ปัญหา: รายการในสมุดงานที่มีชื่อเดียวกันไม่แสดงใน Excel Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

เมื่อคุณประกาศเวิร์กบุ๊กไปยังExcel Services คุณได้รับข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า คุณได้เลือกอย่าง น้อยสองรายการที่ มีชื่อเดียวกัน ใน Excel Services เพียงหนึ่งรายการเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน

สาเหตุ

บนแท็บแสดง ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกบริการ Excel คุณได้เลือกรายการในเวิร์กบุ๊ก ในกล่องแสดง ภายใต้แผนภูมิทั้งหมดPivottable ทั้งหมดตารางทั้งหมด หรือช่วงที่มีการตั้งชื่อทั้งหมด อย่าง น้อยสองรายการมีการเลือกที่มีชื่อเดียวกัน

การแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแสดงรายการทั้งหมดใน Excel Services คุณต้องการเปลี่ยนชื่อรายการเพื่อให้แต่ละรายการที่มีชื่อที่ไม่ซ้ำ

เปลี่ยนชื่อรายการ

ในเวิร์กบุ๊ก เลือกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ และทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแผนภูมิหรือชื่อ PivotChart บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มคุณสมบัติ คลิกกล่องข้อความชื่อแผนภูมิ พิมพ์ชื่อใหม่ และ แล้ว กด ENTER

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ PivotTable บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มPivotTable คลิกกล่องข้อความชื่อ PivotTable พิมพ์ชื่อใหม่ และ แล้ว กด ENTER

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มคุณสมบัติ คลิกกล่องข้อความชื่อตาราง พิมพ์ชื่อใหม่ และ แล้ว กด ENTER

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของช่วงที่มีชื่อ บนแท็บสูตร ในกลุ่มชื่อ กำหนด คลิกกำหนดชื่อ แล้ว พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องชื่อ

    เคล็ดลับ: คุณยังสามารถพิมพ์ชื่ออื่นในกล่องชื่อ บนแถบสูตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้ชื่อให้อธิบายสูตร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×