ปัญหา: ไม่สามารถแปลงเซลล์ PivotTable เป็นสูตรของแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

Microsoft Office Excel ไม่สามารถแปลง PivotTable สูตร

สาเหตุ

เขตข้อมูลที่ถูกกรองอย่าง น้อยหนึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมด เมื่อต้องการแปลงเซลล์ไปใช้กับสูตร รายการทั้งหมดที่ใช้ในสูตรต้องสามารถมองเห็นได้

การแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการทำให้เขตข้อมูลที่ถูกกรองสามารถมองเห็นได้ทั้งหมด ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ขยายเขตข้อมูลทั้งหมดสำหรับเขตข้อมูลทั้งหมดในระดับเหนือเขตข้อมูลที่ถูกกรอง

  • ถ้าจะแสดงผลรวมทั้งหมด แสดงผลรวมย่อยด้วย

แล้ว ลองเพื่อแปลงเซลล์ PivotTable สูตรแผ่นงานอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดการขยายหรือยุบในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChartและผลรวมย่อย และผลรวมแถว และป้ายชื่อคอลัมน์ในรายงาน PivotTable

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×