ผสานการกระทำสำหรับเขตข้อมูลและกลุ่ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การดำเนินการผสานต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลหรือกลุ่มแตกต่างกันไป

เมื่อคุณผสานกำหนดการตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลหรือกลุ่มใด ๆ ชนิด คุณสามารถเลือกที่จะละเว้นค่าในฟอร์มต้นทาง และเก็บค่าในฟอร์มเป้าหมาย หรือเลือกตั้งค่าการผสานแบบกำหนดเอง ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงตั้งค่าการผสานแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละชนิดเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

ชนิดเขตข้อมูล หรือการจัดกลุ่ม

ตั้งค่าการผสานที่พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างของตัวควบคุมที่ถูกผูกเขตข้อมูลชนิดนี้

เขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำ

 • รวมค่าในฟอร์มเป้าหมายที่ มีค่าจากรูปแบบต้นฉบับ

  • ละเว้นเขตข้อมูลว่างเปล่า

  • เพิ่มตัวคั่นระหว่างรายการ

  • เพิ่มคำนำหน้าแต่ละรายการ

 • กล่องข้อความ

 • กล่องรายการแบบหล่นลง

 • กล่องคำสั่งผสม

เขตข้อมูลที่ซ้ำกัน

 • แทรกค่าจากฟอร์มแหล่งที่มาก่อน หรือหลัง จากค่าในรูปแบบเป้าหมาย

  • เอาเขตข้อมูลว่างเปล่า

 • รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 • รายการลำดับเลข

 • รายการแบบธรรมดา

 • กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

เขตข้อมูล XHTML ที่ไม่ซ้ำ

 • รวมค่าในรูปแบบเป้าหมาย มีค่าจากรูปแบบต้นฉบับ

  • ละเว้นเขตข้อมูลว่างเปล่า

  • เพิ่มตัวคั่นระหว่างรายการ

  • เพิ่มคำนำหน้าแต่ละรายการ และการจัดรูปแบบข้อความนำหน้า

กล่อง Rich Text

เขตข้อมูล XHTML ซ้ำ

 • แทรกค่าจากฟอร์มแหล่งที่มาก่อน หรือหลัง จากค่าในรูปแบบเป้าหมาย

  • เอาเขตข้อมูลว่างเปล่า

 • รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 • รายการลำดับเลข

 • รายการแบบธรรมดา

 • ตารางเสริมแถว

เขตข้อมูลแอตทริบิวต์

 • แทนค่าในรูปแบบเป้าหมาย ด้วยค่าจากรูปแบบต้นฉบับ

  ถ้าผู้ใช้เลือกฟอร์มหลาย ค่าจากฟอร์มล่าสุดที่ผู้ใช้ที่เลือกจะเป็นค่าที่จะถูกรักษาไว้ในรูปแบบเป้าหมาย เช่น ถ้าผู้ใช้เลือกฟอร์มสาม ขึ้นต้น ด้วยบ๊อบ แล้วเลือกของ Judy แล้วของ Nate ข้อมูลจากเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่อยู่ในฟอร์มของ Nate จะแทนค่าเดิมในรูปแบบเป้าหมาย

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของบุคคลที่ผสานฟอร์ม อาจแตกต่างค่าถูกเก็บไว้

 • รวมค่าในรูปแบบเป้าหมาย มีค่าจากรูปแบบต้นฉบับ

  • ละเว้นเขตข้อมูลว่างเปล่า

  • เพิ่มตัวคั่นระหว่างรายการ

  • เพิ่มคำนำหน้าแต่ละรายการ

ตัวควบคุมใด ๆ สามารถมีชนิดเขตข้อมูลแอตทริบิวต์

กลุ่มที่ไม่ซ้ำ

 • รวมค่าในรูปแบบเป้าหมาย มีค่าจากรูปแบบต้นฉบับ

 • ส่วน

 • ส่วนเพิ่มเติม

กลุ่มที่ซ้ำกัน

 • แทรกค่าจากรูปแบบต้นฉบับก่อน หรือหลัง จากค่าในฟอร์มปลายทาง

  • เอาเขตข้อมูลว่างเปล่า

 • รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 • รายการลำดับเลข

 • รายการแบบธรรมดา

 • กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

 • ตารางเสริมแถว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×