ปิดหรือเปิด Ribbon

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

ปิดใช้งาน Ribbon

 1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon จากนั้นคลิกการกำหนดลักษณะของ Ribbon

 2. ภายใต้ ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิด Ribbon

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการปิดใช้งาน Ribbon คุณสามารถลด

เปิดใช้งาน Ribbon

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก Ribbon  ปุ่ม กำหนดลักษณะ บน Ribbon ของ Word

 3. ภายใต้ ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิด Ribbon

ดูเพิ่มเติม

ย่อหรือขยาย Ribbon

กำหนด ribbon และแถบเครื่องมือ

ทำความคุ้นเคยกับ Ribbon

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

ปิดใช้งาน Ribbon

 1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon จากนั้นคลิกการกำหนดลักษณะของ Ribbon

 2. ภายใต้ ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิด Ribbon

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการปิดใช้งาน Ribbon คุณสามารถลด

เปิดใช้งาน Ribbon

 1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. คลิกแท็บ Ribbon ปุ่ม กำหนดลักษณะ บน Ribbon ของ PowerPoint จากนั้นภายใต้ ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิด Ribbon

ดูเพิ่มเติม

ย่อหรือขยาย Ribbon

กำหนด ribbon และแถบเครื่องมือ

ทำความคุ้นเคยกับ Ribbon

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

ปิดใช้งาน Ribbon

 1. คลิก เมนูป็อปอัพการกระทำ ทางด้านขวาของ Ribbon จากนั้นคลิกการกำหนดลักษณะของ Ribbon

 2. ภายใต้ ทั่วไป ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิด Ribbon

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการปิดใช้งาน Ribbon คุณสามารถลด

เปิดใช้งาน Ribbon

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ แชร์และความเป็นส่วนตัว ให้คลิก Ribbon  ปุ่ม กำหนดลักษณะ บน Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิด Ribbon

ดูเพิ่มเติม

ย่อหรือขยาย Ribbon

กำหนด ribbon และแถบเครื่องมือ

ทำความคุ้นเคยกับ Ribbon

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×