ปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้สนับสนุน: รูปของ Tricia Gill
อัปเดตล่าสุด: ธันวาคม 2018 17

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นโฟกัส และอื่น ๆ ในกล่องจดหมายของคุณ คุณอาจมีโฟลเดอร์กองข้อความแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูใช้กองข้อความเพื่อเรียงลำดับข้อความลำดับความสำคัญต่ำใน Outlook

ทำตามคำแนะนำสำหรับ Outlook เวอร์ชันของคุณ

Outlook 2016

Outlook บนเว็บ

Outlook.com

Outlook for Mac

Windows 10 Mail

Outlook 2016

 1. เลือกแท็บ มุมมอง

 2. เลือก แสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  แท็บ ที่โฟกัส และ อื่นๆ จะหายไปจากด้านบนของกล่องจดหมาย

ปุ่มแสดงกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนแท็บมุมมอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม Outlook เวอร์ชันของคุณอาจไม่มีฟีเจอร์นี้ เรามักจะเผยแพร่ฟีเจอร์ใหม่ให้กับสมาชิกของ โปรแกรม Insider ก่อน หลังจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราจะเผยแพร่ผ่านการอัปเดตไปยังโปรแกรม Office ของคุณ คุณสามารถตรวจหาอัปเดตได้เสมอโดยเลือก ไฟล์ > บัญชี Office > ตัวเลือกการอัปเดต > อัปเดตทันที

Outlook บนเว็บ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ใหม่Outlook บนเว็บ หรือเวอร์ชันแบบคลาสสิก เลือกเวอร์ชันคุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่ตรงกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บรุ่นเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook ใหม่บนเว็บ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook แบบคลาสสิกบนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีโลโก้ในแถบเครื่องมือ คุณอาจเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปจากที่แสดงทางด้านบน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ ใหม่

 1. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 2. ในบานหน้าต่างตั้งค่า เลื่อนปิดปุ่มสลับ กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  สกรีนช็อตของปุ่มสลับกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

สกรีนช็อตของกล่องจดหมายเข้าที่มีกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสปิดใช้งาน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

 1. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตั้งค่าการแสดง >เน้นกล่องจดหมายเข้า

 2. ภายใต้ เมื่อได้รับอีเมล ให้เลือก ไม่เรียงลำดับข้อความ

  เลือกไม่เรียงลำดับข้อความเพื่อปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส
 3. คลิก ตกลง

มุมมองหลักของ Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ Outlook เวอร์ชันของคุณอาจไม่มีฟีเจอร์นี้ เรามักจะเผยแพร่ฟีเจอร์ใหม่ให้กับสมาชิกของ โปรแกรม Insider ก่อน หลังจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราจะเผยแพร่ผ่านการอัปเดตไปยังโปรแกรม Office ของคุณ

Outlook.com

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com แบบใหม่หรือเวอร์ชันคลาสสิค เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

 1. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 2. ในการตั้งค่าด่วน เลื่อนปิดปุ่มสลับ กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  สกรีนช็อตของปุ่มสลับกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

สกรีนช็อตของกล่องจดหมายเข้าที่มีกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสปิดใช้งาน

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

 1. เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตั้งค่าการแสดง >เน้นกล่องจดหมายเข้า

 2. ภายใต้ เมื่อได้รับอีเมล ให้เลือก ไม่เรียงลำดับข้อความ

  เลือกไม่เรียงลำดับข้อความเพื่อปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส
 3. คลิก ตกลง

หน้าจอหลักของ Outlook.com หรือ Hotmail.com

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ Outlook เวอร์ชันของคุณอาจไม่มีฟีเจอร์นี้ เรามักจะเผยแพร่ฟีเจอร์ใหม่ให้กับสมาชิกของ โปรแกรม Insider ก่อน หลังจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราจะเผยแพร่ผ่านการอัปเดตไปยังโปรแกรม Office ของคุณ

Outlook 2016 for Mac

 1. บนแท็บ จัดระเบียบ ให้เลือก กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  แท็บ ที่โฟกัส และ อื่นๆ จะหายไปจากด้านบนของกล่องจดหมาย

ปุ่มกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสบนแท็บจัดระเบียบของ Ribbon

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม Outlook เวอร์ชันของคุณอาจไม่มีฟีเจอร์นี้ เรามักจะเผยแพร่ฟีเจอร์ใหม่ให้กับสมาชิกของ โปรแกรม Insider ก่อน หลังจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราจะเผยแพร่ผ่านการอัปเดตไปยังโปรแกรม Office ของคุณ คุณสามารถตรวจหาอัปเดตได้เสมอโดยเลือก วิธีใช้ > ตรวจหาอัปเดต

จดหมายสำหรับ Windows 10

 1. เลือก ปุ่มการตั้งค่าในจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10 > การอ่าน

 2. ใช้แถบเลื่อน จัดเรียงข้อความลงในที่โฟกัสและอื่นๆ เพื่อปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

  แท็บ ที่โฟกัส และ อื่นๆ จะหายไปจากด้านบนของกล่องขาเข้า

เปิดหรือปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสด้วยแถบเลื่อนภายใต้เรียงลำดับข้อความลงในที่โฟกัสและอื่นๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแถบเลื่อน Outlook เวอร์ชันของคุณอาจไม่มีฟีเจอร์นี้ เรามักจะเผยแพร่ฟีเจอร์ใหม่ให้กับสมาชิกของ โปรแกรม Insider ก่อน หลังจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราจะเผยแพร่ผ่านการอัปเดตไปยังโปรแกรม Office ของคุณ

Outlook Mobile

 1. คลิกปุ่มเมนูที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ

 2. เลือก ปุ่มการตั้งค่าใน Outlook Mobile

 3. ใช้แถบเลื่อน กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส เพื่อปิดกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัส

หน้าจอหลักของ Outlook Mobile มีปุ่มเมนูที่เน้น

ดูเพิ่มเติม

กล่องขาเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook

กล่องขาเข้าที่โฟกัสสำหรับ Outlook

OOutlook ช่วยคุณโฟกัสสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×