ปัญหา: โครงสร้าง XML Schema ที่ไม่สนับสนุน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Excel 2007 สนับสนุนการนำเข้าและส่งออกข้อมูล XML ผ่านโครงสร้าง XML Schema จำนวนหนึ่ง แต่มีโครงสร้าง XML Schema บางประเภทที่ Office Excel 2007 ไม่สนับสนุน รายการต่อไปนี้จะแสดงโครงสร้าง XML Schema ที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ Excel

  • <any>    องค์ประกอบเหล่านี้อนุญาตให้คุณสามารถรวมองค์ประกอบที่ไม่ได้ประกาศโดย Schema

  • <anyAttribute>    องค์ประกอบเหล่านี้อนุญาตให้คุณสามารถรวมแอตทริบิวต์ที่ไม่ได้ประกาศโดย Schema

  • โครงสร้างที่เกิดซ้ำ    โครงสร้างเหล่านี้ใช้เพื่อสร้างลำดับชั้นของข้อมูล เช่น โครงสร้างการจัดการในองค์กร ซึ่งองค์ประกอบ XML เดียวกันมีการซ้อนกันหลายระดับ โครงสร้างที่เกิดซ้ำไม่สามารถซ้อนกันเกินหนึ่งระดับ

  • องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม    องค์ประกอบเหล่านี้ต้องมีการประกาศใน Schema แต่จะไม่ใช้เป็นองค์ประกอบ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นที่ใช้แทนองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม

  • กลุ่มการแทนที่    กลุ่มเหล่านี้อนุญาตให้มีองค์ประกอบเพื่อสามารถสลับตำแหน่งองค์ประกอบอื่นถูกอ้างอิง องค์ประกอบระบุว่า จะเป็นสมาชิกของกลุ่มแทนขององค์ประกอบอื่นผ่านทางแอตทริบิวต์< substitutionGroup >

  • เนื้อหาผสม เนื้อหานี้เกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบมีองค์ประกอบลูกและข้อความแบบง่ายภายนอกองค์ประกอบลูก กรณีที่พบบ่อยคือ แท็กการจัดรูปแบบ (เช่นแท็กตัวหนา) ถูกใช้เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลภายในองค์ประกอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเชื่อมต่อกับไฟล์ XML (Power Query)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×