ปัญหาที่ทราบ/ReadMe ของระบบ Microsoft Office 2007

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง (ไคลเอ็นต์)

ไคลเอ็นต์ทั้งหมด

Access 2007

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager

การทำแผนภูมิ

Clip Organizer

Excel 2007

ไคลเอ็นต์ Groove 2007

SmartArt

InfoPath 2007

OneNote 2007

Outlook 2007

PowerPoint 2007

Project 2007

Publisher 2007

SharePoint Designer 2007

Visio 2007

Word 2007

อื่นๆ

ดาวน์โหลด

ปัญหาต่างๆ ทั้งหมดที่แสดงด้านล่างจะจัดกลุ่มตามโปรแกรมประยุกต์

การติดตั้ง (ไคลเอ็นต์)

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

การปรับใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2007 ในลักษณะแบบต่อผู้ใช้ (เผยแพร่หรือกำหนด) โดยใช้การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบนโยบายกลุ่ม

การปรับใช้ในลักษณะแบบต่อผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2007 ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยใช้การกระจายซอฟต์แวร์แบบนโยบายกลุ่ม ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำให้ใช้การปรับใช้ที่ได้รับการกำหนดไว้แบบต่อเครื่องเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2007 โดยใช้นโยบายกลุ่ม

 1. ติดตั้ง Office Web Components รุ่น Beta2

 2. ติดตั้ง Office 2007 รุ่นที่ออกวางจำหน่าย

ผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ระบบ Microsoft Office 2007 ไม่สนับสนุนการปรับรุ่นจากระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่าย คุณต้องถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่ายและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกเสียก่อน

แก้ไขปัญหาที่แสดงเป็นรายการด้านบนแล้วเรียกใช้การติดตั้งใหม่

คุณลักษณะ Office 2003 Web Component ที่ติดตั้งพร้อมกับ Office 2007 Beta2 เป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์ Office 2007 บล็อกการติดตั้งของตนเอง ผู้ใช้ควรใช้ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ใน 'แผงควบคุม' ของ Windows เพื่อเอา Office 2003 Web Component ออก แล้วติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2007 เป็นขั้นสุดท้าย

การปรับรุ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ Office 2007 ใดๆ บนเครื่องที่มี OneNote 2003

เนื่องจากข้อผิดพลาดในการเขียน ผลิตภัณฑ์ Office 2007 ทั้งหมดจึงค้นหา OneNote 2003 อย่างไม่ถูกต้องและเสนอให้เอาออกถ้ามีอยู่ ข้อผิดพลาดนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับส่วนติดต่อเท่านั้น OneNote 2003 จะไม่ถูกเอาออกถ้าผลิตภัณฑ์ Office 2007 ไม่มี OneNote รวมอยู่ด้วย

ข้อผิดพลาดนี้จะกระทบกับผู้ใช้ที่

 1. ติดตั้ง OneNote 2003 อยู่และ

 2. ติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2007 ที่ไม่มี OneNote รวมอยู่ด้วย

OneNote 2003 ไม่ถูกถอนการติดตั้ง ผู้ใช้ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2007 ตามปกติ

ด้านบนของหน้า

ไคลเอ็นต์ทั้งหมด

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

เมื่อมีการติดตั้ง Office 2007 ทำไม Office Web Components จึงถูกเอาออกจากระบบของฉัน

นอกจาก Project Server แล้ว Microsoft Office Web Components จะไม่ถูกรวมอยู่ใน Microsoft Office อีกต่อไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคอมโพเนนต์นี้ถูกเอาออกจากระบบของคุณในระหว่างการติดตั้ง Office 2007 ถ้ามีการติดตั้งโดย Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ Office Web Components สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทางออนไลน์จาก Microsoft Download Center

ล้มเหลวในการปรับรุ่น Office 2007 Beta 2 TR ให้เป็นรุ่น RTM พร้อมด้วยข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้ โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

ระบบ Microsoft Office 2007 ไม่สนับสนุนการปรับรุ่นจากระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่าย คุณต้องถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ระบบ Microsoft Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่ายและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกเสียก่อน

ปัญหานี้เกิดขึ้นจาก Office Web Component ผู้ใช้ต้องถอนการติดตั้ง OWC และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งของ Office 2007 ใหม่

