ป้องกันแผ่นงานใน Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปโดยบังเอิญ หรือมีเจตนา ย้าย หรือการลบข้อมูลในเวิร์กชีต คุณสามารถล็อกเซลล์บนแผ่นงาน Excel ของคุณ และป้องกันแผ่นงาน ด้วยรหัสผ่านแล้ว สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของทีมสถานะรายงานเวิร์กชีต ตำแหน่งที่คุณต้องการให้สมาชิกในทีมเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในเซลล์ที่ระบุเท่านั้น และไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ มีการป้องกันแผ่นงาน คุณสามารถทำได้เฉพาะบางส่วนของแผ่นงานสามารถแก้ไข และผู้ใช้จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาคอื่น ๆ ในแผ่นงาน

ข้อควรระวัง: รหัสผ่านใหม่ใน Excel for Mac มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ 15 อักขระ คุณไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารที่ได้รับรหัสผ่านที่ได้รับการป้องกันในเวอร์ชัน Excel หรือคำที่ใช้ Windows ถ้ารหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 15 อักขระ ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Office for Mac ขอให้ผู้เขียนใช้ Windows เพื่อปรับความยาวรหัสผ่าน ไม่ควรสับสนป้องกันองค์ประกอบของเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก ด้วยรหัสผ่านของเวิร์กบุ๊กระดับความปลอดภัย การป้องกันองค์ประกอบไม่ป้องกันเวิร์กบุ๊กจากผู้ใช้ที่มีเจตนาร้าย สำหรับชั้นของหลักทรัพย์ คุณควรช่วยปกป้องไฟล์ทั้งเวิร์กบุ๊กของคุณ โดยใช้รหัสผ่าน

ป้องกันองค์ประกอบแผ่นงาน

การป้องกันแผ่นงานมีสองขั้นตอน: ขั้นตอนแรกคือการ ปลดล็อกเซลล์ที่ผู้อื่นสามารถแก้ไข แล้ว คุณสามารถป้องกันแผ่นงานที่มี หรือไม่ มีรหัสผ่าน

 1. เปิดแผ่นงานที่คุณต้องการป้องกัน

 2. คลิก รีวิว > ป้องกันแผ่นงาน

  ป้องกันแผ่นงานตัวเลือกบน ribbon

 3. ในรายการอนุญาตให้ผู้ใช้ของแผ่นงานนี้เพื่อ เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลง

  องค์ประกอบที่พร้อมใช้งานสำหรับการป้องกันแผ่นงานภายใน

  ตัวเลือก

  อนุญาตให้ผู้ใช้

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่มีเลือกกล่องล็อก บนแท็บการป้องกัน ของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องเครื่องหมายล็อก ถูกเลือกบนแท็บการป้องกัน ของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก และพวกเขาสามารถกดแป้น TAB เพื่อย้ายไปมาระหว่างเซลล์ไม่ได้ถูกล็อกบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

  การจัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ หรือจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณใช้รูปแบบตามเงื่อนไขก่อนที่คุณได้รับการป้องกันแผ่นงาน การจัดรูปแบบจะยังคงเปลี่ยนเมื่อผู้ใช้ใส่ค่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขอื่น

  การจัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถวใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  แทรกแถว

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ แม้ในเซลล์ที่ไม่ได้ล็อก

  ลบคอลัมน์

  ลบคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้าลบคอลัมน์ที่ ได้รับการป้องกัน และแทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้สามารถแทรกคอลัมน์ แต่ไม่สามารถลบ

  ลบแถว

  ลบแถว

  หมายเหตุ: ถ้าลบแถว ได้รับการป้องกัน และแทรกแถวที่ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้สามารถแทรกแถว แต่ไม่สามารถลบ

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งใด ๆ เพื่อเรียงลำดับข้อมูล

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกันได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ตัวกรอง

  ใช้คำสั่งใด ๆ เพื่อกรองข้อมูล

  ใช้รายงาน PivotTable

  จัดรูปแบบ เปลี่ยนเค้าโครง รี เฟรช หรือมิฉะนั้นปรับเปลี่ยนรายงาน PivotTable หรือสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงกราฟิกวัตถุรวมถึงแมป แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุมที่คุณไม่ได้ล็อกก่อนที่คุณได้รับการป้องกันแผ่นงาน ตัวอย่าง ถ้าเวิร์กชีตมีปุ่ม ที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกปุ่มเพื่อเรียกใช้แมโคร แต่คุณไม่สามารถลบปุ่ม

  • ทำการเปลี่ยนแปลง เช่นการจัดรูปแบบ ไปยังแผนภูมิฝังตัว แผนภูมิยังคงได้รับการอัปเดเมื่อคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ

