ปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word 2016 for Mac

การเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารของคุณออกต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน อันดับแรก ให้ปิด การติดตามการเปลี่ยนแปลง จากนั้นยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ หลังจากนั้น คุณจะมีเอกสารที่พร้อมให้คุณแชร์กับบุคคลอื่น

ปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แบบเดียวกับที่คุณเปิด นั่นคือ

คลิก รีวิว > ติดตามการเปลี่ยนแปลง

บนแท็บรีวิว การติดตามการเปลี่ยนแปลงปิดอยู่

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

ถัดไป เอามาร์กอัปในเอกสารของคุณออกอย่างถาวร วิธีเดียวที่จะทำได้คือการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและลบข้อคิดเห็นต่างๆ

สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเอกสาร การเลือก ไม่มีมาร์กอัป ช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าเอกสารขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไร แต่จะเป็นเพียงการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพียงชั่วคราวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกลบ และจะแสดงอีกได้ในครั้งถัดไปที่มีคนเปิดเอกสารนั้น ถ้าต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างถาวร ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น

คลิก รีวิว > ถัดไป > ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ยอมรับ ปฏิเสธ และ ถัดไป ถูกเน้น

Word จะยอมรับหรือเอาการเปลี่ยนแปลงออก แล้วย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป ถ้าต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้างๆ ยอมรับ แล้วคลิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

การลบความคิดเห็น

ถ้าต้องการเอาข้อคิดเห็นออกจากเอกสารของคุณ ให้ลบออกไป

คลิกที่ข้อคิดเห็น แล้วคลิก รีวิว > ลบ

บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็น ถูกเน้น

เมื่อต้องการเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดออกในครั้งเดียว ให้คลิกข้อคิดเห็น และบนแท็บ รีวิว ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้างๆ ลบ แล้วคลิก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

บนแท็บ รีวิว ตัวเลือก ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร ถูกเน้นเอาไว้
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×