ปิดสมุดบันทึกใน OneNote for Mac

คุณสามารถปิดบันทึกย่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ทำงานอยู่อีก (ตัวอย่างเช่น เมื่อทำโครงการเสร็จสิ้น) การปิดสมุดบันทึกไม่ได้ลบเนื้อหา แค่นำชื่อสมุดบันทึกออกจากรายการสมุดบันทึกล่าสุดของคุณ

หมายเหตุ: การปิดสมุดบันทึกจะไม่เป็นการลบสมุดบันทึกโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ลบสมุดบันทึกใน Onenote for Mac

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกไอคอน แสดงสมุดบันทึก ปุ่มแสดงสมุดบันทึก

  2. ในรายการสมุดบันทึก ให้กดแป้น Control ค้างไว้ขณะคลิกที่ชื่อสมุดบันทึกที่คุณต้องการปิด

  3. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิดสมุดบันทึกนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×