  • เพิ่ม หรือแก้ไขข้อคิดเห็น

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  สถานการณ์สมมติมุมมองที่คุณได้ซ่อน ทำการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลง และลบสถานการณ์สมมติเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่เปลี่ยน ถ้าเซลล์ไม่ได้รับการป้องกัน เพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่

 4. ทางเลือก - ใส่รหัสผ่านสำหรับแผ่นงาน แล้ว พิมพ์รหัสผ่านใหม่ภายใต้การตรวจสอบ

  หมายเหตุ: รหัสผ่านไม่ทำก็ ถ้าคุณไม่ได้ใส่รหัสผ่าน ผู้ใช้สามารถยกเลิกป้องกันแผ่นงาน และเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับการป้องกัน ถ้าคุณใส่รหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรหัสผ่านที่จำ ง่าย หรือเขียนลง และเก็บไว้ในปลอดภัย ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน คุณไม่สามารถเข้าถึงส่วนที่มีการป้องกันบนแผ่นงาน

 5. คลิก ตกลง

ตัวเลือกป้องกันแผ่นงานบน ribbon เปลี่ยนเป็นยกเลิกป้องกันแผ่นงานเมื่อมีป้องกันแผ่นงาน

ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

 1. เลือกแผ่นงานที่ได้รับการป้องกัน

 2. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต

  ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน
 3. ถ้าได้รับพร้อมท์ ใส่รหัสผ่านสำหรับแผ่นงานได้รับการป้องกัน

เมื่อคุณยกเลิกป้องกันแผ่นงาน คุณสามารถยกเลิกล็อกกราฟิก วัตถุ และสูตร ดูส่วนที่ตามมาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณยกเลิกป้องกันแผ่นงาน คุณสามารถยกเลิกล็อกกราฟิก วัตถุ ช่วง และสูตร ดูที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ปลดล็อกเซลล์ใด ๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลง

เลือกเซลล์หรือช่วงแต่ละรายการ บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเซลล์ คลิกแท็บการป้องกัน และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อก แล้ว

ปลดล็อกกราฟิกใด ๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลง

เลือกรูปภาพ และบนเมนูจัดรูปแบบ คลิกคำสั่งสำหรับชนิดของกราฟิกที่คุณต้องการปลดล็อก:รูปร่างข้อความ หรือรูปภาพ ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกคุณสมบัติ และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อก แล้ว

ปลดล็อกวัตถุหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

เลือกวัตถุหรือตัวควบคุม แล้ว บนเมนูจัดรูปแบบ คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ หรือตัวควบคุม คลิกแท็บการป้องกัน และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อก แล้ว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกข้อความ ถ้ามีอยู่

ซ่อนสูตรใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการจะให้ผู้ใช้เห็น

เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเซลล์ คลิกแท็บการป้องกัน และ แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อน

ป้องกันองค์ประกอบแผ่นงาน

การป้องกันแผ่นงานมีสองขั้นตอน: ขั้นตอนแรกคือการ ปลดล็อกเซลล์ที่ผู้อื่นสามารถแก้ไข แล้ว คุณสามารถป้องกันแผ่นงานที่มี หรือไม่ มีรหัสผ่าน

 1. เปิดแผ่นงานที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกแผ่น งาน

 3. ในรายการอนุญาตให้ผู้ใช้ของแผ่นงานนี้เพื่อ เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลง

  องค์ประกอบที่พร้อมใช้งานสำหรับการป้องกันแผ่นงานภายใน

  ตัวเลือก

  อนุญาตให้ผู้ใช้

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่มีเลือกกล่องล็อก บนแท็บการป้องกัน ของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องเครื่องหมายล็อก ถูกเลือกบนแท็บการป้องกัน ของกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก และพวกเขาสามารถกดแป้น TAB เพื่อย้ายไปมาระหว่างเซลล์ไม่ได้ถูกล็อกบนเวิร์กชีตที่มีการป้องกัน

  การจัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ หรือจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณใช้รูปแบบตามเงื่อนไขก่อนที่คุณได้รับการป้องกันแผ่นงาน การจัดรูปแบบจะยังคงเปลี่ยนเมื่อผู้ใช้ใส่ค่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขอื่น

  การจัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถวใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม เซลล์ ปุ่ม รูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  แทรกแถว

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ แม้ในเซลล์ที่ไม่ได้ล็อก

  ลบคอลัมน์

  ลบคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้าลบคอลัมน์ที่ ได้รับการป้องกัน และแทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้สามารถแทรกคอลัมน์ แต่ไม่สามารถลบ

