ผลกระทบของการเปลี่ยนตำแหน่งการนำส่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange คุณได้เปลี่ยนตำแหน่งการบันทึกข้อความอีเมลใหม่บางฉบับและข้อมูลปฏิทินของคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลในครั้งต่อไปที่คุณเริ่ม Microsoft Office Outlook 2007

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 • กฎ     กล่องโต้ตอบ กฎที่มีข้อขัดแย้ง อาจปรากฏขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณทำข้อมูลกล่องจดหมายของคุณให้ตรงกับบนเซิร์ฟเวอร์หรือส่งข้อความอีเมล เนื่องจาก Outlook ไม่สามารถบันทึกกฎไว้ในแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มได้ คุณจึงต้องตัดสินใจว่าต้องการจะบันทึกกฎไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Exchange ต่อไป หรือบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ไม่มีวิธีใดจะผสานชุดกฎหลายๆ ชุดได้

  ถ้าคุณต้องการเก็บกฎทั้งสองชุด ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่องโต้ตอบ กฎที่มีข้อขัดแย้ง ให้คลิก ยกเลิก

   ขณะนี้คุณสามารถใช้กฎต่างๆ ที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ต่อไป

  2. ครั้งต่อไปที่กล่องโต้ตอบ กฎที่มีข้อขัดแย้ง ปรากฏขึ้น ให้คลิก เซิร์ฟเวอร์ การกระทำเช่นนี้จะเขียนทับกฎในเครื่องของคุณด้วยกฎของเซิร์ฟเวอร์

  3. ใน จดหมาย บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎและการแจ้งเตือน คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก นำเข้ากฎ

  4. เลือกแฟ้ม .rwz ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม .rwz คือ ไดรฟ์:\Documents and Settings\<ผู้ใช้>\My Documents

  5. คลิก เปิด

 • การสมัครใช้งาน RSS     เนื้อหาของใด ๆ ใหม่ตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณสมัครใช้งานจะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS ในกล่องจดหมาย Exchange แทนที่จะไปไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การบันทึกตัวดึงข้อมูล RSS ไปยังกล่องจดหมาย Exchange อนุญาตให้เนื้อหา RSS ของคุณเพื่อ roam ซึ่งนั่นคือ เมื่อต้องการดูบนคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ คุณอาจ คุณสามารถเลือกที่ไม่บันทึกตัวดึงข้อมูล RSS ไปยังกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ แต่ทำเพื่อหมายความว่าคุณสามารถดูดาวน์โหลดเนื้อหา RSS เฉพาะบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งบน whichit จะถูกเก็บไว้

 • การสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ต    โฟลเดอร์ในแฟ้ม .pst ของการสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตสร้างขึ้นเพื่อทำข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณให้ตรงกับข้อมูลในเว็บไซต์ของผู้ประกาศปฏิทิน เมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange ข้อมูลเท่าที่จำเป็นที่จะทำให้ตรงกับการสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตของคุณจะได้รับการบันทึกในบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงพร้อมให้ใช้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่คุณใช้เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ คุณมีทางเลือกในการบันทึกเนื้อหาการสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น แต่ข้อมูลที่จำเป็นในการทำข้อมูลเนื้อหาให้ตรงกันยังถูกบันทึกในบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ ถึงแม้ว่าบางเครื่องที่คุณใช้จะไม่ได้ทำข้อมูลเนื้อหานั้นให้ตรงกัน ตามค่าเริ่มต้น การสมัครใช้งานปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตใหม่จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันโดยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่คุณใช้

 • รายการปฏิทินอัตโนมัติไม่แน่นอน    สร้างการเรียกประชุมถูกส่งไปยังPOP3 ของคุณ และบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP จะตรวจสอบ และบันทึกไปยังปฏิทิน Exchange ของคุณ ถ้ามีผู้ส่ง Snapshot ของปฏิทินสำหรับเหตุการณ์ส่วนบุคคล จะถูกวางใน Exchange ปฏิทินหลักของคุณ

 • การตั้งค่ามุมมอง     การเชื่อมโยงไปยังปฏิทิน Exchange ที่คุณดูในบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณจะมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่คุณใช้เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ

 • ข้อมูลWindows SharePoint Services 3.0   ดูข้อมูลWindows SharePoint Services 3.0 ทำงานในลักษณะเดียวกันกับที่สมัครใช้งานปฏิทินอินเทอร์เน็ตทำ ยกเว้นว่าเป็นไปมากน้อยได้ว่า คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหา SharePoint ใด ๆ ที่บ้าน

 • ประเภทสี     รายการประเภทสีทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบทางการจะถูกผสานและเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Exchange

 • ชั่วโมงทำงาน     ชั่วโมงทำงานที่คุณตั้งค่าสำหรับวัตถุประสงค์ทางการจะแทนที่ชั่วโมงทำงานที่คุณกำหนดสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×