ปัญหา: รูปภาพไม่ได้ถูกปรับสัดส่วนใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รูปภาพถูกปรับขนาด disproportionately รูปภาพจะมีลักษณะเพี้ยนเมื่อคุณพิมพ์ออกมา หรือประกาศไปยังเว็บไซต์

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

แต่รูปภาพ     เมื่อคุณคลิกแก้ไข Publisher rescales รูปภาพตามสัดส่วน Publisher ใช้มิติน้อยที่สุด (ความกว้างหรือความสูง) เป็นพื้นฐาน และลดขนาดอื่น ๆ แล้ว จนกระทั่งรูปภาพเป็นสัดส่วน

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แต่รูปภาพอย่างแม่นยำ

  1. คลิกขวารูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บขนาด

  2. ภายใต้มาตราส่วน ใส่ค่าเหมือนกันในกล่องความสูง และความกว้าง คุณสามารถเปลี่ยนค่าในทั้งสองกล่อง แต่เมื่อต้องการคืนค่าสัดส่วนของรูปภาพ ความสูง และความกว้าง ต้องเป็นค่าเดียวกัน

  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว จากนั้น เลือกสัมพันธ์กับขนาดของรูปภาพต้นฉบับ

ตั้งค่ารูปภาพไปเป็นขนาดเดิม

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการคืนค่า

  2. ในPublisher 2007: บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกการตั้งค่ารูปภาพ รูปปุ่ม

    ในเวอร์ชันอื่น ๆ ทั้งหมด: ภายใต้แท็บเครื่องมือรูปภาพ คลิกที่แท็บรูปแบบ แล้ว คลิกการตั้งค่ารูปภาพ

    หมายเหตุ: ถ้าคลิกการตั้งค่ารูปภาพ ไม่มีผลกับรูปภาพ คลิกขวารูปภาพ คลิกจัดรูปแบบรูปภาพ คลิกที่แท็บขนาด แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมพันธ์กับขนาดของรูปภาพต้นฉบับ จะถูกเลือกไว้ แล้ว คลิกตั้งค่ารูปภาพ อีกครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×