ปิด แล้วเปิดสมุดบันทึกใน OneNote

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณทำงานกับสมุดบันทึกที่แชร์หลายบ่อย และรายการของสมุดบันทึกของคุณจะได้รับอีก คุณสามารถปิดสมุดบันทึกใด ๆ เมื่อไม่จำเป็นต้อง และเปิดอีกครั้งในภายหลัง

หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดสมุดบันทึก คุณเพียงแต่ลบจากรายการของสมุดบันทึกที่แสดง คุณกำลังลบสมุดบันทึกไม่ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถลบสมุดบันทึก

OneNote for Windows 10

 1. คลิ กหรือแตะปุ่มแสดงรายการสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก จนกว่าคุณเห็นรายการของสมุดบันทึก

 2. คลิกขวาชื่อของสมุดบันทึกคุณต้องการปิด แล้ว คลิ กปิดสมุดบันทึกนี้

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้ง คลิ กหรือแตะสมุดบันทึกเพิ่มเติม ในรายการสมุดบันทึก

  หมายเหตุ: สำหรับ OneNote 2016 เรียนรู้วิธีการปิดสมุดบันทึกแล้วเปิดอีกครั้ง

OneNote Online

 1. คลิ กหรือแตะปุ่มแสดงรายการสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก จนกว่าคุณเห็นรายการของสมุดบันทึก

 2. คลิกขวาชื่อของสมุดบันทึกคุณต้องการปิด แล้ว คลิ กปิดสมุดบันทึกนี้

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้ง คลิ กหรือแตะสมุดบันทึกเพิ่มเติม ในรายการสมุดบันทึก

OneNote for Mac

 1. คลิกปุ่มแสดงรายการสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก จนกว่าคุณเห็นรายการของสมุดบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสมุดบันทึกทั้งหมดอย่างรวดเร็ว คลิกปุ่มสมุดบันทึก ที่ด้านล่าง (พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแสดงรายการส่วนหรือหน้า)

 2. แป้นควบคุมค้างไว้ขณะที่คลิกชื่อของสมุดบันทึก แล้ว คลิ กปิดสมุดบันทึกนี้

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้ง คลิกสมุดบันทึกเพิ่มเติม ในรายการสมุดบันทึก

OneNote สำหรับ iPhone หรือ iPad

 1. แตะปุ่มแสดงรายการสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก จนกว่าคุณเห็นรายการของสมุดบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสมุดบันทึกทั้งหมดอย่างรวดเร็ว แตะปุ่มสมุดบันทึก ที่ด้านล่าง (พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแสดงรายการส่วนหรือหน้า)

 2. กด ค้างชื่อสมุดบันทึกเพื่อเลือกสมุดบันทึก เครื่องหมายถูกจะปรากฏอยู่ถัดจากสมุดบันทึกเมื่อถูกเลือก

 3. ที่ด้านล่าง แตะปุ่มปิด ไอคอนสมุดบันทึกที่ปิด

 4. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้ง แตะสมุดบันทึกเพิ่มเติม ในรายการสมุดบันทึก

OneNote for Android

 1. แตะปุ่มย้อนกลับจนกว่าคุณเห็นรายการของสมุดบันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสมุดบันทึกทั้งหมดอย่างรวดเร็ว แตะปุ่มสมุดบันทึก ที่ด้านล่าง (พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแสดงรายการส่วนหรือหน้า)

 2. กด และชื่อสมุดบันทึกค้างไว้ จากนั้นปิดสมุดบันทึก

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกอีกครั้ง แตะสมุดบันทึกเพิ่มเติม ในรายการสมุดบันทึก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×