ปัดเศษเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ฉันต้องการ

ปัดเศษเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ฉันต้องการ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีตำแหน่งทศนิยมที่ไม่จำเป็นในเซลล์ เพราะจะทำให้เกิดสัญลักษณ์ ###### หรือคุณไม่ต้องการความถูกต้องแม่นยำที่ต้องละเอียดมากๆ ให้เปลี่ยนรูปแบบเซลล์เพื่อให้ได้จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการ

หรือถ้าคุณต้องการปัดเศษให้เป็นหน่วยหลักที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ หรือหลักหน่วย ให้ใช้ฟังก์ชันในสูตร

โดยใช้ปุ่ม ดังนี้

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก เพิ่มตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดตำแหน่งทศนิยม เพื่อให้แสดงจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมมากขึ้นหรือน้อยลง

โดยการนำ รูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วไปใช้ ดังนี้:

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากรายการของรูปแบบตัวเลข แล้วคลิก รูปแบบตัวเลขเพิ่มเติม

กลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

 1. ในรายการ ประเภท ให้คลิก สกุลเงินบัญชีเปอร์เซ็นต์ หรือ เชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดข้อมูลของคุณ

 2. ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม ให้ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการแสดง

โดยใช้ฟังก์ชันในสูตร ดังนี้

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนหลักที่คุณต้องการโดยการใช้ฟังก์ชัน ROUND ฟังก์ชันนี้มีอาร์กิวเมนต์เพียงสองตัว (อาร์กิวเมนต์คือชิ้นของข้อมูลที่สูตรจำเป็นต้องเรียกใช้)

 • อาร์กิวเมนต์แรกคือตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษ ซึ่งอาจเป็นการอ้างอิงเซลล์หรือตัวเลข

 • อาร์กิวเมนต์ที่สองคือจำนวนหลัก คุณต้องการปัดเศษตัวเลข

สมมติว่าเซลล์ A1 มี 823.7825 เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขให้ใกล้เคียงที่สุด ให้ทำดังนี้

 • หลักพัน

  • พิมพ์ =ROUND(A1,-3) ซึ่งเท่ากับ 1,000

  • 823.7825 ใกล้เคียงกับ 1,000 มากกว่า 0 (0 เป็นพหุคูณของ 1,000)

  • ครั้งนี้ใช้จำนวนลบเพราะคุณต้องการให้มีการปัดเศษทางซ้ายของจุดทศนิยม วิธีเดียวกันนี้จะใช้กับสองสูตรถัดไปที่จะปัดเศษเป็นหลักร้อยและหลักสิบ

 • หลักร้อย

  • พิมพ์ =ROUND(A1,-2) ซึ่งเท่ากับ 800

  • 800 ใกล้เคียงกับ 823.7825 มากกว่า 900 ถึงตอนนี้ เราคิดว่าคุณคงพอมองออกแล้ว

 • หลักสิบ

  • พิมพ์ =ROUND(A1,-1) ซึ่งเท่ากับ 820

 • หลักหน่วย

  • พิมพ์ =ROUND(A1,0) ซึ่งเท่ากับ 824

  • ใช้ศูนย์เมื่อต้องการปัดเศษตัวเลขใกล้เคียงกับหลักหน่วยที่สุด

 • หนึ่งส่วนสิบ

  • พิมพ์ =ROUND(A1,1) ซึ่งเท่ากับ 823.8

  • ให้ใช้ตัวเลขบวกเพื่อปัดเศษตัวเลขให้มีจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมตามที่คุณระบุ ใช้วิธีเดียวกันกับสองสูตรถัดไปที่จะปัดเศษเป็นหนึ่งส่วนร้อยและหนึ่งส่วนพัน

 • หนึ่งส่วนร้อย

  • พิมพ์ =ROUND(A1,2) ซึ่งเท่ากับ 823.78

 • หนึ่งส่วนพัน

  • พิมพ์ = ROUND(A1,3) ซึ่งเท่ากับ 823.783

ปัดเศษตัวเลขขึ้นโดยใช้ฟังก์ชัน ROUNDUPฟังก์ชันนี้ทำงานแบบเดียวกับฟังก์ชัน ROUND แต่จะปัดเศษขึ้นเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปัดเศษ 3.2 ขึ้นเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง

 • =ROUNDUP(3.2,0) ซึ่งเท่ากับ 4

ปัดเศษของตัวเลขลงโดยใช้ฟังก์ชัน ROUNDDOWN ฟังก์ชันนี้ทำงานแบบเดียว ROUND แต่จะปัดเศษตัวเลขลงเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการปัดเศษ 3.14159 ลงเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง:

 • =ROUNDDOWN(3.14159,3) ซึ่งเท่ากับ 3.141

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมและลองใช้ฟังก์ชันกับข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กบุ๊ก Excel Online ให้ดูที่บทความ ROUND, ROUNDUP, และ ROUNDDOWN

คุณสามารถตั้งค่าจุดทศนิยมเริ่มต้นสำหรับตัวเลขในตัวเลือกของ Excel

 1. คลิก ตัวเลือก (Excel 2010 ถึง Excel 2016) หรือ ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือกของ Excel (Excel 2007)

 2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ

 3. ในกล่อง ตำแหน่ง ให้ใส่ตัวเลขที่มีค่าบวกสำหรับจำนวนหลักที่จะแสดงทางด้านขวาของเลขทศนิยม หรือใส่ตัวเลขที่มีค่าลบสำหรับจำนวนหลักที่จะแสดงทางด้านซ้ายของเลขทศนิยม

  หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ 3 ในกล่อง ตำแหน่ง แล้วพิมพ์ 2834 ลงในเซลล์ ค่าที่ได้จะเป็น 2.834 ถ้าคุณใส่ -3 ในกล่อง ตำแหน่ง แล้วพิมพ์ 283 ในเซลล์ ค่าที่ได้จะเท่ากับ 283000

 4. คลิก ตกลง

  ตัวบ่งชี้ ตำแหน่งทศนิยมคงที่ จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ

 5. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ข้อความที่คุณพิมพ์ก่อนที่คุณจะเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตำแหน่งทศนิยมคงที่ จะไม่ได้รับผลกระทบ

 • เมื่อต้องการหยุดใช้ตัวเลือกตำแหน่งทศนิยมคงที่ ให้พิมพ์จุดทศนิยมเมื่อคุณพิมพ์ตัวเลข

 • เมื่อต้องการเอาจุดทศนิยมออกจากตัวเลขที่คุณใส่ด้วยตำแหน่งทศนิยมคงที่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิก ตัวเลือก (Excel 2010 ถึง Excel 2016) หรือ ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม > ตัวเลือกของ Excel (Excel 2007)

  2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ

  3. ในเซลล์ว่าง ให้พิมพ์ตัวเลข เช่น 10, 100 หรือ 1,000 โดยขึ้นกับจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการเอาออก

   ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 100 ในเซลล์ ถ้าตัวเลขที่ตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง และคุณต้องการแปลงเป็นตัวเลขทั้งหมด

  4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม หรือกด CTRL+C

  5. บนเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ที่มีตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  6. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

  7. ในกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ ภายใต้ การดำเนินการ ให้คลิก คูณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ปัดเศษตัวเลข

ทำไมตัวเลขจึงปรากฎเป็นถูกปัดเศษ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×