ปัญหา: พื้นที่ทำงานไม่มีผู้จัดการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

ผู้จัดการทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของ Sharepoint Workspace ไม่ใช่สมาชิกในพื้นที่ทำงานอีกต่อไป ดังนั้น ไม่มีสมาชิกรายใดในพื้นที่ทำงานที่มีสิทธิ์ระดับผู้จัดการซึ่งสามารถทำงานที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบทบาทผู้จัดการได้

สาเหตุ

บุคคลที่เคยเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงานไม่ได้ใช้พื้นที่ทำงานนี้อีกต่อไป ในสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน อาจเกิดจากกรณีที่พวกเขาลาออกจากบริษัทไปแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับ "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด" ควรมีสมาชิกอย่างน้อยสองรายที่ได้รับการกำหนดบทบาทให้เป็นผู้จัดการ

การแก้ไขปัญหา

ไม่มีกระบวนงานใดๆ สำหรับการเลื่อนระดับบทบาทของสมาชิกให้เป็นผู้จัดการในพื้นที่ทำงานที่มีอยู่ ดังนั้น วิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็คือ การทำซ้ำพื้นที่ทำงานโดยการสร้างที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงาน ในฐานะผู้สร้างพื้นที่ทำงานใหม่นี้ คุณจะถูกกำหนดบทบาทให้เป็นผู้จัดการโดยอัตโนมัติ จากนั้น คุณสามารถเชิญสมาชิกอื่นๆ ทั้งหมดของพื้นที่ทำงานได้ใหม่ และกำหนดบทบาทให้กับสมาชิกได้ตามต้องการ

ก่อนการสร้างที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงาน

ก่อนการสร้างที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงาน จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาในพื้นที่ทำงานเป็นเนื้อหาใหม่ล่าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการที่ไม่ได้ทำข้อมูลเนื้อหาให้ตรงกัน ดังนั้นคุณควรดำเนินงานต่อไปนี้ก่อน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกพื้นที่ทำงานที่ใช้ได้ทั้งหมดมีโอกาสเรียกใช้ SharePoint Workspace ในขณะออนไลน์ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าการปรับปรุงทั้งหมดได้รับการทำให้ตรงกันกับสำเนาของพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว

 • ถ้าพื้นที่ทำงานมีเครื่องมือแฟ้ม SharePoint ให้เริ่มต้นการทำข้อมูลให้ตรงกัน

  หมายเหตุ: สมาชิกที่สร้างที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงานจะต้องมีข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันกับไซต์ SharePoint ในพื้นที่ทำงานใหม่

การสร้างที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงาน

 1. ในแถบเปิดใช้ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ทำงาน จากนั้นคลิก บันทึกเป็น แล้วคลิก เก็บถาวร

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น และพร้อมท์ให้คุณป้อนชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งดิสก์ซึ่งจะบันทึกแฟ้มที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงานเอาไว้ ถ้าคุณยอมรับค่าเริ่มต้น (แนะนำ) ชื่อแฟ้มที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงานจะใช้ชื่อเดิมของพื้นที่ทำงาน และวางแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์ ที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงานของ Sharepoint Workspace ตำแหน่งที่ตั้งดิสก์เริ่มต้นจะทำให้คุณหาแฟ้มที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงานในภายหลังได้ง่าย เมื่อคุณต้องการใช้แฟ้มนี้เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเก็บถาวร ให้รักษาความปลอดภัยของที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงานด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

การสร้างพื้นที่ทำงานใหม่จากที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงาน

เมื่อคุณสร้างที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงานแล้ว คุณสามารถใช้ที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงานที่สร้างไว้นั้นมาสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ได้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก สร้าง แล้วคลิก สร้างพื้นที่ทำงานจากที่เก็บถาวร

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดู ให้เลือกแฟ้มที่เก็บถาวรของพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  พื้นที่ทำงานใหม่จะถูกสร้างขึ้นจากที่เก็บถาวรโดยใช้ชื่อ "สำเนาที่คืนค่าของ ชื่อพื้นที่ทำงาน" สมาชิกพื้นที่ทำงานทั้งหมด (นอกจากตัวคุณเอง) จะถูกจัดประเภทให้เป็น "หยุดชั่วคราว" ในบานหน้าต่างสมาชิก ตัวอย่างเช่น

  สมาชิกที่ถูกจัดประเภทเป็น "หยุดชั่วคราว" ในพื้นที่ทำงานที่สร้างจากที่เก็บถาวร

 3. คุณสามารถเชิญสมาชิกที่เลือกเข้าร่วมพื้นที่ทำงานใหม่ได้

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดบทบาทผู้จัดการให้กับสมาชิกเหล่านั้นอย่างน้อยหนึ่งราย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×