ป้องกันบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สรุป: ป้องกันการสมัครใช้งาน Office 365 จากโจมตีโดยยึดตามสมบูรณ์ของบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

โดยทั่วไปแล้วการละเมิดความปลอดภัยของการสมัครสมาชิก Office 365 รวมถึงข้อมูล harvesting และฟิชชิ่งโจมตี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยโจมตีระบบข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 รักษาความปลอดภัยใน cloud จะจับคู่ระหว่างคุณและ Microsoft:

 • บริการ cloud ของไมโครซอฟท์จะมีอยู่แล้วภายใน foundation ของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย ไมโครซอฟท์ให้คุณควบคุมความปลอดภัยและความสามารถที่จะช่วยให้คุณปกป้องข้อมูลของคุณและแอปพลิเคชัน

 • คุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณ และผู้ใช้อีเมล และความรับผิดชอบสำหรับการป้องกันเหล่านั้น ความปลอดภัยของแหล่งข้อมูลภายในองค์กรของคุณ และความปลอดภัยของคอมโพเนนต์ cloud ที่คุณควบคุม

Microsoft ให้ความสามารถในการช่วยปกป้ององค์กรของคุณ แต่จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ ถ้าคุณไม่ได้ใช้ คุณอาจง่ายต่อการโจมตี เมื่อต้องการป้องกันบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณ Microsoft คือต่อไปนี้เพื่อ ช่วยให้คุณ มีคำแนะนำโดยละเอียดเพื่อ:

 1. สร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 เฉพาะ และใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็น

 2. กำหนดค่าการรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัยสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ของคุณโดยเฉพาะ และใช้ฟอร์มที่แรงที่ของการรับรองความถูกต้องทุติยภูมิ

 3. เปิดใช้งาน และกำหนดค่า Office 365 Cloud App ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบสำหรับกิจกรรมบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางที่น่าสงสัย

หมายเหตุ: แม้ว่าบทความนี้จะเน้นที่บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง คุณควรจะพิจารณาว่าเพิ่มเติมบัญชีผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในการสมัครใช้งาน เช่นผู้ดูแล eDiscovery หรือความปลอดภัย หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบ wide-ranging บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ ควรได้รับการป้องกันในแบบเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 1 สร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 เฉพาะ และใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็น

มีสองสามค่อนข้างงานด้านการดูแล เช่นการกำหนดบทบาทไปยังบัญชีผู้ใช้ ที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ดังนั้น แทนที่จะใช้บัญชีผู้ใช้ทุกวันที่ได้รับมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลาง คุณสามารถทำได้กับคำสั่งนี้ในพร้อมท์คำสั่ง Microsoft Azure Active Directory Module สำหรับ Windows PowerShell:

  Get-MsolRoleMember -RoleObjectId (Get-MsolRole -RoleName "Company Administrator").ObjectId
 2. ลงชื่อเข้าใช้การสมัครใช้งาน Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 3. สร้างอย่างน้อยหนึ่ง และได้สูงสุดห้ามุ่งมั่นบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากอย่างน้อย 12 อักขระ long. ดูที่การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เก็บรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ปลอดภัย

 4. กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางให้กับแต่ละบัญชีผู้ใช้ใหม่เฉพาะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 5. ลงชื่อออกจาก Office 365

 6. ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยหนึ่งในบัญชีผู้ใช้เฉพาะผู้ดูแลระบบส่วนกลางใหม่

 7. สำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ ที่ได้รับมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางจากขั้นตอนที่ 1:

  • เอาบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

  • กำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบในบัญชีผู้ใช้ที่เหมาะสมกับฟังก์ชันงานและความรับผิดชอบของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบต่าง ๆ ใน Office 365 ดูบทบาทผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับ Office 365

 8. ลงชื่อออกจาก Office 365

ผลลัพธ์ควรเป็น:

 • บัญชีผู้ใช้เฉพาะในการสมัครใช้งานที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางถูกตั้งค่าใหม่ของบัญชีผู้ใช้เฉพาะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ตรวจสอบนี้ มีคำสั่ง PowerShell ต่อไปนี้:

  Get-MsolRoleMember -RoleObjectId (Get-MsolRole -RoleName "Company Administrator").ObjectId
 • บัญชีผู้ใช้ทุกวันอื่น ๆ ทั้งหมดที่จัดการการสมัครใช้งานของคุณมีบทบาทผู้ดูแลระบบมอบหมายให้ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบงานของพวกเขา

จากครู่นี้เป็นต้นไป คุณเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีผู้ใช้เฉพาะผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับงานที่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบส่วนกลางเท่านั้น ต้องทำการดูแล Office 365 อื่น ๆ ทั้งหมดได้ โดยการกำหนดบทบาทการดูแลระบบอื่น ๆ กับบัญชีผู้ใช้

หมายเหตุ: ใช่ นี้จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมในการลงชื่อออกเป็นบัญชีผู้ใช้ทุกวันของคุณ และลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีผู้ใช้เฉพาะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง แต่นี้จำเป็นต้องทำในบางครั้งสำหรับการดำเนินการกับผู้ดูแลระบบส่วนกลางเท่านั้น พิจารณาที่กู้คืนสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณหลังจากการไม่ปฏิบัติตามบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมมากมาย

ขั้นที่ 2 กำหนดค่าการรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัยสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ของคุณโดยเฉพาะ และใช้ฟอร์มที่แรงที่ของการรับรองความถูกต้องทุติยภูมิ

รับรองแบบหลายปัจจัย (MFA) สำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมถัดจากชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน Office 365 สนับสนุนวิธีตรวจสอบต่อไปนี้:

 • การใช้โทรศัพท์

 • รหัสผ่านที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม

 • สมาร์ทการ์ด (เสมือนหรือจริง)

 • อุปกรณ์ทางชีวภาพ

ถ้าคุณอยู่กับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังใช้บัญชีผู้ใช้ที่เก็บไว้ใน cloud (รูปแบบข้อมูลเฉพาะตัว cloud) เท่านั้น ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่า MFA โดยใช้โทรศัพท์หรือรหัสการตรวจสอบข้อความข้อความส่งไปยังสมาร์ทโฟน:

 1. เปิดใช้งาน MFA

 2. ตั้งค่าขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสำหรับ Office 365เพื่อกำหนดค่าแต่ละมุ่งมั่นบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับโทรศัพท์หรือข้อความเป็นวิธีการตรวจสอบ

ถ้าคุณอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่จะใช้ตัวแบบข้อมูลเฉพาะตัวแบบไฮบริดของ Office 365 คุณมีตัวเลือกการตรวจสอบเพิ่มเติม ถ้าคุณมีโครงสร้างพื้นฐานของหลักทรัพย์มีอยู่แล้วในสถานที่สำหรับวิธีการรับรองความถูกต้องรองแกร่ง ใช้ขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดใช้งาน MFA

 2. ตั้งค่าขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสำหรับ Office 365เพื่อกำหนดค่าแต่ละมุ่งมั่นบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม

ถ้าโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยสำหรับวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยที่ต้องไม่ได้อยู่ในตำแหน่งและทำงานสำหรับ Office 365 MFA เราขอแนะนำให้ คุณกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเฉพาะกับ MFA โดยใช้โทรศัพท์หรือข้อความ รหัสการตรวจสอบที่ถูกส่งไปยังโทรศัพท์สมาร์ทสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณเป็นการวัดความปลอดภัยชั่วคราว ออกจากบัญชีผู้ใช้เฉพาะผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณโดยไม่ต้องการเพิ่มเติมป้องกัน MFA

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การวางแผนสำหรับการรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัยสำหรับการปรับใช้ Office 365

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบริการ Office 365 กับ MFA และ PowerShell ดูบทความนี้

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสำหรับกิจกรรมบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางที่น่าสงสัย

ความปลอดภัย App Cloud ของ office 365 ให้คุณสามารถสร้างนโยบายการแจ้งให้คุณทราบลักษณะการทำงานที่น่าสงสัยในการสมัครใช้งาน ความปลอดภัย App cloud อยู่แล้วใน Office 365 E5 แต่จะพร้อมใช้งานเป็นบริการที่แยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่มี Office 365 E5 คุณสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานความปลอดภัย App Cloud แต่ละรายการสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ได้กำหนดให้ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ผู้ดูแลระบบความปลอดภัย และการปฏิบัติตามบทบาทของผู้ดูแลระบบ