ด้านบนของหน้า

Access 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่มีปัญหาในเวลานี้

ด้านบนของหน้า

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista ได้

เมื่อต้องการคืนค่าฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ และคุณต้องเรียกใช้ Outlook ในฐานะเป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการเรียกใช้ Outlook ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ปิด Outlook

 2. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 3. ใน Windows Explorer ให้คลิกไดรฟ์ที่ Office 2007 ติดตั้งอยู่

 4. คลิก แฟ้มโปรแกรม แล้วคลิก Microsoft Office

 5. ในหน้าต่าง Microsoft Office ให้คลิก Office 2007

 6. คลิกขวาที่ไอคอน Outlook แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

รายชื่อผู้รับของแคมเปญการตลาดสูญหายหลังจากการสร้างรายการโดยใช้จดหมายเวียนใน Word

รายชื่อผู้รับสูญหายได้เมื่อชนิดแคมเปญถูกเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการบันทึกแคมเปญการตลาดนั้น

บันทึกแคมเปญการตลาดก่อนการเปลี่ยนแปลงชนิดแคมเปญเพื่อรักษารายชื่อของผู้รับไว้

Business Contact Manager for Outlook มีตัวเลือกให้เปิดฐานข้อมูลและข้อความจะอยู่ในภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Outlook

Business Contact Manager for Outlook และ outlook กำลังใช้ภาษาอื่น ๆ ได้เนื่องจากแพคภาษาสำหรับ Business Contact Manager for Outlook ได้ถูกเอาออก

Business Contact Manager for Outlook และฐานข้อมูลต้องใช้ภาษาเดียวกัน

Business Contact Manager for Outlook ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลได้

ตรวจสอบว่า Business Contact Manager for Outlook ไม่ได้ติดตั้งอยู่บนไดรฟ์ที่มีการบีบอัด ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook บนไดรฟ์ที่ไม่มีการบีบอัด

เมื่อต้องการเอา Business Contact Manager จากไดรฟ์บีบอัด คุณต้องเอาออกก่อน บีบอัดจากไดรฟ์ จากแล้ว เอา Business Contact Manager for Outlook

ข้อมูลประวัติทางการเงินและข้อมูลสรุปทางการเงินจะไม่แสดงขึ้นเมื่อใช้ฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่ได้รับการปรับปรุงจากรุ่น Beta 2TR ให้เป็นรุ่น RTM

ฐานข้อมูล Business Contact Manager รุ่น Beta 2TR ของคุณถูกรวมเข้ากับ Office Accounting 2007 และฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณได้รับการปรับปรุงให้เป็นรุ่น RTM แต่ฐานข้อมูล Accounting 2007 ของคุณหรือส่วนประกอบบางส่วนของ Office Accounting 2007 ไม่ใช่

ปิด Outlook

ลองทำดังต่อไปนี้

ติดตั้ง Accounting 2007 รุ่น RTM

หรือ

ใช้ Rebuild Company Data Utility ใน Accounting 2007 เพื่อเปิดและปรับปรุงแฟ้ม .SBC ของฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้ากับฐานข้อมูล Business Contact Manager

เปิด Outlook ขึ้นใหม่แล้วลองเข้าถึงข้อมูลทางการเงินอีกครั้ง

Business Contact Manager ไม่นำเข้าข้อมูลที่ถูกแปลงจาก ACT! 8

การแปลงข้อมูลจาก ACT! 8 ไม่ได้รับการสนับสนุน

Outlook และ Business Contact Manager for Outlook ใช้ภาษาที่แตกต่างกัน และ Business Contact Manager for Outlook จะไม่เริ่มต้นขึ้น

Outlook และ Business Contact Manager for Outlook ต้องใช้ภาษาเดียวกันในการทำงานร่วมกัน ให้สลับภาษาของ Office หรือของ Business Contact Manager for Outlook เพื่อให้ตรงกัน

ระบบ Office 2007, Business Contact Manager for Outlook และ Office Accounting 2007 ไม่ทำงานร่วมกัน

ระบบ Office 2007, Business Contact Manager for Outlook และ Accounting 2007 ของคุณต่างต้องได้รับการปรับรุ่นให้เป็นรุ่น RTM เพื่อให้ทำงานร่วมกัน

