ป้องกันบันทึกย่อ ด้วยรหัสผ่านใน Microsoft OneNote

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเก็บบันทึกย่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากสายตาของผู้แอบเข้ามาอ่านได้โดยการป้องกันส่วนต่างๆ ในสมุดบันทึก OneNote ของคุณด้วยรหัสผ่าน เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านแล้ว หน้าในส่วนนั้นทั้งหมดจะถูกล็อกไว้จนกว่าคุณจะใส่รหัสผ่านที่ถูกต้อง

ป้องกันส่วนในสมุดบันทึกของคุณด้วยรหัสผ่าน

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ถ้าจำเป็น นำรายการส่วนลงในมุมมอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะปุ่มแสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก มุมซ้ายครั้งเดียวหรือสองจนกว่าคุณเห็นคอลัมน์ที่มีคำสั่ง+ ส่วน ที่ด้านล่าง

 2. ในรายการส่วน แตะ ค้างเลือกชื่อของส่วนที่คุณต้องการป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน ส่วนที่ถูกทำเครื่องหมาย ด้วยสีแท็บทางด้านซ้ายของชื่อของพวกเขา

 3. ที่ด้านล่างของรายการส่วน สี่ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้น แตะไอคอนรูปกุญแจทางด้านขวา จากนั้น แตะป้องกันส่วนนี้

 4. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้

 5. ยืนยันรหัสผ่าน โดยพิมพ์ลงในกล่องยืนยัน แล้ว แตะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  คำเตือน: เลือกและป้อนรหัสผ่านของคุณด้วยความระมัดระวัง ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน จะไม่มีใครสามารถปลดล็อกบันทึกย่อให้คุณได้ แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของไมโครซอฟท์ก็ตาม จดรหัสผ่านของคุณและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจำไม่ได้

ปลดล็อกส่วนที่มีการป้องกันทั้งหมดในสมุดบันทึกของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถดูหน้าต่างๆ ในส่วนของสมุดบันทึกที่ได้รับการป้องกัน คุณจำเป็นต้องปลดล็อก ด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ถ้าจำเป็น นำรายการส่วนลงในมุมมอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะปุ่มแสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก มุมซ้ายครั้งเดียวหรือสองจนกว่าคุณเห็นคอลัมน์ที่มีคำสั่ง+ ส่วน ที่ด้านล่าง

 2. แตะชื่อของส่วนที่มีการป้องกันที่คุณต้องการปลดล็อก ส่วนที่มีการป้องกันมีไอคอนรูปกุญแจอยู่ถัดจากชื่อของพวกเขา

 3. ในกล่องรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องสำหรับส่วน และ แล้ว แตะปลดล็อก

  หมายเหตุ: ถ้า iPad หรือ iPhone ของคุณสนับสนุนการสัมผัส ID และคุณได้สแกนลายนิ้วมืออย่างน้อยหนึ่ง คุณสามารถเปิดตัวเลือกการปลดล็อก ด้วยลายนิ้วมือ ซึ่งช่วยให้คุณปลดล็อกส่วนนี้ ด้วยการสัมผัส ID ในอนาคต ไม่สามารถใช้การสัมผัส ID การเปลี่ยนแปลง หรือเอารหัสผ่านอยู่สำหรับส่วนใด ๆ ที่มีการป้องกัน

เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับส่วนที่ป้องกันไว้

ถ้ารหัสผ่านสำหรับส่วนที่ป้องกันไว้ในสมุดบันทึกของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น คุณสังเกตเห็นว่ามีใครบางคนแอบมองคุณในขณะที่คุณพิมพ์รหัสผ่าน) คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านให้เป็นรหัสผ่านอื่นได้และคงการป้องกันบันทึกในส่วนนั้นต่อไป

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ถ้าจำเป็น นำรายการส่วนลงในมุมมอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะปุ่มแสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก มุมซ้ายครั้งเดียวหรือสองจนกว่าคุณเห็นคอลัมน์ที่มีคำสั่ง+ ส่วน ที่ด้านล่าง

 2. ถ้าส่วนที่มีการป้องกันที่มีรหัสผ่านที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงได้ถูกล็อกในขณะนี้ ก่อน การปลดล็อก และจากนั้น กลับไปยังรายการส่วนการแตะ ค้างไว้ชื่อของส่วนมีการป้องกัน

 3. ที่ด้านล่างของรายการส่วน สี่ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้น แตะไอคอนรูปกุญแจทางด้านขวา จากนั้น แตะเปลี่ยนรหัสผ่าน

 4. พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันลงในกล่อง รหัสผ่านเก่า

 5. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการใช้จากนี้ลงในกล่องรหัสผ่านใหม่