ถ้าคุณมีความปลอดภัย App Cloud ในการสมัครใช้งาน Office 365 ใช้ขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบความปลอดภัยหรือผู้ดูแลปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 2. เปิดใช้งาน Office 365 Cloud App ทรัพย์

 3. รีวิวของคุณช่วยนโยบายการตรวจหาการแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลของลวดลาย anomalous ของกิจกรรมการจัดการสิทธิ์

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ให้กับบทบาทผู้ดูแลระบบความปลอดภัย การเชื่อมต่อกับ Office 365 PowerShellกับบัญชีผู้ใช้เฉพาะผู้ดูแลระบบส่วนกลางและ MFA ใส่ชื่อผู้ใช้หลักของบัญชีผู้ใช้ แล้ว เรียกใช้คำสั่งเหล่านี้:

$upn="<User principal name of the account>"
Add-MsolRoleMember -RoleMemberEmailAddress $upn -RoleName "Security Administrator"

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ให้กับบทบาทผู้ดูแลระบบปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรอกในชื่อผู้ใช้หลักของบัญชีผู้ใช้ และ แล้ว เรียกใช้คำสั่งเหล่านี้:

$upn="<User principal name of the account>"
Add-MsolRoleMember -RoleMemberEmailAddress $upn -RoleName "Compliance Administrator"

ป้องกันอย่างเพิ่มเติมสำหรับองค์กร

หลังจากขั้นตอนที่ 1-3 ใช้วิธีการเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณ และการกำหนดค่าที่คุณดำเนินการใช้งาน มีความปลอดภัยมากที่สุด

สเตชันมีสิทธิ์เข้าถึง (PAW)

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า การดำเนินการของงานที่มีสิทธิ์ระดับสูงความปลอดภัยมากที่สุด ใช้ PAW แบบ PAW แบบคือ คอมพิวเตอร์เฉพาะที่ใช้สำหรับงานการกำหนดค่าที่มีความสำคัญ เช่นการตั้งค่า Office 365 ที่จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเท่านั้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้ใช้รายวันสำหรับการเรียกดูอินเทอร์เน็ตหรืออีเม นั้นจะได้ดียิ่งขึ้นได้รับการป้องกันจากโจมตีอินเทอร์เน็ตและการคุกคาม

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าแบบ PAW ดูhttp://aka.ms/cyberpaw

การจัดการสิทธิ์ AD azure ข้อมูลเฉพาะตัว (PIM)

แทนที่จะมีบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณอย่างถาวรถูกมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลาง คุณสามารถใช้ Azure AD PIM เพื่อเปิดใช้งานอนดีมานด์ แค่เวลาการกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางเมื่อนั้นจำเป็นต้อง

แทนที่เป็นบัญชีผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณจะให้ผู้ดูแลระบบถาวร จะกลายเป็นผู้ดูแลสิทธิ์ บทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางไม่ได้ใช้งานจนกว่าผู้ที่จำเป็น นอกจากนี้คุณแล้วทำกระบวนการเปิดใช้งานเมื่อต้องการเพิ่มบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางในบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อเวลาหมดอายุ PIM เอาบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางจากบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

ใช้ PIM และกระบวนการนี้ช่วยลดจำนวนเวลาที่บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณมีความเสี่ยงโจมตี และใช้ โดยผู้ใช้ที่เป็นอันตราย อย่างมาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลเฉพาะตัวจัดการกำหนดค่า Azure AD มีสิทธิ์

หมายเหตุ: PIM จะพร้อมใช้งานกับ Azure Active Directory Premium P2 ซึ่งจะรวมอยู่ในองค์กร Mobility + E5 ความปลอดภัย (EMS) หรือคุณสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานแต่ละรายการสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของคุณ

ความปลอดภัยข้อมูลและเหตุการณ์ (SIEM) การจัดการซอฟต์แวร์สำหรับ Office 365 บันทึก

ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ SIEM ดำเนินการวิเคราะห์ในเวลาจริงของการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและเหตุการณ์ที่สร้างขึ้น โดยแอปพลิเคชันและฮาร์ดแวร์เครือข่าย เมื่อต้องการอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ SIEM ของคุณเพื่อรวมการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของ Office 365 และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และการรายงานฟังก์ชัน รวมสิ่งเหล่านี้ในระบบ SIEM ของคุณ:

ขั้นตอนถัดไป

ดูวิธีปฏิบัติดีที่สุดด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×