ปิดเวิร์กบุ๊กหรือต่างเวิร์กบุ๊ก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานกับอินสแตนซ์เดียวของ Excel เวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่คุณเปิดถูกเปิดขึ้นในหน้าต่างเวิร์กบุ๊กภายในหน้าต่าง Excel คุณยังสามารถสร้างต่างเวิร์กบุ๊กใหม่สำหรับเวิร์กชีต ใด ๆ ในเวิร์กบุ๊ก โดยใช้คำสั่งหน้าต่างใหม่ (แท็บมุมมอง กลุ่มหน้าต่าง )

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดูอย่าง น้อยสองแผ่นในเวลาเดียวกัน

คุณสามารถปิดหน้าต่างหนึ่งเวิร์กบุ๊กเหล่านี้แต่ละครั้ง หรือคุณสามารถปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมด (รวมถึงหน้าต่างของเวิร์กบุ๊กทั้งหมด) เมื่อต้องการปิดเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมด คุณสามารถปิดหน้าต่าง Excel หรือออกจาก Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

ปิดเวิร์กบุ๊ก

ปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมด และออกจาก Excel

ปิดหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

  1. คลิกหน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการปิด

  2. ในมุมขวาล่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก คลิกปิดหน้าต่าง รูปปุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าหน้าต่างเป็นหน้าต่างของเวิร์กบุ๊กเปิดอยู่เท่านั้น ทั้งเวิร์กบุ๊กถูกปิด ถ้ามีอยู่ต่างเวิร์กบุ๊กเพิ่มเติมของเวิร์กบุ๊กเดียวกัน หน้าต่างเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่เท่านั้นจะทดแทนการ

ด้านบนของหน้า

ปิดเวิร์กบุ๊ก

  1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการปิดใช้งาน

  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ปิด

ด้านบนของหน้า

ปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมด และออกจาก Excel

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในมุมขวาล่างของหน้าต่าง Excel คลิกปิด รูปปุ่ม

  • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กออกจาก Excel

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×