เอกสาร Word ปิดลงเมื่อพยายามเลือกที่ติดต่อ (ผู้รับ) สำหรับจดหมายเวียน

ส่วนประกอบของ ACT! 7 ขัดแย้งกับคุณลักษณะจดหมายเวียน ให้ลองทำดังต่อไปนี้

เอา Com add-in ของ ACT! ออกจาก Word

 1. ใน Word ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก Add-in

 3. ในรายการ 'จัดการ' ให้คลิก COM Add-in แล้วคลิก ไป

 4. คลิก ACT! 7 แล้วคลิก เอาออก

 5. เปิดเอกสารขึ้นใหม่ แล้วลองใช้คุณลักษณะจดหมายเวียนอีกครั้ง

ถ้าขั้นตอนก่อนหน้าไม่ประสบผล ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ACT! 7 ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ 'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก' จากใน 'แผงควบคุม'

ด้านบนของหน้า

การทำแผนภูมิ

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่มีปัญหาในเวลานี้

ด้านบนของหน้า

Clip Organizer

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่มีปัญหาในเวลานี้

ด้านบนของหน้า

Excel 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่สามารถใช้งาน Microsoft Script Editor ได้อีกต่อไป

MSE จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2007 อีกต่อไป

แฟ้มก่อนเบต้า 2 สามารถเปิดใน Excel 2007 รุ่นล่าสุดได้หรือไม่

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟ้ม แฟ้มก่อนเบต้า 2 ทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกในรูปแบบ Beta2 หรือ B2TR ก่อนจึงจะสามารถเปิดใน Excel 2007 รุ่นล่าสุดได้

รูปแบบแฟ้มใดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2007 อีกต่อไป

ในอดีต Excel มีการสนับสนุนรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย เราได้พิจารณาแล้วว่ารูปแบบแฟ้มเดิมๆ เหล่านี้มีการใช้งานที่น้อยมาก เรากำลังจะยกเลิกการสนับสนุนแฟ้มบางชนิดเพื่อให้เราสามารถทุ่มเทความพยายามให้กับรูปแบบแฟ้มที่มีการใช้งานจริง โดยรูปแบบแฟ้มดังกล่าวจะไม่ได้รับการสนับสนุนใน 2 รูปแบบ สำหรับรูปแบบแฟ้มที่มีการใช้งานน้อยที่สุด เราจะหยุดให้การสนับสนุนการเปิดและบันทึกแฟ้มในรูปแบบเหล่านี้ สำหรับรูปแบบแฟ้มที่มีการใช้งานน้อย เราจะสนับสนุนการโหลดแฟ้มใน Excel 2007 เพื่อให้คุณสามารถบันทึกแฟ้มเหล่านี้ในรูปแบบที่ใหม่กว่าได้

รูปแบบแฟ้มที่ไม่สามารถเปิดหรือบันทึกใน Excel 2007 มีดังต่อไปนี้
WK1 (1-2-3)
WK4 (1-2-3)
WJ3 (1-2-3 Japanese) (.wj3)
WKS (1-2-3)
WK3,(1-2-3)
WK1,FMT(1-2-3)
WJ2 (1-2-3 Japanese) (.wj2)
WJ3, FJ3 (1-2-3 Japanese) (.wj3)
DBF 2 (dBASE II)
WQ1 (Quattro Pro/DOS)
WK3,FM3(1-2-3)
Microsoft Excel Chart (.xlc)
WK1,ALL(1-2-3)
WJ1 (1-2-3 Japanese) (.wj1)
WKS (Works Japanese) (.wks)

รูปแบบแฟ้มที่อาจเปิดได้ แต่ไม่สามารถบันทึกใน Excel 2007 มีดังต่อไปนี้
Microsoft Excel 2.1 Worksheet
Microsoft Excel 2.1 Macro
Microsoft Excel 3.0 Worksheet
Microsoft Excel 3.0 Macro
Microsoft Excel 4.0 Worksheet
Microsoft Excel 4.0 Macro
Microsoft Excel 97- Excel 2003 & 5.0/95 Workbook
Microsoft Excel 4.0 Workbook
DBF 3 (dBASE III)
DBF 4 (dBASE IV)

