ปัญหา: ฉันไม่สามารถยอมรับการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน

อาการ

คุณคลิกตัวแจ้งสำหรับการเชิญไปยังพื้นที่ทำงาน แล้วคลิก ยอมรับ ในหน้าต่าง ตอบกลับการเชิญ คุณได้รับข้อความ การเชิญต้องการการปรับปรุง แจ้งคุณว่าคุณไม่สามารถยอมรับการเชิญจาก SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้าได้

สาเหตุ

ผู้เชิญส่งการเชิญไปยังพื้นที่ทำงานที่สร้างขึ้นใน SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้าให้กับคุณ แต่การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณขณะนี้อนุญาตให้คุณยอมรับการเชิญไปยังพื้นที่ทำงานที่สร้างขึ้นในรุ่นปัจจุบันเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดการที่ใช้กับบัญชีของคุณ คุณอาจสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยนี้แล้วยอมรับการเชิญไปยังพื้นที่ทำงานนี้ได้ (และพื้นที่ทำงานอื่นๆ ที่สร้างขึ้นใน SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้า)

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยของรุ่นพื้นที่ทำงาน

  1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล แล้วคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ จากนั้นคลิก การกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้

  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย

  3. ภายใต้ ข้อจำกัดพื้นที่ทำงาน ให้ยกเลิกการเลือก คืนค่าหรือเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน Microsoft Office Groove 2007 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่านี้) เท่านั้น

    ถ้าการตั้งค่านี้เป็นสีเทา คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ตามนโยบายการจัดการ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  4. คลิก ตกลง

ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ต้องการยอบรับการเชิญ คุณสามารถให้แสดงการเชิญนี้อีกครั้งในประวัติข้อความของคุณโดย บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล แล้วคลิก ข้อความและที่ติดต่อ จากนั้นคลิก ประวัติข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×