ปัญหา: มีการแจ้งเตือนสะสมอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

การแจ้งเตือนจำนวนมากแสดงอยู่ในพื้นที่แจ้งให้ทราบตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น

การแจ้งเตือนหลายรายการในพื้นที่แจ้งให้ทราบของ Windows

สาเหตุ

ถ้าคุณมีพื้นที่ทำงานจำนวนหนึ่งซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง คุณอาจเริ่มสะสมการแจ้งเตือนที่ไม่ได้อ่านจำนวนมากไว้ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของคุณ นอกจากนี้ คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนอื่นๆ ที่รายงานเกี่ยวกับสถานะของกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งการเชิญหรือข้อความ

คุณอาจรู้สึกรำคาญเมื่อมีการแจ้งเตือนจำนวนมากเหล่านั้น และต้องการกำจัดออกอย่างรวดเร็ว หรือหยุดไม่ให้แสดงขึ้นแต่แรก SharePoint Workspace ไม่มีคุณลักษณะสำหรับการเลือกหรือดำเนินการกับกลุ่มการแจ้งเตือนได้ในเวลาเดียวกัน ในกรณีของการแจ้งเตือนที่ "ยังไม่ได้อ่าน" คุณต้องดำเนินการกับการแจ้งเตือนเหล่านั้นทีละรายการ ไม่ว่าจะคลิกเพื่อไปดูเนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่าน หรือคลิกขวาที่การแจ้งเตือนนั้นเพื่อเลือกตัวเลือก บอกเลิก ในกรณีของการแจ้งเตือนสถานะ คุณเพียงแค่คลิกที่การแจ้งเตือนนั้นเพื่อหยุดการติดตามได้ แต่คุณยังต้องคลิกการแจ้งเตือนทีละรายการเช่นเดียวกัน

การแก้ไขปัญหา

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงระดับการแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ทำงานทั้งหมด หรือสำหรับเครื่องมือที่ระบุในพื้นที่ทำงาน เพื่อไม่ให้การแจ้งเตือนสำหรับเนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่านแสดงขึ้นในพื้นที่แจ้งให้ทราบของ Windows

สำหรับพื้นที่ทำงานใดๆ ของคุณ คุณอาจต้องการใช้เวลาสักครู่เพื่อประเมินระดับที่คุณต้องการให้มีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่านในเครื่องมือที่ระบุ ในบางกรณี คุณสามารถเลือกการตั้งค่าหนึ่งเพื่อทำเครื่องหมายเนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่านแทนการแสดงตัวแจ้ง

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น SharePoint Workspace จะบอกเลิกการแจ้งเตือนที่ถูกละเว้นหลังจากผ่านไปสี่วันโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเลือกที่จะลดจำนวนวันสำหรับการบอกเลิกโดยอัตโนมัติให้เหลือเพียงหนึ่งวันได้

การกำหนดระดับและการตั้งค่าการแจ้งเตือน

เมื่อต้องการจัดการการแจ้งเตือนจำนวนมากที่แสดงในพื้นที่แจ้งเตือนของ Windows คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนส่วนกลางในการกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ หรือคุณสามารถเปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ โฟลเดอร์ หรือแฟ้มก็ได้

การเปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ทำงาน

 1. ใน แถบเปิดใช้ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. คลิกแท็บ การแจ้งเตือน

 3. ลากตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน

  สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือน ดูที่การตั้งค่าการกำหนดลักษณะสำหรับการแจ้งเตือน

การเปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนสำหรับเครื่องมือในพื้นที่ทำงาน

 1. คลิกขวาที่แท็บเครื่องมือ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. คลิกแท็บ การแจ้งเตือน

 3. ลากตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน

  สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือน ดูที่การตั้งค่าการกำหนดลักษณะสำหรับการแจ้งเตือน

การเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนกลางสำหรับการบอกเลิกการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ แฟ้ม คลิก ข้อมูล คลิก จัดการการแจ้งเตือน แล้วคลิก ตั้งค่าการแจ้งเตือน

 2. เลือกจำนวนวันที่คุณต้องการในรายการแบบหล่นลงภายใต้ การเอาการแจ้งเตือนออกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×