ป้องกันไม่ให้มีข้อมูลส่วนบุคคลติดไปด้วยเมื่อคุณส่งเอกสาร Office ต่างๆ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อไฟล์ที่สร้างขึ้นใน Word, Excel, PowerPoint 2013 หรือ 2016 ถูกแนบไปกับข้อความอีเมล ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเช่นชื่อหรืออีเมลที่อยู่ของคุณซึ่งอาจถูกเพิ่มลงในคุณสมบัติของไฟล์แนบมาได้ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ โดยฟีเจอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงในMicrosoft Office หลักเพื่อระบุว่าใครทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แนบมา

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ ติดตามการเปลี่ยนแปลง พิ่มลงในคุณสมบัติของสิ่งที่แนบมาได้โดยทำดังนี้

  1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกศูนย์ความเชื่อถือ >ตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

  3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกจัดการสิ่งที่แนบมา

  4. ภายใต้ ตอบกลับพร้อมการเปลี่ยนแปลง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคุณสมบัติให้สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดใช้งาน 'ตอบกลับพร้อมการเปลี่ยนแปลง'

    ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×