ปุ่มและสามเหลี่ยมต่างๆ ในเซลล์ของฉันคืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Excel มีปุ่มตัวเลือกต่าง ๆ และสามเหลี่ยมสีสองที่อาจปรากฏขึ้นใน หรือที่อยู่ถัด จากเซลล์ ปุ่มและสามเหลี่ยมเหล่านี้มีคำสั่งที่เป็นประโยชน์มากมายและข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของเซลล์ และจะปรากฏในปัจจุบันคุณจำเป็น บทความนี้อธิบายว่า แต่ละปุ่มหนึ่งเหล่านี้หมายความว่า สามเหลี่ยม และฉันคุณสามารถทำงานกับข้อมูลนั้น ๆ

ในบทความนี้

ปุ่มที่คุณอาจเห็นบนเวิร์กชีตของคุณ

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ตัวเลือกการวาง

ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ติดตามข้อผิดพลาด

แทรกตัวเลือก

ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

สามเหลี่ยมสีที่คุณอาจเห็นในเวิร์กชีตของคุณ

สามเหลี่ยมสีเขียว

สามเหลี่ยมสีแดง

ปุ่มที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

ปุ่มที่อาจปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์มีดังนี้:ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติตัวเลือกการวางตัวเลือกการเติมอัตโนมัติติดตามข้อผิดพลาดตัวเลือกการแทรก และตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนกล่องสีน้ำเงิน small ภายใต้ข้อความที่ถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์อยู่อีเมลหรือไฮเปอร์ลิงก์ในเซลล์ ปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ อาจปรากฏขึ้น ถ้าคุณพบข้อความที่คุณไม่ต้องการแก้ไข คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขด้วยตนเองในเซลล์ หรือเปิด หรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเลิกทำการแก้ไขอัตโนมัติในเซลล์ ให้แก้ไขข้อความและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคอร์เซอร์ไม่ได้อยู่ที่จุดสิ้นสุดข้อความในเซลล์ จากนั้นกด ENTER เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเลือกตัวเลือกในรายการ

ตัวเลือกการวาง

ปุ่ม รูปปุ่ม ตัวเลือกการวาง ปรากฏด้านล่างเลือกวางของคุณหลังจากที่คุณต้องวางข้อความหรือข้อมูล เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม รายการปรากฏที่ช่วยให้คุณกำหนดวิธีการวางข้อมูลลงในแผ่นงานของคุณ

ตัวเลือกที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหาที่คุณวาง โปรแกรมต้นทางของข้อมูลที่วาง และรูปแบบของข้อความตรงที่คุณกำลังวาง

ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ปุ่ม รูปปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ อาจปรากฏด้านล่างเลือกเติมสีของคุณหลังจากที่คุณต้องเติมข้อความหรือข้อมูลในเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วันที่ในเซลล์ จากนั้น ลากเซลล์ลงมาเพื่อ เติมเซลล์อยู่ใต้ ปุ่มตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ อาจปรากฏ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม รายการตัวเลือกสำหรับวิธีการเติมข้อความหรือข้อมูลปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่ใช้งานได้ในรายการจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณกำลังเติม โปรแกรมต้นทางของข้อมูลที่เติม และรูปแบบของข้อความและข้อมูลที่คุณกำลังเติม

ติดตามข้อผิดพลาด

ปุ่ม รูปปุ่ม ติดตามความผิดพลาด ปรากฏถัดจากเซลล์ที่เกิดข้อผิดพลาดในสูตร และรูปสามเหลี่ยมสีเขียวปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้ายของเซลล์

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกการแทรก

ปุ่มตัวเลือกการแทรก รูปปุ่ม อาจปรากฏอยู่ถัดจากเซลล์ แถว หรือแทรกคอลัมน์

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกการจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงปุ่มนี้ทุกครั้งที่คุณแทรกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่มีการจัดรูปแบบ คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. คลิกประเภทขั้นสูง แล้ว ภายใต้ตัด คัด ลอก และวาง เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงแทรกปุ่มตัวเลือก เพื่อเปิด หรือปิดตัวเลือกนี้

ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกการจัดรูปแบบ รูปปุ่ม เพื่อเปลี่ยนวิธี scoping สำหรับข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน PivotTable

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกการกำหนดขอบเขตจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

สามเหลี่ยมสีที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

สามเหลี่ยมสีที่จะปรากฏในเซลล์เป็นสีเขียว (ข้อผิดพลาด) และสีแดง (ข้อคิดเห็น)

สามเหลี่ยมสีเขียว

ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

รูปสามเหลี่ยมสีเขียวที่มุมบนซ้ายของเซลล์บ่งชี้ข้อผิดพลาดในสูตรในเซลล์ ถ้าคุณเลือกเซลล์ ปุ่ม รูปปุ่ม ติดตามความผิดพลาด ปรากฏขึ้น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มสำหรับรายการของตัวเลือก

สามเหลี่ยมสีแดง

ตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นในเซลล์

สามเหลี่ยมสีแดงที่มุมบนขวาของเซลล์บ่งชี้ว่ามีข้อคิดเห็นอยู่ภายในเซลล์ ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือสามเหลี่ยม คุณจะสามารถดูข้อความของข้อคิดเห็นนั้นได้

เคล็ดลับ: สีของตัวบ่งชี้สามเหลี่ยมการตรวจสอบข้อผิดพลาดสามารถเปลี่ยนได้ ให้ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนสี

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. คลิกที่ประเภทสูตร จากนั้น ภายใต้การตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นหลัง

  3. คลิกปุ่ม ระบุข้อผิดพลาดโดยใช้สีนี้ แล้วเลือกสีใหม่จากชุดแบบสี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×