ผสานข้อมูลฟอร์มอีเมล InfoPath ใน Outlook

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณได้ให้ใช้ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath สำหรับงานต่าง ๆ เช่นการส่งรายงานสถานะรายสัปดาห์ และถ้าคุณใช้Microsoft Office Outlook 2007 จัดการข้อความอีเมล อีเมฟอร์ม InfoPath ที่สามารถช่วย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่าง ๆ ที่คุณใช้เพื่อทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูล นั่นเป็นเพราะว่าคุณสามารถเปิด กรอก และส่งฟอร์ม InfoPath จากภายในOffice Outlook 2007 โดยไม่ต้องเปิด InfoPath ถ้าคุณได้รับฟอร์ม InfoPath อีเมล คุณสามารถตอบกลับได้ ส่งต่อ และเก็บเอกสารนั้นเหมือนกับที่คุณเลือกกับรายการอื่น ๆ ในOffice Outlook 2007

ถ้าคุณเปิดใช้งานการผสานสำหรับเทมเพลฟอร์ม InfoPath ฟอร์ม ผู้ใช้ของคุณสามารถผสานฟอร์มอีเมล InfoPath ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์Office Outlook 2007 เช่นแอโฟลเดอร์ InfoPath Forms ด้วยการผสานฟอร์ม คุณสามารถรวมข้อมูลจากหลายแบบฟอร์มอื่นลงในฟอร์มหนึ่ง นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบ หรือสรุปข้อมูลจากหลายฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น นั้นอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการทีมที่มีสีเติมออกจากฟอร์มรายงานสถานะรายสัปดาห์การผสานข้อมูลจากฟอร์มเหล่านั้นลงในรายงานสรุปเดียวสำหรับกรรมการราบ

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่ผสานเฉพาะเป็นฟอร์ม InfoPath คุณไม่สามารถบันทึกข้อมูลเป็นอีเมลฟอร์ม InfoPath ในOffice Outlook 2007

 • เมื่อคุณเริ่มจดหมายเวียนฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล ฟอร์มใหม่จะถูกสร้างขึ้น ฟอร์มนี้ใหม่จะขึ้นอยู่กับเทมเพลตฟอร์เดียวกันเป็นฟอร์มอีเมล InfoPath ที่คุณเลือกที่จะผสาน

ผสานฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล

 1. ในมุมมองโฟลเดอร์ในOffice Outlook 2007 เลือกฟอร์มที่คุณต้องการผสาน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ กด CTRL ค้างไว้ และเลือกรายการแต่ละรายการ หรือกด shift ค้างไว้ แล้วเลือกช่วงของรายการ

 2. คลิกขวาที่ฟอร์มที่เลือก ชี้ไปที่การกระทำ InfoPath บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กผสานฟอร์ม

  InfoPath เปิดขึ้นพร้อมฟอร์มใหม่ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผสาน ฟอร์มใหม่จะยึดตามเทมเพลตฟอร์เดียวกันเป็นฟอร์มอีเมล InfoPath ที่เลือก

  หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้ผสานฟอร์ม InfoPath ที่อีเมล ข้อมูลจากการทำซ้ำตัวควบคุมที่ผสานอาจประกอบด้วยแถวว่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ผสานฟอร์มรายงานค่าใช้จ่ายสาม ที่แต่ละประกอบด้วยแถวเดียวของค่าใช้จ่ายในตารางซ้ำ ซ้ำในอีเมลฟอร์ม InfoPath ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผสานอาจประกอบด้วยแถวว่าง ตาม ด้วยแถวสามของข้อมูลจากแต่ละรายการของอยู่ ฟอร์มของเธออีเม InfoPath

 3. เมื่อต้องการบันทึกฟอร์มที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ผสาน บนเมนูไฟล์ คลิกบันทึกเป็น เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกฟอร์ม จากนั้น คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากฟอร์ม InfoPath ที่อีเมได้ โดยการส่งออกข้อมูลฟอร์ม คุณสามารถส่งออกข้อมูลฟอร์มจากอย่าง น้อยหนึ่งฟอร์ม InfoPath ที่อีเมไปยังเวิร์กบุ๊กMicrosoft Office Excel 2007 คุณสามารถส่งออกฟอร์มอีเมล InfoPath เป็นไฟล์ XML แต่ละรายการที่คุณสามารถบันทึก และเปิด โดยใช้ InfoPath ในภายหลัง คุณยังสามารถส่งฟอร์มข้อมูลจากฟอร์ม InfoPath อีเมเดียวเป็นรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกฟอร์มอีเมล InfoPath ในส่วนดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×