ป้องกันบันทึกย่อ ด้วยรหัสผ่านใน OneNote สำหรับ Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเก็บบันทึกย่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากสายตาของผู้แอบเข้ามาอ่านได้โดยการป้องกันส่วนต่างๆ ในสมุดบันทึก OneNote ของคุณด้วยรหัสผ่าน เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านแล้ว หน้าในส่วนนั้นทั้งหมดจะถูกล็อกไว้จนกว่าคุณจะใส่รหัสผ่านที่ถูกต้อง

ป้องกันส่วนในสมุดบันทึกของคุณด้วยรหัสผ่าน

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของส่วนที่คุณต้องการป้องกัน ชี้ไปที่ ป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก ป้องกันส่วนนี้

 2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้

 3. ยืนยันรหัสผ่านโดยพิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ยืนยัน แล้วคลิก กำหนดรหัสผ่าน

  คำเตือน: เลือกและป้อนรหัสผ่านของคุณด้วยความระมัดระวัง ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน จะไม่มีใครสามารถปลดล็อกบันทึกย่อให้คุณได้ แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของไมโครซอฟท์ก็ตาม จดรหัสผ่านของคุณและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจำไม่ได้

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันทั้งหมดในสมุดบันทึกของคุณ

เมื่อต้องการเก็บบันทึกย่อของคุณให้ปลอดภัย OneNote จะล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านแต่ละส่วนโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานเพียงไม่กี่นาที หากจำเป็น คุณสามารถบังคับให้ OneNote ล็อกส่วนที่ได้รับการป้องกันทุกส่วนในสมุดบันทึกของคุณทั้งหมดในครั้งเดียว (ตัวอย่างเช่น ก่อนออกห่างจากเครื่อง Mac ของคุณหรือมอบให้แก่ผู้อื่น)

ให้ทำดังต่อไปนี้

 • คลิ กตัวควบคุมแท็บของส่วนใด ๆ ที่มีการป้องกัน (แต่ไม่ได้ถูกล็อกในขณะนี้) ชี้ไปที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้ว คลิ กล็อกส่วนทั้งหมดได้รับการป้องกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการล็อกส่วนต่างๆ ที่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมดในสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณทันที ให้กด Option-Command-L

ปลดล็อกส่วนที่มีการป้องกันทั้งหมดในสมุดบันทึกของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถดูหน้าต่างๆ ในส่วนของสมุดบันทึกที่ได้รับการป้องกัน คุณจำเป็นต้องปลดล็อก ด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของส่วนที่ได้รับการป้องกันที่คุณต้องการปลดล็อก ชี้ไปที่ ป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก ปลดล็อกส่วนนี้

 2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องสำหรับส่วน แล้วคลิก ปลดล็อก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปลดล็อกส่วนมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านอย่างรวดเร็ว ให้คลิกแท็บส่วนนั้น จากนั้นกด Option-Command-U

เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับส่วนสมุดบันทึกที่ป้องกันไว้

ถ้ารหัสผ่านสำหรับส่วนที่ป้องกันไว้ในสมุดบันทึกของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น คุณสังเกตเห็นว่ามีใครบางคนแอบมองคุณในขณะที่คุณพิมพ์รหัสผ่าน) คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านให้เป็นรหัสผ่านอื่นได้และคงการป้องกันบันทึกในส่วนนั้นต่อไป

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ถ้าจำเป็น ให้ปลดล็อกส่วนที่ป้องกันที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน

 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของส่วนที่ได้รับการป้องกัน ชี้ไปที่ ป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

 3. พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันลงในกล่อง รหัสผ่านเก่า

 4. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการใช้ลงในกล่อง รหัสผ่านใหม่

 5. ยืนยันรหัสผ่านใหม่โดยพิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ยืนยัน แล้วคลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน

  คำเตือน: เลือกและป้อนรหัสผ่านของคุณด้วยความระมัดระวัง ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน จะไม่มีใครสามารถปลดล็อกบันทึกย่อให้คุณได้ แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของไมโครซอฟท์ก็ตาม จดรหัสผ่านของคุณและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจำไม่ได้

เอารหัสผ่านออกจากส่วนสมุดบันทึกที่มีการป้องกัน

ถ้าคุณไม่ต้องการป้องกันส่วนใดส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกอีกต่อไป คุณสามารถเอารหัสผ่านของส่วนดังกล่าวออกได้

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ถ้าจำเป็น ก่อนอื่นให้ปลดล็อกส่วนที่ป้องกันที่คุณต้องการเอารหัสผ่านออก

 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกแท็บของส่วนที่ได้รับการป้องกัน ชี้ไปที่ ป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก เอารหัสผ่านออก

 3. พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันลงในกล่อง รหัสผ่าน แล้วคลิก เอารหัสผ่านออก

หมายเหตุสำคัญบางประการเกี่ยวกับรหัสผ่าน

 • รหัสผ่านสามารถนำไปใช้ได้กับหลายๆ ส่วนของสมุดบันทึก โดยจะใช้ได้ทีละครั้ง แต่ไม่สามารถใช้ได้กับสมุดบันทึกทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

 • รหัสผ่านต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้น Caps Lock ปิดอยู่ก่อนที่คุณจะนำรหัสผ่านไปใช้หรือใส่รหัสผ่าน

 • OneNote for Mac จะใช้การเข้ารหัสลับแบบ 128-bit AES เพื่อรักษาความปลอดภัยในส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน จะไม่มีใครสามารถปลดล็อกบันทึกย่อให้คุณได้ แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของไมโครซอฟท์ก็ตาม โปรดระมัดระวังเมื่อนำรหัสผ่านไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน จดรหัสผ่านของคุณและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจำไม่ได้

 • ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่ล็อกอยู่จะไม่ถูกรวมไว้ในการค้นหาสมุดบันทึก เมื่อต้องการรวมบันทึกย่อไว้ในส่วนที่มีการป้องกันในการค้นหา คุณจะต้องปลดล็อกส่วนดังกล่าวก่อน

 • เมื่อต้องการเก็บบันทึกย่อของคุณให้ปลอดภัย OneNote จะล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานเพียงไม่กี่นาที

 • ถึงแม้ว่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นอ่านบันทึกย่อของคุณโดยที่คุณไม่อนุญาต อย่างไรก็ตาม การป้องกันด้วยรหัสผ่านก็อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด บุคคลที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณอาจจะสามารถค้นหาวิธีเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญสูงใน OneNote (ตัวอย่างเช่น หมายเลขประกันสังคมหรือรหัสการเข้าถึงบัญชีด้านการเงิน)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×