HTML ไม่เก็บรักษารูปแบบแฟ้มทั้งหมดของ Excel ไว้อีกต่อไป

Excel 2007 จะไม่เก็บข้อมูลคุณลักษณะ “Excel เท่านั้น” ในรูปแบบแฟ้ม HTML อีกต่อไป เนื่องจากมีการใช้งานเป็นรูปแบบแฟ้มหลักอย่างจำกัด เราจะไม่บันทึกแท็กเฉพาะของ Excel ที่เก็บรักษาหน้าที่การใช้งานของ Excel ไว้เมื่อมีการเปิดขึ้นใหม่

เราพบว่าคุณลักษณะ “บันทึกเป็น HTML” ของ Excel ถูกใช้เป็นรูปแบบในการประกาศ และเราจะให้การสนับสนุนเพื่อใช้เป็นวิธีในการสร้างเอกสารที่ใช้ดูในเว็บเบราว์เซอร์ต่อไป Excel จะยังคงสามารถเปิดแฟ้ม HTML ได้ และคุณลักษณะเฉพาะใดๆ ของ Excel ที่มีอยู่ในแฟ้มที่สร้างขึ้นในรุ่นก่อนหน้าจะถูกเก็บรักษาไว้ คุณควรบันทึกแฟ้มเหล่านี้ในรูปแบบแฟ้มใหม่ในการเก็บเอกสารต้นฉบับ และประกาศเป็น HTML เมื่อต้องการ

นอกจากนี้ Excel รุ่นก่อนหน้าจะให้คุณประกาศแฟ้ม Excel เป็นแฟ้ม HTML ที่มีการทำงานแบบโต้ตอบโดยใช้ Microsoft Office Web Components เมื่อมีการเริ่มใช้ Excel Services การลงทุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างกระดาษคำนวณที่มีการโต้ตอบในเว็บเบราว์เซอร์ของเราจะเน้นไปที่ Excel Services ด้วยความพยายามดังกล่าว เราจะยกเลิกการสนับสนุนการบันทึกแฟ้ม HTML ที่มีการทำงานแบบโต้ตอบโดยใช้ Office Web Components

การติดตั้ง Office 2007 ทำให้หน้าที่การใช้งานบางอย่างใน SQL Server 2005 Business Intelligence Development Studio และ Management Studio ไม่ทำงาน

ถ้าคุณได้ติดตั้ง SQL Server 2005 บนคอมพิวเตอร์ของคุณและคุณใช้ Business Intelligence Development Studio (BIDS) หรือ SQL Server Management Studio (SSMS) สำหรับทำงานกับ SQL Server Analysis Services (SSAS) หรือ SQL Server Reporting Services (SSRS) แล้ว คุณควรคาดเดาได้ว่าหน้าที่การใช้งานบางอย่างใน BIDS และ SSMS จะไม่ทำงานหลังจากการติดตั้ง Office 2007 โดยเฉพาะหน้าที่การใช้งานต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบ

 • BIDS Cube Designero แท็บ 'การคำนวณ'

  • แท็บ 'การกระทำ' และแท็บ KPI (เมื่อการตรวจสอบไวยากรณ์ MDX ถูกเรียก)

  • แท็บ 'เพอร์สเปคทีฟ' และแท็บ 'การแปล' (เมื่อมีการคำนวณในคิวบ์)

 • ตัวช่วยสร้างโครงการบริการการทำรายงานของ BIDS (เมื่อใช้แหล่งข้อมูล 'บริการการวิเคราะห์')

  • Calculated Member Buildero ตัวสร้างแบบสอบถาม

 • ตัวออกแบบรายงานของ BIDS (เมื่อใช้แหล่งข้อมูล 'บริการการวิเคราะห์')

  • Calculated Member Buildero ตัวสร้างแบบสอบถาม

 • ตัวแก้ไขบทบาทบริการการวิเคราะห์ของ SSMS (เมื่อการตรวจสอบไวยากรณ์ MDX ถูกเรียก)

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์https://support.microsoft.com/kb/926421เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานี้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรับการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