 6. ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ด้วยการพิมพ์ลงในกล่องยืนยัน จากนั้น แตะเปลี่ยน

  คำเตือน: เลือกและป้อนรหัสผ่านของคุณด้วยความระมัดระวัง ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน จะไม่มีใครสามารถปลดล็อกบันทึกย่อให้คุณได้ แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของไมโครซอฟท์ก็ตาม จดรหัสผ่านของคุณและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจำไม่ได้

เอารหัสผ่านออกจากส่วนที่มีการป้องกัน

ถ้าคุณไม่ต้องการป้องกันส่วนใดส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกอีกต่อไป คุณสามารถเอารหัสผ่านของส่วนดังกล่าวออกได้

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ถ้าจำเป็น นำรายการส่วนลงในมุมมอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะปุ่มแสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก มุมซ้ายครั้งเดียวหรือสองจนกว่าคุณเห็นคอลัมน์ที่มีคำสั่ง+ ส่วน ที่ด้านล่าง

 2. ถ้าส่วนที่มีการป้องกันที่มีรหัสผ่านที่คุณต้องการเอาออกได้ถูกล็อกในขณะนี้ ก่อน การปลดล็อก และจากนั้น กลับไปยังรายการส่วนการแตะ ค้างไว้ชื่อของส่วนมีการป้องกัน

 3. ที่ด้านล่างของรายการส่วน สี่ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้น แตะไอคอนรูปกุญแจทางด้านขวา จากนั้น แตะเอารหัสผ่าน

 4. พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันลงในกล่องรหัสผ่าน แล้ว คลิ กเอาออก

หมายเหตุสำคัญบางประการเกี่ยวกับรหัสผ่าน

 • รหัสผ่านสามารถนำไปใช้ กับส่วนของสมุดบันทึกที่แต่ละอักขระจำนวน แต่ไม่ได้ กับทั้งสมุดบันทึกในครั้งเดียว

 • รหัสผ่านต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์ Caps Lock ปิดอยู่ก่อนที่คุณจะใส่รหัสผ่าน

 • OneNote จะใช้การเข้ารหัสลับแบบ 128-bit AES เพื่อรักษาความปลอดภัยในส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน จะไม่มีใครสามารถปลดล็อกบันทึกย่อให้คุณได้ แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของไมโครซอฟท์ก็ตาม โปรดระมัดระวังเมื่อนำรหัสผ่านไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน จดรหัสผ่านของคุณและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจำไม่ได้

 • บันทึกย่อบนหน้าในส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะไม่รวมอยู่ในการค้นหาในสมุดบันทึก เมื่อต้องการรวมบันทึกย่อภายในส่วนใด ๆ ที่มีการป้องกันในการค้นหา ปลดล็อกส่วนนั้นก่อน

 • เมื่อต้องการรักษาความปลอดภัยให้บันทึกย่อของคุณ OneNote โดยอัตโนมัติล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านหลังสักครู่ของสาเหตุอยู่เท่านั้น

 • แม้ว่าจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านช่วยปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการทำให้ยากขึ้นสำหรับผู้อื่นสามารถอ่านบันทึกย่อของคุณ โดยไม่มีสิทธิ์ของคุณ ไม่การปกป้องข้อมูล foolproof บุคคลที่ มีการเข้าถึง iPad หรือ iPhone ของคุณอาจยังคงสามารถค้นหาวิธีการเข้าถึงข้อมูลของคุณ ในกรณีนี้ ที่เราขอแนะนำให้ คุณหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากใน OneNote (ตัวอย่าง หมายเลขประกันสังคมหรือรหัสการเข้าถึงบัญชีเงิน)

 • ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote บน iPhone หรือ iPad ที่เข้ากันได้ คุณสามารถใช้ความปลอดภัยแบบสัมผัส ID ของ Apple เมื่อต้องการปลดล็อกส่วนสมุดบันทึกที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านกับลายนิ้วมือของคุณ อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใช้งานแบบสัมผัส ID สำหรับส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน OneNote ไม่ทราบว่าใครก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้ารหัสแบบสัมผัสถึง iPad หรือ iPhone ของคุณ จะสามารถยกเลิกล็อกบันทึกย่อของคุณ โดยไม่มีรหัสผ่านที่แยกต่างหาก เมื่อต้องการลบรหัสผ่านส่วนใด ๆ ที่บันทึกไว้ โดยการใช้งานแบบสัมผัส ID แตะการตั้งค่า บน iPad ของคุณ หรือ iPhone เลื่อนลง และแตะOneNote ในรายการของแอปที่ แตะตั้งค่า OneNote จากนั้น แตะลบข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบ ปิด และเริ่มโปรแกรม OneNote สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×