ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์วัตถุที่ใช้ความโปร่งใสใน Publisher

วัตถุใช้สีโปร่งใสสำหรับเส้นหรือสีเติม เมื่อคุณพิมพ์ไปยัง โพสคริปต์ หรือเครื่องพิมพ์ PCL คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

 • วัตถุอาจแสดงรูปแบบแถบสี

 • สีของวัตถุอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 • วัตถุอาจปรากฏไม่ชัดเจน

 • วัตถุอาจสูญเสียความโปร่งใส

 • ถ้าวัตถุนี้เหลื่อมหรือซ้อนกันโดยวัตถุโปร่งใสอื่นรูปแบบที่ไม่ต้องการ (ที่เรียกว่าลายมัวตา) อาจปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ความโปร่งใสตามที่ปรากฏบนหน้าจอไปยังเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสีและความโปร่งใสจะแสดงอย่างถูกต้องเมื่อคุณประกาศสิ่งพิมพ์เป็นเว็บไซต์หรือส่งเป็นข้อความอีเมล

วัตถุเป็นหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

 • รูปร่างอัตโนมัติ

 • ตารางที่

 • กล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ที่มีเงา

 • ภาพตัดปะรูปภาพหรือภาพตัดปะ

เมื่อต้องการค้นหาและเลือกรายการให้คลิกข้อความแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบให้คลิกลูกศรแล้วคลิกไปที่รายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

แทนที่ความโปร่งใสด้วยสีอ่อน      คลิกการแก้ไขนี้เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็น0เปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณใช้การแก้ไขปัญหานี้คุณจะไม่สามารถดูวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุนี้ได้ นอกจากนี้คุณยังจะสูญเสียลักษณะที่ปรากฏของสีอ่อนหรือเงาสำหรับส่วนต่างๆของวัตถุโปร่งใสที่ดูจากพื้นหลังที่มีสีทึบ เมื่อต้องการรักษาเอฟเฟ็กต์เหล่านี้คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทนที่ความโปร่งใสด้วยสีอ่อนหรือเฉดสี

กระบวนงานต่อไปนี้จะนำไปใช้กับวัตถุที่มีสีเดียวแสดงผ่านวัตถุโปร่งใสเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างลักษณะของวัตถุโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็น0เปอร์เซ็นต์

  สำหรับวัตถุที่มีการเติมแบบโปร่งใส

  1. คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้นภายใต้เติมให้ใช้แถบเลื่อนความโปร่งใสเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

  สำหรับวัตถุที่มีเส้นโปร่งใส

  1. คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้นภายใต้เส้นให้ใช้แถบเลื่อนความโปร่งใสเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%แล้วคลิกตกลง

 2. เลือกวัตถุแล้วนำ สีอ่อน หรือ แรเงา ไปใช้

  สำหรับการเติม

  1. คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้นภายใต้การเติมให้คลิกรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากสีแล้วเลือกสีอ่อน

  3. ในกล่องโต้ตอบการเติมเอฟเฟ็กต์ให้เลือกสีอ่อนหรือเงาที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

  สำหรับเส้น

  1. คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้นภายใต้เส้นให้คลิกที่รายการแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากสีแล้วเลือกสีอ่อน

  3. ในกล่องโต้ตอบการเติมเอฟเฟ็กต์ให้เลือกสีอ่อนหรือเงาที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสีอ่อนหรือเฉดสีของสีได้ในการเพิ่มขึ้น10เปอร์เซ็นต์ คุณอาจไม่สามารถจับคู่สีอ่อนหรือเฉดสีที่แน่นอนกับลักษณะของความโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบ

บันทึกวัตถุเป็นรูปภาพแล้วแทรกรูปภาพในตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ

กระบวนงานต่อไปนี้จะนำไปใช้กับวัตถุโปร่งใสที่ครอบคลุมวัตถุพื้นหลังอย่างน้อยหนึ่งวัตถุ เมื่อต้องการสร้างรูปภาพที่คุณสามารถใช้แทนวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เลือกวัตถุทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากความโปร่งใสจากนั้นคลิกขวาแล้วเลือกจัดกลุ่ม รูปปุ่ม

 2. คลิกขวาที่กลุ่มแล้วคลิกบันทึกเป็นรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้เลือกชนิดไฟล์กราฟิกจากรายการบันทึกเป็นชนิด

  หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เลือกบิตแมปที่เป็นอิสระของอุปกรณ์ ชนิดไฟล์นี้จะเก็บลักษณะของความโปร่งใสกับวัตถุพื้นหลังที่มีการจัดกลุ่ม

 4. คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนความละเอียดให้เลือกความละเอียดที่ตรงกับชนิดของการพิมพ์ที่คุณจะใช้แล้วคลิกตกลง

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับรูปภาพในกล่องชื่อไฟล์

 7. ในรายการบันทึกในให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพแล้วคลิกบันทึก

 8. ลบวัตถุโดยการเลือกวัตถุที่ถูกจัดกลุ่มแล้วกด DELETE ถ้าคุณต้องการเก็บวัตถุต้นฉบับให้ลากกลุ่มออกจากหน้าไปยัง พื้นที่ร่าง

