ปุ่มและสามเหลี่ยมต่างๆ ในเซลล์ของฉันคืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Excel มีอยู่หลายชนิดของปุ่มตัวเลือกและสามเหลี่ยมสีที่อาจปรากฏขึ้นใน หรือที่อยู่ถัด จากเซลล์ ปุ่มและสามเหลี่ยมเหล่านี้มีคำสั่งที่เป็นประโยชน์มากมายและข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของเซลล์ และจะปรากฏในปัจจุบันคุณจำเป็น บทความนี้อธิบายว่า แต่ละปุ่มหนึ่งเหล่านี้หมายความว่า สามเหลี่ยม และฉันคุณสามารถทำงานกับข้อมูลนั้น ๆ

ปุ่มที่คุณอาจเห็นบนเวิร์กชีตของคุณ

ปุ่มเจ็ดที่อาจปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์มีดังนี้:ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติตัวเลือกการวางตัวเลือกการเติมอัตโนมัติติดตามข้อผิดพลาดตัวเลือกการแทรกสมาร์ทแท็กแอคชัน (เท่านั้นใน Excel 2007), และนำไปใช้ กฎการจัดรูปแบบ

ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ

ปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนกล่องสีน้ำเงิน small ภายใต้ข้อความที่ถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์อยู่อีเมลหรือไฮเปอร์ลิงก์ในเซลล์ ปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ อาจปรากฏขึ้น ถ้าคุณพบข้อความที่คุณไม่ต้องการแก้ไข คุณสามารถเลิกทำการแก้ไข หรือเปิด หรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ การเปิด หรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ คลิกปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้ว ทำการเลือกจากรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ สะกด และสัญลักษณ์

ตัวเลือกการวาง

ปุ่ม รูปปุ่ม ตัวเลือกการวาง ปรากฏด้านล่างเลือกวางของคุณหลังจากที่คุณต้องวางข้อความหรือข้อมูล เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม รายการปรากฏที่ช่วยให้คุณกำหนดวิธีการวางข้อมูลลงในแผ่นงานของคุณ

ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังวาง โปรแกรมที่คุณกำลังวางจาก และรูปแบบของข้อความที่คุณจะวาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ย้าย หรือคัดลอกเซลล์และเนื้อหาของเซลล์

ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ปุ่ม รายการย่อ/ขยาย ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ อาจปรากฏด้านล่างเลือกเติมสีของคุณหลังจากที่คุณต้องเติมข้อความหรือข้อมูลในเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วันที่ในเซลล์ จากนั้น ลากเซลล์ลงมาเพื่อ เติมเซลล์อยู่ใต้ ปุ่มตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ อาจปรากฏ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม รายการตัวเลือกสำหรับวิธีการเติมข้อความหรือข้อมูลปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในรายการขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณกรอกข้อมูล โปรแกรมที่คุณจะกรอกข้อมูลจาก และรูปแบบของข้อความหรือข้อมูลที่คุณกรอกข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

ติดตามข้อผิดพลาด

ปุ่ม รูปปุ่ม ติดตามความผิดพลาด ปรากฏถัดจากเซลล์ที่เกิดข้อผิดพลาดในสูตร และรูปสามเหลี่ยมสีเขียวปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้ายของเซลล์

รายการแบบหล่นลงที่ปรากฏอยู่ถัดจากไอคอนติดตามค่า

เมื่อคุณคลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่ม รายการตัวเลือกสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

แทรกตัวเลือก

ปุ่มตัวเลือกการแทรก รูปปุ่ม อาจปรากฏอยู่ถัดจากเซลล์ แถว หรือแทรกคอลัมน์

เมื่อคุณคลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกการจัดรูปแบบปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้ปุ่มนี้จะแสดงทุกครั้งที่คุณแทรกเซลล์ที่จัดรูปแบบ แถว หรือคอลัมน์ คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ในไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง >ภายใต้ตัด คัด ลอก และวาง > เอากล่องกาเครื่องหมาย ถัดจากปุ่มการแสดงตัวเลือกการแทรก

การกระทำของสมาร์ทแท็ก (Excel 2007 เท่านั้น)

ปุ่ม รูปปุ่ม ตัวเลือกการกระทำของสมาร์ทแท็ก อาจปรากฏอยู่ถัดจากข้อความที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์ เช่นสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อของบุคคล

เมื่อคุณคลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่ม รายการของการกระทำที่คุณสามารถดำเนินการปรากฏขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้าง ใช้ และเอาสมาร์ทแท็ก

ใช้กฎการจัดรูปแบบ

คุณสามารถใช้ปุ่ม รูปปุ่ม นำกฎการจัดรูปแบบการ เพื่อเปลี่ยนวิธี scoping สำหรับข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน PivotTable

เมื่อคุณคลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่ม scoping ตัวเลือกต่าง ๆ ปรากฏขึ้น

สามเหลี่ยมสีที่คุณอาจเห็นในเวิร์กชีตของคุณ

สามเหลี่ยมสีสามที่อาจปรากฏขึ้นในเซลล์เป็นสีเขียว (ข้อผิดพลาดสูตร), และสีแดง (ข้อคิดเห็น), และสีม่วง (สมาร์ทแท็ก เท่านั้นใน Excel 2007)

สามเหลี่ยมสีเขียว

ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

รูปสามเหลี่ยมสีเขียวที่มุมบนซ้ายของเซลล์บ่งชี้ข้อผิดพลาดในสูตรในเซลล์ ถ้าคุณเลือกเซลล์ ปุ่ม รูปปุ่ม ติดตามความผิดพลาด ปรากฏขึ้น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มสำหรับรายการของตัวเลือก

รายการแบบหล่นลงที่ปรากฏอยู่ถัดจากไอคอนติดตามค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

สามเหลี่ยมสีแดง

ตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นในเซลล์

รูปสามเหลี่ยมสีแดงที่มุมบนด้านขวาของเซลล์ระบุว่า มีข้อคิดเห็นในเซลล์ ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปสามเหลี่ยม คุณสามารถดูข้อความของข้อคิดเห็น

สามเหลี่ยมสีม่วง (ปรากฏขึ้นใน Excel 2007 เท่านั้น)

ตัวบ่งชี้สมาร์ทแท็กในเซลล์

รูปสามเหลี่ยมสีม่วงในมุมล่างขวาของเซลล์ระบุว่า สมาร์ทแท็กอยู่ในเซลล์ ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปสามเหลี่ยม ปุ่ม รูปปุ่ม สมาร์ทแท็กแอคชัน ปรากฏขึ้น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มสำหรับรายการของตัวเลือกสมาร์ทแท็ก

เคล็ดลับ: สามารถเปลี่ยนสีของรูปสามเหลี่ยมบ่งชี้ตรวจสอบข้อผิดพลาด ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนสี:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก >สูตร

    ใน Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel และจากนั้น คลิกประเภทสูตร

  2. ภายใต้การตรวจสอบข้อผิดพลาด เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นหลัง

  3. คลิกที่ปุ่มระบุข้อผิดพลาดโดยใช้สีนี้ นั้นแล้ว เลือกสีใหม่จากชุดแบบสี

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×