ปัญหา: คือข้อความในเซลล์ตารางทแยงมุมใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งพิมพ์นี้ประกอบด้วยตารางที่ มีเซลล์ตารางทแยงมุม ถ้าไม่มีแก้ไขนี้เงื่อนไข และการประกาศจะถูกส่งเป็นข้อความอีเมล ข้อความจะถูกส่งเป็นรูปภาพเมื่อมีส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมลออก คุณภาพของรูปจะต่ำ และรูปจะเพิ่มขนาดไฟล์ของข้อความอีเมล

หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้

คุณจะต้องเอาทแยงมุมจากเซลล์ตาราง:

ในเวอร์ชัน 2016, 2013 และ 2010

  1. คลิกบนตาราง

  2. ภายใต้แท็บเครื่องมือตาราง คลิกเค้าโครง

  3. ในกลุ่มผสาน คลิกเส้นทแยงมุม >หารไม่

ในPublisher 2007

  1. บนเมนูตาราง คลิกเส้นทแยงมุมของเซลล์

  2. ในกล่องโต้ตอบเส้นทแยงมุมเซลล์ คลิกไม่มีผลหาร นั้นแล้ว คลิกตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×