ปัญหา: บัญชีผู้ใช้ของฉันในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไม่ทำข้อมูลให้ตรงกัน

อาการ

คุณกำลังเรียกใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง อย่างไรก็ตาม ที่บนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งบัญชีผู้ใช้นั้นดูเหมือนจะหยุดการทำข้อมูลการปรับปรุงให้ตรงกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ การปรับปรุงนั้นๆ จะไม่ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณหรือไปยังสมาชิกอื่นของพื้นที่ทำงานของคุณ ในทำนองเดียวกัน เนื้อหาที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณจะไม่ถูกส่งมายังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เช่นกัน

สาเหตุ

ตามปกติแล้ว คอมพิวเตอร์จะหยุดการทำข้อมูลการปรับปรุงให้ตรงกันเมื่อผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน ประมาณสามสัปดาห์ขึ้นไป เมื่อต้องการให้มีการทำข้อมูลให้ตรงกันเสมอระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆ บัญชีผู้ใช้จำเป็นต้องออนไลน์อยู่บ่อยๆ เพื่อที่จำนวนการปรับปรุงที่ต้องใช้ร่วมกันจะได้มีขนาดไม่ใหญ่มากเกินไป

ถ้าคุณสงสัยว่าบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณได้หยุดการทำข้อมูลการปรับปรุงให้ตรงกัน คุณสามารถยืนยันข้อสงสัยของคุณได้ด้วยการดูสถานะของบัญชีผู้ใช้ของคุณในการกำหนดลักษณะต่อไปนี้

  1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

  2. คลิกแท็บ บัญชีผู้ใช้

  3. ค้นหาการแจ้งเตือนการทำข้อมูลให้ตรงกันในรายการของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอมพิวเตอร์ที่มีการแจ้งเตือนการทำข้อมูลให้ตรงกัน

การแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการให้บัญชีผู้ใช้ซึ่งไม่ทำข้อมูลการปรับปรุงให้ตรงกันอีกต่อไปแล้วกลับมาทำข้อมูลให้ตรงกันใหม่ คุณต้องเอาบัญชีผู้ใช้นั้นออกจากคอมพิวเตอร์ แล้วเพิ่มบัญชีผู้ใช้นั้นเข้าไปใหม่โดยใช้สำเนาปัจจุบันที่บันทึกไว้ของแฟ้มบัญชีผู้ใช้นั้น

เมื่อต้องการเอาบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ทำข้อมูลให้ตรงกันออก คุณเพียงแค่ลบบัญชีผู้ใช้นั้นออกจากคอมพิวเตอร์ที่บัญชีผู้ใช้นั้นอยู่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×