ผลิตภัณฑ์และบริการใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รักษารายการรายการบริการและผลิตภัณฑ์ ของคุณในBusiness Contact Manager for Outlook ด้วยการเพิ่มรายการ แก้ไขรายการ หรือการนำเข้ารายการของข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่น

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับแอระบบบัญชี ที่มีรายการรายการ คุณสามารถนำรายการนี้ลงในBusiness Contact Manager for Outlook

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมใช้งานกับระบบบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้ในระบบบัญชีของคุณ

พิมพ์ชื่อ หรือเลือกจากรายการ      พิมพ์ชื่อที่เหมาะTE000129541 ในกล่องการค้นหารายการ หรือเลือกชื่อรายการในรายการ

คุณสามารถเรียงลำดับรายการได้ โดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์:

ชื่อรายการ      คลิกหัวข้อนี้เพื่อเรียงลำดับรายการข้อมูลตามชื่อ

คำอธิบาย      คลิกหัวข้อนี้เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการในรายการคำอธิบาย

ราคาต่อหน่วย     คลิกหัวข้อนี้เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการในรายการราคา

คุณสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อจัดการรายการ:

เพิ่ม      คลิกปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรายการใหม่ลงในรายการ

หมายเหตุ: ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ รายการใหม่ที่จะถูกเพิ่มจะไม่รวมลงในรายการรายการในระบบบัญชีของคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการรายการจากรายการสินค้าในระบบบัญชีของคุณถูกรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ในBusiness Contact Manager for Outlook

แก้ไข      คลิกปุ่มนี้เพื่อแก้ไขรายละเอียดของรายการที่คุณเลือกในรายการข้อมูล

หมายเหตุ: ปุ่มแก้ไข จะพร้อมใช้งานถ้าข้อมูลที่พบในBusiness Contact Manager for Outlook เท่านั้น ถ้าปริพันธ์Business Contact Manager for Outlook และระบบบัญชีของคุณ ข้อมูลในรายการสามารถพบในระบบบัญชีของคุณและBusiness Contact Manager for Outlook

ลบ      คลิกปุ่มนี้เพื่อลบรายการที่คุณเลือกในรายการข้อมูล

Refresh      Click this button to replace the items in your Product and Service Items List with the current Items list from your accounting system.

คุณยังสามารถนำเข้ารายการของผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่น

หมายเหตุ: รายการนี้ต้องถูกบันทึกเป็นแบบไฟล์ที่มีค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.CSV) (.csv) ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลต่อไปนี้ตามลำดับ:ชื่อรายการคำอธิบายและราคาต่อหน่วย สร้างบรรทัดแยกต่างหากในไฟล์สำหรับแต่ละรายการที่คุณกำลังนำเข้า โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือตัวคั่นรายการที่พบในแผงควบคุม ในตัวเลือกภาษาและภูมิภาค กล่องโต้ตอบ บนแท็บของตัวเลือกภูมิภาค ไม่มีช่องว่างก่อน หรือ หลังเครื่องหมายจุลภาค

นำเข้า      คลิกปุ่มนี้เพื่อนำเข้ารายการที่ประกอบด้วยหลายรายการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าถึงฟอร์มนี้ บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×