ปัญหา: แฟ้ม XML ที่ระบุไม่ได้อ้างอิงกับ Schema

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณกำลังเปิดไฟล์ XML ที่ไม่ได้อ้างถึง XML schema Microsoft Office Excel 2007 ต้องสร้าง schema โดยยึดตามเนื้อหาของลำดับไฟล์ XML เพื่อทำงานกับข้อมูลแบบ XML ที่มีอยู่ในไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม แมป และยกเลิกการแมปองค์ประกอบ XML

ถ้า Schema ที่สร้างโดย Office Excel 2007 ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณ คุณควรสร้างแฟ้ม XML Schema จากนั้นแก้ไขแฟ้มข้อมูล XML เพื่อให้แฟ้มข้อมูล XML อ้างอิง Schema โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเอา Schema ที่ Excel สร้างไว้ออกจากสมุดงาน:

 1. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก แหล่งที่มา

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

 3. ในบานหน้าต่างงาน แหล่ง XML ให้คลิก แมป XML

  ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ แมป XML

 4. คลิกที่แมป XML ซึ่งแสดง Schema ที่สร้างโดย Excel จากนั้นคลิกที่ ลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×