ปัญหา: ตรวจสอบแมป XML สำหรับการส่งออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปัญหาการส่งต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า แมป XML อนุญาตให้ส่งออกข้อมูลแบบ XML

ปัญหาใดที่คุณต้องการแก้ไข

ปัญหา: ฉันได้รับข้อความแจ้งว่า แผนที่ไม่สามารถส่งออก

ปัญหา: ฉันได้รับข้อความแจ้งว่า คุณสามารถส่งออกแผนที่ แต่บางอย่างจำเป็นต้องมีไม่มีการแมปองค์ประกอบ

ปัญหา: ฉันได้รับข้อความแจ้งว่า แผนที่ไม่สามารถส่งออก

ไม่สามารถส่งออกการแมป XML ถ้าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบถูกแมปกับองค์ประกอบอื่นไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ความสัมพันธ์นี้อาจไม่สามารถถูกรักษาไว้โดยพิจารณาเหตุผลต่อไปนี้:

 • ข้อกำหนดเค้าร่างขององค์ประกอบถูกแมปซึ่งอยู่ภายในลำดับที่ต่อไปนี้เป็นจริง:

  • แอตทริบิวต์ maxoccurs ไม่เท่ากับ 1

  • ลำดับที่มีองค์ประกอบลูกโดยตรงมากกว่าหนึ่งที่กำหนดเอง หรือมีตัวผสมอื่นเป็นลูกโดยตรง

 • องค์ประกอบระดับเดียวกันแบบไม่ซ้ำกัน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ซ้ำเหมือนกัน ได้รับการแมปไปยังตาราง XML ที่แตกต่างกัน

 • องค์ประกอบที่ซ้ำกันจำนวนมากได้รับการแมปไปยังตาราง XML เดียวกัน และการซ้ำไม่ได้ถูกกำหนดโดยองค์ประกอบต้นกำเนิด

 • องค์ประกอบลูกจากตัวแม่ที่แตกต่างกัน ได้รับการแมปไปยังตาราง XML เดียวกัน

นอกจากนี้ เนื้อหาของแมป XML ไม่สามารถส่งออกถ้าเนื้อหาประกอบด้วยค่าใดค่าหนึ่งในโครงสร้าง XML schema ต่อไปนี้:

 • รายการของรายการ     รายการหนึ่งที่ประกอบด้วยรายการที่สองของข้อมูล

 • ข้อมูล Denormalized    ตาราง XML ประกอบด้วยองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเค้าร่างจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (แอตทริบิวต์maxoccursถูกตั้งค่าเป็น 1) เมื่อคุณเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นตาราง XML คอลัมน์ของตารางจะถูกเติม ด้วยอินสแตนซ์ขององค์ประกอบ

 • ตัวเลือก     นี่คือองค์ประกอบถูกแมปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเค้าร่าง<ตัวเลือก >

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลแบบ XML ที่ส่งออก

ด้านบนของหน้า

ปัญหา: ฉันได้รับข้อความแจ้งว่า คุณสามารถส่งออกแผนที่ แต่บางอย่างจำเป็นต้องมีไม่มีการแมปองค์ประกอบ

อาจมีหลายประการสำหรับข้อความนี้:

 • แมป XML ที่เกี่ยวข้องกับตาราง XML นี้ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ไม่มีการแมปไปยังตาราง XML

  รายการลำดับชั้นขององค์ประกอบในบานหน้าต่างงานแหล่ง XML ระบุองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายดอกจันสีแดงที่มุมบนขวาของไอคอนทางด้านซ้ายของแต่ละองค์ประกอบ เมื่อต้องการแมปองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมี ลากไปยังตำแหน่งแผ่นงานที่คุณต้องการให้ปรากฏ

 • องค์ประกอบเป็นโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำ

  ตัวอย่างทั่วไปของโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำ คือ ลำดับชั้นของพนักงานและผู้จัดการที่องค์ประกอบ XML เดียวกันมีการซ้อนกันหลายระดับ แม้คุณอาจแมปองค์ประกอบทั้งหมดในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล XML แต่ Excel ไม่สนับสนุนโครงสร้างแบบเรียกใช้ซ้ำมากกว่าหนึ่งระดับ จึงไม่สามารถแมปทุกองค์ประกอบได้

 • ตาราง XML ประกอบด้วยเนื้อหาแบบผสม

  เนื้อหาผสมเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบหนึ่งมีองค์ประกอบลูกและเนื้อหาทั่วไปนอกองค์ประกอบลูก กรณีที่พบเห็นทั่วไป คือ เมื่อมีการใช้แท็กการจัดรูปแบบ (เช่น แท็กตัวหนา) เพื่อมาร์กอัปข้อมูลภายในองค์ประกอบ แม้องค์ประกอบลูก (หากโปรแกรม Excel สนับสนุน) สามารถแสดงผลได้ แต่เนื้อหาของข้อความจะหายไปเมื่อนำเข้าข้อมูล และไม่สามารถใช้งานได้เมื่อส่งออกข้อมูล ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถย้อนกลับได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลแบบ XML ที่ส่งออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×