ป้องกันไม่ให้การเชื่อมโยงที่มีช่องว่างที่แทรกลงไปเสียหาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ข้อความที่ Outlook จับได้ว่าเป็นการเชื่อมโยง ข้อความนั้นจะกลายเป็นการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ โดยคุณมักจะเห็นข้อความนี้มีเส้นใต้อยู่

ซึ่งถือว่าจะทำงานได้ดีตามปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีช่องว่างในข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงนั้น Microsoft Outlook จะตัดการเชื่อมโยงนั้นที่ช่องว่างแรก ถ้าช่องว่างแรกนั้นอยู่ในเส้นทางเครือข่ายหรือตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม การเชื่อมโยงนั้นก็จะถูกตัดทอนลงที่จุดดังกล่าว

ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์\\networkshare\February Expense Report.xlsลงในเนื้อความของข้อความOutlook แปลงเฉพาะส่วนแรกของข้อความลิงก์ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

\\networkshare\February

ซึ่งจะไม่เป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องเพื่อไปยังแฟ้มนั้น

หากต้องการรักษาช่องว่างในข้อความการเชื่อมโยงของคุณไว้ ให้ใช้เครื่องหมายบั้งเปิดและปิด เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้

< \\networkshare\February expense Report.xls >หรือ< http://www.contoso.com/finance/February Expense Report.xls >

ข้อความทั้งหมดใน < > จะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยง แล้วผู้รับก็จะได้รับการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพื่อไปยังแฟ้มนั้นได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกการเชื่อมโยงได้ด้วยคำสั่ง การเชื่อมโยงหลายมิติ

  1. ในข้อความใหม่ ให้คลิก แทรก

  2. ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

คำสั่ง ไฮเปอร์ลิงก์ บน Ribbon

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×