ปุ่มและสามเหลี่ยมต่างๆ ในเซลล์ของฉันคืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office Excel มีปุ่มตัวเลือกเจ็ดปุ่มและสามเหลี่ยมสีสามสีที่อาจปรากฏขึ้นในหรือถัดจากเซลล์ ปุ่มและสามเหลี่ยมเหล่านี้จะแสดงคำสั่งและข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเนื้อหาของเซลล์ และจะปรากฏขึ้นในเวลาที่คุณต้องการใช้ บทความนี้จะอธิบายความหมายของปุ่มและสามเหลี่ยมแต่ละอันเหล่านี้รวมถึงวิธีการใช้งาน

ในบทความนี้

ปุ่มที่คุณอาจเห็นบนเวิร์กชีตของคุณ

สามเหลี่ยมสีที่คุณอาจเห็นในเวิร์กชีตของคุณ

ปุ่มที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

ปุ่มเจ็ดที่อาจปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์มีดังนี้:ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติตัวเลือกการวางตัวเลือกการเติมอัตโนมัติติดตามข้อผิดพลาดตัวเลือกการแทรกสมาร์ทแท็กแอคชัน และนำไปใช้กฎการจัดรูปแบบการ

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนกล่องสีน้ำเงิน small ภายใต้ข้อความที่ถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์อยู่อีเมลหรือไฮเปอร์ลิงก์ในเซลล์ ปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ อาจปรากฏขึ้น ถ้าคุณพบข้อความที่คุณไม่ต้องการแก้ไข คุณสามารถเลิกทำการแก้ไข หรือเปิด หรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ การเปิด หรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ คลิกปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้ว ทำการเลือกจากรายการ

ตัวเลือกการวาง

ปุ่ม รูปปุ่ม ตัวเลือกการวาง ปรากฏด้านล่างเลือกวางของคุณหลังจากที่คุณต้องวางข้อความหรือข้อมูล เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม รายการปรากฏที่ช่วยให้คุณกำหนดวิธีการวางข้อมูลลงในแผ่นงานของคุณ

ตัวเลือกที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหาที่คุณวาง โปรแกรมต้นทางของข้อมูลที่วาง และรูปแบบของข้อความตรงที่คุณกำลังวาง

ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ปุ่ม รูปปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ อาจปรากฏด้านล่างเลือกเติมสีของคุณหลังจากที่คุณต้องเติมข้อความหรือข้อมูลในเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วันที่ในเซลล์ จากนั้น ลากเซลล์ลงมาเพื่อ เติมเซลล์อยู่ใต้ ปุ่มตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ อาจปรากฏ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม รายการตัวเลือกสำหรับวิธีการเติมข้อความหรือข้อมูลปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่ใช้งานได้ในรายการจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณกำลังเติม โปรแกรมต้นทางของข้อมูลที่เติม และรูปแบบของข้อความและข้อมูลที่คุณกำลังเติม

ติดตามข้อผิดพลาด

ปุ่ม รูปปุ่ม ติดตามความผิดพลาด ปรากฏถัดจากเซลล์ที่เกิดข้อผิดพลาดในสูตร และรูปสามเหลี่ยมสีเขียวปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้ายของเซลล์

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกการแทรก

ปุ่มตัวเลือกการแทรก รูปปุ่ม อาจปรากฏอยู่ถัดจากเซลล์ แถว หรือแทรกคอลัมน์

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกการจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงปุ่มนี้ทุกครั้งที่คุณแทรกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่มีการจัดรูปแบบ คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม 'ตัวเลือกการแทรก' เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้

การกระทำของสมาร์ทแท็ก

ปุ่ม รูปปุ่ม ตัวเลือกการกระทำของสมาร์ทแท็ก อาจปรากฏอยู่ถัดจากข้อความที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์ เช่นสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อของบุคคล

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของการกระทำที่คุณสามารถดำเนินการได้จะปรากฏขึ้น

ใช้กฎการจัดรูปแบบ

คุณสามารถใช้ปุ่ม รูปปุ่ม นำกฎการจัดรูปแบบการ เพื่อเปลี่ยนวิธี scoping สำหรับข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน PivotTable

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกการกำหนดขอบเขตจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

สามเหลี่ยมสีที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

สามเหลี่ยมสีสามที่อาจปรากฏขึ้นในเซลล์เป็นสีเขียว (ข้อผิดพลาด), สีแดง (ข้อคิดเห็น), และสีม่วง (สมาร์ทแท็ก)

สามเหลี่ยมสีเขียว

ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

รูปสามเหลี่ยมสีเขียวที่มุมบนซ้ายของเซลล์บ่งชี้ข้อผิดพลาดในสูตรในเซลล์ ถ้าคุณเลือกเซลล์ ปุ่ม รูปปุ่ม ติดตามความผิดพลาด ปรากฏขึ้น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มสำหรับรายการของตัวเลือก

สามเหลี่ยมสีแดง

ตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นในเซลล์

สามเหลี่ยมสีแดงที่มุมบนขวาของเซลล์บ่งชี้ว่ามีข้อคิดเห็นอยู่ภายในเซลล์ ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือสามเหลี่ยม คุณจะสามารถดูข้อความของข้อคิดเห็นนั้นได้

สามเหลี่ยมสีม่วง

ตัวบ่งชี้สมาร์ทแท็กในเซลล์

รูปสามเหลี่ยมสีม่วงในมุมล่างขวาของเซลล์ระบุว่า สมาร์ทแท็กอยู่ในเซลล์ ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปสามเหลี่ยม ปุ่ม รูปปุ่ม สมาร์ทแท็กแอคชัน ปรากฏขึ้น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มสำหรับรายการของตัวเลือกสมาร์ทแท็ก

เคล็ดลับ: สีของตัวบ่งชี้สามเหลี่ยมการตรวจสอบข้อผิดพลาดสามารถเปลี่ยนได้ ให้ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนสี

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel จากนั้นคลิกประเภทของสูตร

  2. ภายใต้การตรวจสอบข้อผิดพลาด เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นหลัง

  3. คลิกปุ่ม ระบุข้อผิดพลาดโดยใช้สีนี้ แล้วเลือกสีใหม่จากชุดแบบสี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×