ปิด Add-in ใน Outlook สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้งาน Add-in ใน Outlook 2013 หรือ Outlook 2016 สำหรับ Windows คุณสามารถปิดใช้งานเพื่อไม่ให้แสดงขึ้นมาในข้อความของคุณ

  1. ใน Outlook ให้คลิก ไฟล์ > จัดการ Add-in

    คลิก จัดการ Add-in

    เคล็ดลับ: Outlook บนเว็บ จะเปิดขึ้น

  2. ใน จัดการ Add-in ในคอลัมน์ เปิด ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Add-in ที่คุณต้องการปิด

    เปิดหรือปิด Add-in

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิด Add-in อีกครั้ง ให้ทำเครื่องหมายในกล่องเดิม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×