ป้ายชื่อใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณได้เพิ่มป้ายชื่อลงในฟอร์มหรือรายงาน แต่ป้ายชื่อนั้นไม่สัมพันธ์กันกับตัวควบคุมที่มีอยู่

คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดความสัมพันธ์ของป้ายชื่อกับตัวควบคุม ให้คลิก เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของป้ายชื่อกับตัวควบคุม บนเมนู ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด ติดตามข้อผิดพลาด

  • เมื่อต้องการละเว้นข้อผิดพลาดนี้และซ่อนปุ่ม ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้คลิก ละเว้นข้อผิดพลาด บนเมนู ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

  • เมื่อต้องการปิดการตรวจสอบข้อผิดพลาดสำหรับป้ายชื่อใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กัน ให้คลิก ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด บนเมนู ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด บนแท็บ การตรวจสอบข้อผิดพลาด ภายใต้ กฎการออกแบบฟอร์ม/รายงาน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ป้ายชื่อใหม่ที่ไม่สัมพันธ์กัน

    หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงแท็บ การตรวจสอบข้อผิดพลาด ได้ด้วยการคลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ การตรวจสอบข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×