 9. บนเมนูแทรกให้ชี้ไปที่รูปภาพ

 10. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพให้นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกรูปภาพให้เลือกรูปภาพนั้นแล้วคลิกแทรก

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในกรณีทั้งหมด ตัวอย่างเช่นคุณจะไม่สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่อยู่บนหน้าต้นแบบหรือได้รับผลกระทบของวัตถุโปร่งใสที่ซ้อนทับพื้นหลังของหน้า

 • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ความโปร่งใสถ้าคุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณไปยัง PostScript หรือเครื่องพิมพ์ PCL แทนที่ใช้โปรแกรมรูปวาดเพื่อสร้างรูปภาพทึบแสงที่ปรากฏเป็นแบบโปร่งใส

แก้ไขอัตโนมัติ

แทนที่ความโปร่งใสด้วยสีอ่อน      คลิกการแก้ไขนี้เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็น0เปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณใช้การแก้ไขปัญหานี้คุณจะไม่สามารถดูวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุนี้ได้ นอกจากนี้คุณยังจะสูญเสียลักษณะที่ปรากฏของสีอ่อนหรือเงาสำหรับส่วนต่างๆของวัตถุโปร่งใสที่ดูจากพื้นหลังที่มีสีทึบ เมื่อต้องการรักษาเอฟเฟ็กต์เหล่านี้คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทนที่ความโปร่งใสด้วยสีอ่อนหรือเฉดสี

กระบวนงานต่อไปนี้จะนำไปใช้กับวัตถุที่มีสีเดียวแสดงผ่านวัตถุโปร่งใสเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างลักษณะของวัตถุโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็น0เปอร์เซ็นต์

  สำหรับวัตถุที่มีการเติมแบบโปร่งใส

  1. คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้นภายใต้เติมให้ใช้แถบเลื่อนความโปร่งใสเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

  สำหรับวัตถุที่มีเส้นโปร่งใส

  1. คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้นภายใต้เส้นให้ใช้แถบเลื่อนความโปร่งใสเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%แล้วคลิกตกลง

 2. เลือกวัตถุแล้วนำ สีอ่อน หรือ แรเงา ไปใช้

  สำหรับการเติม

  1. คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้นภายใต้เติมให้คลิกเติมเอฟเฟ็กต์

  3. ในกล่องโต้ตอบการเติมเอฟเฟ็กต์ให้คลิกแท็บสีอ่อนและเลือกสีอ่อนหรือเงาที่คุณต้องการแล้วคลิกตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสีอ่อนหรือเฉดสีของสีได้ในการเพิ่มขึ้น10เปอร์เซ็นต์ คุณอาจไม่สามารถจับคู่สีอ่อนหรือเฉดสีที่แน่นอนกับลักษณะของความโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบ

บันทึกวัตถุเป็นรูปภาพแล้วแทรกรูปภาพในตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ

กระบวนงานต่อไปนี้จะนำไปใช้กับวัตถุโปร่งใสที่ครอบคลุมวัตถุพื้นหลังอย่างน้อยหนึ่งวัตถุ เมื่อต้องการสร้างรูปภาพที่คุณสามารถใช้แทนวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เลือกวัตถุทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากความโปร่งใสจากนั้นคลิกขวาแล้วเลือกจัดกลุ่ม รูปปุ่ม

 2. คลิกขวาที่กลุ่มแล้วคลิกบันทึกเป็นรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้เลือกชนิดไฟล์กราฟิกจากรายการบันทึกเป็นชนิด

  หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เลือกบิตแมปที่เป็นอิสระของอุปกรณ์ ชนิดไฟล์นี้จะเก็บลักษณะของความโปร่งใสกับวัตถุพื้นหลังที่มีการจัดกลุ่ม

 4. คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนความละเอียดให้เลือกความละเอียดที่ตรงกับชนิดของการพิมพ์ที่คุณจะใช้แล้วคลิกตกลง

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับรูปภาพในกล่องชื่อไฟล์

 7. ในรายการบันทึกในให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพแล้วคลิกบันทึก

 8. ลบวัตถุโดยการเลือกวัตถุที่ถูกจัดกลุ่มแล้วกด DELETE ถ้าคุณต้องการเก็บวัตถุต้นฉบับให้ลากกลุ่มออกจากหน้าไปยัง พื้นที่ร่าง

 9. บนเมนูแทรกให้ชี้ไปที่รูปภาพ

 10. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพให้นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกรูปภาพให้เลือกรูปภาพนั้นแล้วคลิกแทรก

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในกรณีทั้งหมด ตัวอย่างเช่นคุณจะไม่สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่อยู่บนหน้าต้นแบบหรือได้รับผลกระทบของวัตถุโปร่งใสที่ซ้อนทับพื้นหลังของหน้า

 • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ความโปร่งใสถ้าคุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณไปยัง PostScript หรือเครื่องพิมพ์ PCL แทนที่ใช้โปรแกรมรูปวาดเพื่อสร้างรูปภาพทึบแสงที่ปรากฏเป็นแบบโปร่งใส

