ปิดเสียงเตือนใน Outlook สำหรับ Mac และตัวเตือน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Outlook แสดงการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ในปฏิทินและงานที่คุณตั้งค่าตัวเตือนสำหรับ ยังแสดงตัวเตือนสำหรับข้อความอีเมล และที่ติดต่อที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับติดตามได้

Outlook แสดงตามกำหนดการตัวเตือนเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานอยู่ แม้ว่าคุณไม่ได้ใช้ Outlook ถ้ามีการจัดกำหนดการตัวเตือนปรากฏครั้งเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณถูกปิดใช้งาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้ง

ยกเลิกตัวเตือน

  • เมื่อตัวเตือนปรากฏขึ้น คลิกยกเลิก

ปิดตัวเตือนทั้งหมด

  • บนเมนูทางOutlook คลิกเปิดปิดตัวเตือน

ปิดเสียงเตือน

  1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกการแจ้งเตือนและเสียง

  3. ภายใต้เสียง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวเตือน คุณอาจยังล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเสียง Outlook อื่น ๆ ที่คุณต้องการปิดใช้งานออก

ปิดตัวเตือนเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร

  1. เปิดการนัดหมายหรือการประชุมบนปฏิทินของคุณ

  2. บนแท็บการนัดหมาย หรือการประชุม เปลี่ยนเวลาเตือนไม่มี

ปิดตัวเตือนงาน

  1. เปิดงาน

  2. บนแท็บงาน คลิกเวลาเตือน นั้นแล้ว คลิกปุ่มที่เอาตัวเตือนนี้ นำออก

  • บนเมนู Outlook คลิก ปิดตัวเตือน Office

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×