ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล

ป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล

ซ่อน หรือแสดงเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก 

แทรกหรือลบเซลล์ แถว และคอลัมน์ 

ซ่อนหรือแสดงแถวหรือคอลัมน์

ย้าย หรือคัดลอกเซลล์

เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถว 

ผสาน และยกเลิกผสานเซลล์ 

รวมข้อความจากเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์เป็นเซลล์เดียว

แยกข้อความเป็นหลายคอลัมน์ด้วยการแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์

ตรึงแนวเพื่อล็อกแถวและคอลัมน์

สร้าง ใช้ หรือลบมุมมองแบบกำหนดเอง

ล็อก หรือปลดล็อกพื้นที่ที่ระบุของเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

ปิด Scroll Lock 

แยกแนวเพื่อล็อกแถวหรือคอลัมน์ในพื้นที่เวิร์กชีตที่แยกต่างหาก

ใส่หมายเลขแถวโดยอัตโนมัติ

จัดกลุ่ม หรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น 

แทรก หรือลบเวิร์กชีต

แยกข้อความลงในคอลัมน์ต่างๆ ด้วยฟังก์ชัน

รวมคอลัมน์หลายคอลัมน์โดยใช้ฟังก์ชัน

รวมข้อมูลในหลายเวิร์กชีต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×