ป้องกันไม่ให้การเชื่อมโยงที่มีช่องว่างที่แทรกลงไปเสียหาย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ข้อความที่ Outlook จับได้ว่าเป็นการเชื่อมโยง ข้อความนั้นจะกลายเป็นการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ โดยคุณมักจะเห็นข้อความนี้มีเส้นใต้อยู่

ซึ่งถือว่าจะทำงานได้ดีตามปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีช่องว่างในข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงนั้น Microsoft Outlook จะตัดการเชื่อมโยงนั้นที่ช่องว่างแรก ถ้าช่องว่างแรกนั้นอยู่ในเส้นทางเครือข่ายหรือตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม การเชื่อมโยงนั้นก็จะถูกตัดทอนลงที่จุดดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์\\networkshare\February Expense Report.xlsลงในเนื้อความของข้อความOutlook แปลงเฉพาะส่วนแรกของข้อความลิงก์ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

\\networkshare\February

ซึ่งจะไม่เป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องเพื่อไปยังแฟ้มนั้น

หากต้องการรักษาช่องว่างในข้อความการเชื่อมโยงของคุณไว้ ให้ใช้เครื่องหมายบั้งเปิดและปิด เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้

< \\networkshare\February expense Report.xls > หรือ< http://www.contoso.com/finance/February ค่าใช้จ่าย Report.xls >

ข้อความทั้งหมดใน < > จะเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยง แล้วผู้รับก็จะได้รับการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพื่อไปยังแฟ้มนั้นได้

คุณยังสามารถแทรกลิงก์ โดยใช้คำสั่งการเชื่อมโยงหลายมิติ:

  1. ในข้อความใหม่ คลิกแทรก

  2. ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกลิงก์ หรือเชื่อมโยงหลายมิติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×