  ลบแถว

  ลบแถว

  หมายเหตุ: ถ้าลบแถว ได้รับการป้องกัน และแทรกแถวที่ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้สามารถแทรกแถว แต่ไม่สามารถลบ

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งใด ๆ เพื่อเรียงลำดับข้อมูล

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในเวิร์กชีตที่มีการป้องกันได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ตัวกรอง

  ใช้คำสั่งใด ๆ เพื่อกรองข้อมูล

  ใช้รายงาน PivotTable

  จัดรูปแบบ เปลี่ยนเค้าโครง รี เฟรช หรือมิฉะนั้นปรับเปลี่ยนรายงาน PivotTable หรือสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงกราฟิกวัตถุรวมถึงแมป แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุมที่คุณไม่ได้ล็อกก่อนที่คุณได้รับการป้องกันแผ่นงาน ตัวอย่าง ถ้าเวิร์กชีตมีปุ่ม ที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกปุ่มเพื่อเรียกใช้แมโคร แต่คุณไม่สามารถลบปุ่ม

  • ทำการเปลี่ยนแปลง เช่นการจัดรูปแบบ ไปยังแผนภูมิฝังตัว แผนภูมิยังคงได้รับการอัปเดเมื่อคุณเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับ

  • เพิ่ม หรือแก้ไขข้อคิดเห็น

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  สถานการณ์สมมติมุมมองที่คุณได้ซ่อน ทำการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลง และลบสถานการณ์สมมติเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่เปลี่ยน ถ้าเซลล์ไม่ได้รับการป้องกัน เพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่

 4. ทางเลือก - ใส่รหัสผ่านสำหรับแผ่นงาน แล้ว พิมพ์รหัสผ่านใหม่ภายใต้การตรวจสอบ

  หมายเหตุ: รหัสผ่านไม่ทำก็ ถ้าคุณไม่ได้ใส่รหัสผ่าน ผู้ใช้สามารถยกเลิกป้องกันแผ่นงาน และเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับการป้องกัน ถ้าคุณใส่รหัสผ่าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรหัสผ่านที่จำ ง่าย หรือเขียนลง และเก็บไว้ในปลอดภัย ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน คุณไม่สามารถเข้าถึงส่วนที่มีการป้องกันบนแผ่นงาน

 5. คลิก ตกลง

ตัวเลือกแผ่นงานบน ribbon ปรากฏเปิดใช้งานเมื่อมีป้องกันแผ่นงาน

เมื่อมีป้องกันแผ่นงาน ไอคอนแผ่นงานจะเปิดใช้งาน

 1. เลือกแผ่นงานที่ได้รับการป้องกัน

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกแผ่น งาน

  เมื่อมีป้องกันแผ่นงาน ไอคอนแผ่นงานจะเปิดใช้งาน
 3. ถ้าได้รับพร้อมท์ ใส่รหัสผ่านสำหรับแผ่นงานได้รับการป้องกัน

เมื่อคุณยกเลิกป้องกันแผ่นงาน คุณสามารถยกเลิกล็อกกราฟิก วัตถุ และสูตร ดูส่วนที่ตามมาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณยกเลิกป้องกันแผ่นงาน คุณสามารถยกเลิกล็อกกราฟิก วัตถุ ช่วง และสูตร ดูที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ปลดล็อกเซลล์ใด ๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลง

เลือกเซลล์หรือช่วงแต่ละรายการ บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเซลล์ คลิกแท็บการป้องกัน และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อก แล้ว

ปลดล็อกกราฟิกใด ๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลง

เลือกรูปภาพ และบนเมนูจัดรูปแบบ คลิกคำสั่งสำหรับชนิดของกราฟิกที่คุณต้องการปลดล็อก:รูปร่างข้อความ หรือรูปภาพ ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกคุณสมบัติ และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อก แล้ว

ปลดล็อกวัตถุหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

เลือกวัตถุหรือตัวควบคุม แล้ว บนเมนูจัดรูปแบบ คลิ กจัดรูปแบบวัตถุ หรือตัวควบคุม คลิกแท็บการป้องกัน และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อก แล้ว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกข้อความ ถ้ามีอยู่

ซ่อนสูตรใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการจะให้ผู้ใช้เห็น

เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเซลล์ คลิกแท็บการป้องกัน และ แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อน

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุง Excel รุ่นถัดไปหรือไม่ ถ้าใช่ โปรดลองดูหัวข้อที่ข้อความเสียงของผู้ใช้ Excel

ดูเพิ่มเติม

ป้องกันสมุดงาน

จำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาของไฟล์

การจำกัดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้สถานะแบบอ่านอย่างเดียว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×