แก้ไขอัตโนมัติ

แทนที่ความโปร่งใสด้วยสีอ่อน      คลิกการแก้ไขนี้เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็น0เปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณใช้การแก้ไขปัญหานี้คุณจะไม่สามารถดูวัตถุที่อยู่ใต้วัตถุนี้ได้ นอกจากนี้คุณยังจะสูญเสียลักษณะที่ปรากฏของสีอ่อนหรือเงาสำหรับส่วนต่างๆของวัตถุโปร่งใสที่ดูจากพื้นหลังที่มีสีทึบ เมื่อต้องการรักษาเอฟเฟ็กต์เหล่านี้คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทนที่ความโปร่งใสด้วยสีอ่อนหรือเฉดสี

กระบวนงานต่อไปนี้จะนำไปใช้กับวัตถุที่มีสีเดียวแสดงผ่านวัตถุโปร่งใสเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างลักษณะของวัตถุโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็น0เปอร์เซ็นต์

  สำหรับวัตถุที่มีการเติมแบบโปร่งใส

  1. เลือกวัตถุ

  2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปปุ่ม สีเติมแล้วคลิกสีเติมเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบสีให้คลิกแท็บมาตรฐานแล้วใช้แถบเลื่อนความโปร่งใสเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

  สำหรับวัตถุที่มีเส้นโปร่งใส

  1. เลือกวัตถุ

  2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีของเส้น รูปปุ่ม แล้วคลิกสีเส้นเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบสีให้คลิกแท็บมาตรฐานแล้วใช้แถบเลื่อนความโปร่งใสเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

 2. เลือกวัตถุแล้วนำ สีอ่อน หรือ แรเงา ไปใช้

  สำหรับการเติม

  1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปปุ่ม สีเติมแล้วคลิกเติมเอฟเฟ็กต์

  2. ในกล่องโต้ตอบการเติมเอฟเฟ็กต์ให้คลิกแท็บสีอ่อนจากนั้นเลือกสีอ่อนหรือเงาที่คุณต้องการ

  สำหรับเส้น

  1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีของเส้น รูปปุ่ม แล้วคลิกเส้นลวดลาย

  2. ในกล่องโต้ตอบเส้นลวดลายให้คลิกแท็บสีอ่อนจากนั้นเลือกสีอ่อนหรือเงาที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสีอ่อนหรือเฉดสีของสีได้ในการเพิ่มขึ้น10เปอร์เซ็นต์ คุณอาจไม่สามารถจับคู่สีอ่อนหรือเฉดสีที่แน่นอนกับลักษณะของความโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบ

บันทึกวัตถุเป็นรูปภาพแล้วแทรกรูปภาพในตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ

กระบวนงานต่อไปนี้จะนำไปใช้กับวัตถุโปร่งใสที่ครอบคลุมวัตถุพื้นหลังอย่างน้อยหนึ่งวัตถุ เมื่อต้องการสร้างรูปภาพที่คุณสามารถใช้แทนวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เลือกและจัดกลุ่มวัตถุทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากความโปร่งใส

  วิธีการ

  1. คลิกเครื่องมือเลือกวัตถุ ปุ่ม ตัวชี้ แล้วลากกล่องสิ่งที่เลือกรอบๆวัตถุที่คุณต้องการในกลุ่ม

  2. ที่มุมล่างขวาของกล่องการเลือกให้คลิกจัดกลุ่ม รูปปุ่ม

 2. คลิกขวาที่กลุ่มแล้วคลิกบันทึกเป็นรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้เลือกชนิดไฟล์กราฟิกจากรายการบันทึกเป็นชนิด

  หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เลือกบิตแมปที่เป็นอิสระของอุปกรณ์ ชนิดไฟล์นี้จะเก็บลักษณะของความโปร่งใสกับวัตถุพื้นหลังที่มีการจัดกลุ่ม

 4. คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนความละเอียดให้เลือกความละเอียดที่ตรงกับชนิดของการพิมพ์ที่คุณจะใช้แล้วคลิกตกลง

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับรูปภาพในกล่องชื่อไฟล์

 7. ในรายการบันทึกในให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพแล้วคลิกบันทึก

 8. ลบวัตถุโดยการเลือกวัตถุที่ถูกจัดกลุ่มแล้วกด DELETE ถ้าคุณต้องการเก็บวัตถุต้นฉบับให้ลากกลุ่มออกจากหน้าไปยัง พื้นที่ร่าง

 9. บนเมนูแทรกให้ชี้ไปที่รูปภาพแล้วคลิกจากไฟล์

 10. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพให้นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกรูปภาพให้เลือกรูปภาพนั้นแล้วคลิกแทรก

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในกรณีทั้งหมด ตัวอย่างเช่นคุณจะไม่สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่อยู่บนหน้าต้นแบบหรือได้รับผลกระทบของวัตถุโปร่งใสที่ซ้อนทับพื้นหลังของหน้า

 • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ความโปร่งใสถ้าคุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณไปยัง PostScript หรือเครื่องพิมพ์ PCL แทนที่ใช้โปรแกรมรูปวาดเพื่อสร้างรูปภาพทึบแสงที่ปรากฏเป็นแบบโปร่งใส

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×