ผสานคอลัมน์ (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

หมายเหตุ: ดูวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ด้วย Power Query คุณสามารถผสานคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ในแบบสอบถามของคุณ คุณสามารถผสานคอลัมน์เพื่อแทนที่ ด้วยคอลัมน์ที่ผสาน หรือสร้างคอลัมน์ใหม่ที่ผสานควบคู่ไปกับคอลัมน์ที่จะผสาน คุณสามารถผสานคอลัมน์ของชนิดข้อมูล Text เท่านั้น

ฉันต้องการ

ผสานคอลัมน์เพื่อแทนที่คอลัมน์ที่มีอยู่

ผสานคอลัมน์เพื่อสร้างคอลัมน์ใหม่

ดูเพิ่มเติม

ผสานคอลัมน์เพื่อแทนที่คอลัมน์ที่มีอยู่

 1. ใน ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ดูให้แน่ใจว่าคอลัมน์ที่คุณต้องการผสานคือชนิดข้อมูลที่เป็น ข้อความ คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงชนิด > ข้อความ จากเมนูบริบท

 2. เลือกอย่างน้อยสองคอลัมน์เพื่อทำการผสาน กดคีย์ CTRL แล้วคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการผสาน ลำดับของค่าในคอลัมน์ที่ผสานจะขึ้นอยู่กับลำดับที่คุณเลือกคอลัมน์ที่จะทำการผสาน

 3. คลิกขวาคอลัมน์ที่เลือก แล้วคลิก ผสานคอลัมน์

  ผสานคอลัมน์

  หมายเหตุ: คำสั่ง ผสานคอลัมน์ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคอลัมน์ที่เลือกทั้งหมดสำหรับการดำเนินการผสานคือชนิดข้อมูลที่เป็น ข้อความ

 4. ในกล่องโต้ตอบ ผสานคอลัมน์ ให้ระบุตัวคั่นระหว่างค่าในคอลัมน์ที่จะผสาน คุณสามารถเลือกจากค่าตัวคั่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือระบุค่าตัวคั่นแบบกำหนดเองก็ได้

  เลือกตัวคั่น

 5. คลิก ตกลง คอลัมน์ ที่ผสาน จะถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่คอลัมน์ที่เลือกไว้สำหรับการผสาน เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ที่ผสานตามที่จำเป็น

  คอลัมน์ที่ผสาน

ด้านบนของหน้า

ผสานคอลัมน์เพื่อสร้างคอลัมน์ใหม่

คุณสามารถแทรกคอลัมน์แบบกำหนดเองลงในตารางแบบสอบถาม และใช้สูตรคอลัมน์แบบกำหนดเองเพื่อผสานค่าในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ก็ได้ ในกรณีนี้ คอลัมน์ที่มีอยู่ที่ถูกผสานจะพร้อมใช้งานควบคู่ไปกับคอลัมน์ที่ผสานใหม่ในตารางแบบสอบถาม

เมื่อต้องการผสานค่าคอลัมน์ด้วยการแทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง ให้ทำดังนี้

 1. ใน ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ดูให้แน่ใจว่าคอลัมน์ที่คุณต้องการผสานคือชนิดข้อมูลที่เป็น ข้อความ คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงชนิด > ข้อความ

 2. คลิกไอคอนตาราง ( ไอคอนตาราง ) และคลิก แทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถคลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์แล้วคลิก แทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง

  แทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกคอลัมน์แบบกำหนดเอง ให้ทำดังนี้

  1. ดับเบิลคลิกที่คอลัมน์แรกที่คุณต้องการผสานจากรายการ คอลัมน์ที่มีให้ใช้งาน หรือคลิกคอลัมน์จากรายการ คอลัมน์ที่มีให้ใช้งาน แล้วคลิก แทรก คอลัมน์จะถูกเพิ่มลงในกล่อง สูตรคอลัมน์แบบกำหนดเอง

  2. ในกล่อง สูตรคอลัมน์แบบกำหนดเอง ให้พิมพ์ & หลังจากคอลัมน์แรกที่คุณแทรกลงไป ตัวดำเนินการ & ถูกใช้เพื่อรวมค่า

  3. ระบุตัวคั่นระหว่างค่า ในตัวอย่างนี้ เราจะระบุช่องว่างเป็นตัวคั่นระหว่างค่าด้วยการระบุ""

  4. ชนิด & หลังจาก " ".

  5. ระบุคอลัมน์สองที่คุณต้องการผสานหลัง&โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อคอลัมน์ในรายการคอลัมน์ที่มีอยู่ หรือคลิคอลัมน์จากรายการคอลัมน์ที่มีอยู่ จากนั้น คลิกแทรก ในตัวอย่างนี้ เราจะผสานคอลัมน์เดียวกันเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า (OrderID และ CustomerID) โดยคั่น ด้วยช่องว่าง

   ระบุสูตรคอลัมน์แบบกำหนดเองเพื่อผสานค่าคอลัมน์

 4. คลิก ตกลง คอลัมน์ แบบกำหนดเอง ถูกสร้างขึ้นที่ส่วนท้ายของตารางแบบสอบถามโดยมีค่าที่ผสานจากคอลัมน์ต้นฉบับ ในกรณีนี้ คอลัมน์ต้นฉบับยังพร้องใช้งานในตารางแบบสอบถาม เปลี่ยนชื่อคอลัมน์แบบกำหนดเองตามที่จำเป็น

  คอลัมน์ที่ผสานแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แทรกคอลัมน์ที่กำหนดเองลงในตาราง

จัดรูปแบบข้อมูล

วิธีใช้ Microsoft Power Query สำหรับ Excel

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่าง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขคิวรีจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดู ตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องโหลดหรือแก้ไขคิวรีเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ จากส่วน รับข้อมูลภายนอก ในแท็บ Ribbon ของ Power Query ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามว่างเปล่า วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีหนึ่งในการแสดง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×