ปิดการปรับขนาดกระดาษโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณทำงานกับขนาด 8.5 " x 11" และเอกสารขนาดกระดาษ A4, Word อาจปรับสเกลขนาดกระดาษของคุณเริ่มต้นที่พิมพ์ออกมาโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการพิมพ์ให้มีขนาดกระดาษที่แตกต่างกัน และคุณไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้อง คุณสามารถปิดใช้งานสเกลอัตโนมัติ

ปิดการตั้งค่าเป็นกระดาษมาตราส่วนสำหรับขนาด A4 หรือขนาด 8.5 " x 11"

  1. แตะไฟล์ >ตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word จากนั้น แตะขั้นสูง

  2. บนแท็บขั้นสูง เลื่อนการพิมพ์ หัวเรื่อง

  3. ภายใต้หัวเรื่อง ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราเนื้อหาสำหรับ A4 หรือ 8.5 x 11" ขนาดกระดาษที่ มีป้ายชื่อ นั้นแล้ว คลิกตกลง

การเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับทั้งหมดที่พิมพ์ออกมาในอนาคต

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×