แผนภูมิใน Office Excel 2007 และการสนับสนุนสำหรับแมโคร Excel 4

Microsoft Office Excel 2007 แนะนำเครื่องมือการสร้างแผนภูมิที่ได้รับการปรับรุ่นและปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก นอกเหนือไปจากการปรับการสร้างแผนภูมิให้กระชับและเพิ่มลักษณะพิเศษกราฟิกที่น่าตื่นตาตื่นใจเพื่อให้พร้อมต่อการนำเสนอแล้ว กลไกจัดการแบบใหม่นี้ยังใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ของ Microsoft Office ไม่ว่าคุณกำลังทำงานในกระดาษคำนวณ ในเอกสาร Office Word หรือในชุดภาพนิ่งของ Office PowerPoint แผนภูมิและเครื่องมือสร้างแผนภูมิของคุณก็จะทำงานในลักษณะเดียวกัน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับรุ่นแผนภูมินี้ ทีมงาน Excel ต้องพัฒนาภาษาแมโครใหม่และตรวจทานกลยุทธ์เพื่อการสนับสนุนภาษาแมโครเก่า ในขณะที่การสนับสนุนแมโครส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา แต่หน้าที่การทำงานบางอย่างของภาษาแมโครของ Excel 4 (XLM) สำหรับการสร้างแผนภูมิัยังไม่ได้รับการพัฒนา แมโครบางแมโครของ Excel 4 ที่ใช้กับแผนภูมิใน Office Excel 2007 อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้เกิดกับแมโครเก่า (ที่สร้างขึ้นตั้งแต่แรกใน Excel 5.0 และรุ่นก่อนหน้านี้) เท่านั้น ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานการสร้างแผนภูมิ

ลูกค้าที่มีโซลูชันที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แมโครของ Excel 4 กับแผนภูมิควรตรวจสอบว่าโซลูชันเหล่านั้นยังคงทำงานได้อย่างถูกต้องใน Excel 2007 โซลูชันการสร้างแผนภูมิที่ทำงานอย่างไม่ถูกต้องสามารถทำให้กลับมาทำงานได้โดยใช้ Visual Basic for Applications ซึ่งเข้ามาแทนที่ XLM เป็นภาษาสคริปต์ตั้งแต่ Excel 5

ด้านบนของหน้า

ไคลเอ็นต์ Groove 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

โปรดสังเกตความต้องการของระบบต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและเรียกใช้ Microsoft Office Groove 2007

 • ต้องติดตั้ง XP SP1 หรือ SP2

 • ระบบของคุณควรมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์อย่างน้อย 800 เมกะไบต์

 • ไม่สามารถเรียกใช้ Groove โดยผู้ใช้ระบบปฏิบัติการหลายรายได้

Microsoft Office Groove 2007 SDK ต้องถูกติดตั้งหลังคอมโพเนนต์ Microsoft Office 2007 อื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ Groove 2007 SDK ต้องถูกถอนการติดตั้งก่อนปรับรุ่นคอมโพเนนต์ Office 2007 ใดๆ

คุณต้องติดตั้ง Microsoft Office Groove 2007 SDK หลังจากติดตั้งคอมโพเนนต์ Microsoft Office 2007 อื่นๆ ทั้งหมด รวมทั้ง Microsoft Office Groove 2007 นอกจากนี้ หลังจากติดตั้ง Groove 2007 SDK คุณต้องเอา Groove 2007 SDK ออกก่อนปรับรุ่นคอมโพเนนต์ Office 2007 อื่นๆ สุดท้ายนี้ คุณต้องถอนการติดตั้งรุ่นเบต้าของ Groove 2007 SDK หรือ Groove Virtual Office 3.1 GDKs ที่มีอยู่ก่อนติดตั้ง Groove 2007 SDK

การโยกย้ายโครงการ TeamDirection สำหรับการใช้งานใน Microsoft Office Groove 2007

ถ้าคุณต้องการใช้โครงการ Groove 3.x TeamDirection ใน Microsoft Office Groove 2007 คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Groove 2007

 1. ใน Groove 3.x ให้ส่งออกโครงการของคุณจาก TeamDirection Project

 2. ปรับรุ่นเป็น Groove 2007

 3. ติดตั้ง TeamDirection Project for Groove 2007

 4. นำเข้าโครงการของคุณใน TeamDirection Project for Groove 2007

เครื่องมือปฏิทินของ Groove จะแสดงวันที่ไม่ถูกต้องถ้าผู้ใช้เปลี่ยนโซนเวลาของระบบคอมพิวเตอร์ในขณะที่เครื่องมือปฏิทินไม่ได้ทำงานอยู่

หลังจากเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้จบการทำงานแล้วเริ่มการทำงาน Groove ใหม่

ด้านบนของหน้า

SmartArt

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่มีปัญหาในเวลานี้

ด้านบนของหน้า

InfoPath 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่มีปัญหาในเวลานี้

ด้านบนของหน้า

OneNote 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

คุณลักษณะบางประการของ OneNote ไม่พร้อมให้ใช้งานในระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต

การส่งไปยัง OneNote 2007 โปรแกรมควบคุมการพิมพ์และการส่งไปยัง OneNote เพิ่มในสำหรับ Windows Internet Explorer 64 บิตจะไม่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ Windows ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ 64 บิต

ซิงค์สมุดบันทึกทั้งหมดของคุณก่อนที่จะปรับรุ่นให้เป็นรุ่น RTM ขั้นสุดท้าย

รูปแบบแฟ้มขั้นสุดท้ายสำหรับ OneNote 2007 จะแตกต่างจาก OneNote 2007 รุ่นเบต้าก่อนหน้า ความแตกต่างนี้จะมีผลกระทบต่อออฟไลน์แคชที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เมื่อคุณเรียกใช้ OneNote 2007 เป็นครั้งแรก ออฟไลน์แคชจะถูกเอาออก ดังนั้น การที่คุณซิงค์สมุดบันทึกของคุณก่อนที่จะปรับรุ่นให้เป็น OneNote 2007 รุ่นสุดท้ายจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การปรับรุ่นให้เป็น Windows Desktop Search 3.0 รุ่นที่มีวางจำหน่าย

ถ้าคุณเคยใช้เวอร์ชันก่อนวางจำหน่ายของ 3.0 ค้นหาบนเดสก์ท็อปของ Windows โปรดอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่วางจำหน่าย

Windows Server 2003:

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=32&p2=5&p3=2

Windows Server 2003 แบบ 64 บิตหรือ Windows XP แบบ 64 บิต:

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=64&p2=5&p3=2

Windows Vista: Windows Desktop Search เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Vista อยู่แล้ว ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้ OneNote 2007 บน Vista รุ่นที่มีวางจำหน่าย

หมายเหตุ: บนเพจศูนย์ดาวน์โหลด ให้ใช้เขตข้อมูล 'เปลี่ยนภาษา' เพื่อเลือกภาษาของคุณ

ผู้ใช้ทั้งหมดในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันต้องใช้ OneNote รุ่นเดียวกัน คุณไม่สามารถใช้งานรุ่นก่อนวางจำหน่ายร่วมกับรุ่น 2007 ที่มีวางจำหน่ายได้

ผู้ใช้ทั้งหมดในสมุดบันทึกที่แชร์ต้องอัปเกรดในเวลาเดียวกันให้เป็นเวอร์ชันที่วางจำหน่ายของ OneNote 2007 สำหรับการซิงค์สมุดบันทึกเพื่อทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงไคลเอ็นต์ทั้งหมดบนเครื่องทั้งหมดที่มีสมุดบันทึกที่เปิด ถ้าผู้ใช้บางคนกำลังใช้เวอร์ชันก่อนวางจำหน่าย การซิงค์จะทำงานอย่างถูกต้อง และอาจทำให้เกิดการใช้งานตัวประมวลผลและหน่วยความจำมากเกินไป

ด้านบนของหน้า

Outlook 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

Collaboration Data Objects 1.21 (CDO) ไม่มีอยู่ในโปรแกรมติดตั้ง Office

เนนต์ CDO จะพร้อมใช้งานเป็นการดาวน์โหลดเว็บที่https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36

เหตุใด Outlook จึงต้องมี Windows Desktop Search

Windows Desktop Search (WDS) 3.0 คือคอมโพเนนต์ภายในของ Vista และถูกวางจำหน่ายแยกจากคอมโพเนนต์ระบบสำหรับผู้ใช้ Windows XP และ Windows Server 2003 คอมโพเนนต์ WDS คือบริการของระบบที่ทำดัชนีแฟ้ม อีเมล และเนื้อหาอื่นเพื่อให้การค้นหาเนื้อหาและคุณสมบัติที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นการปรับรุ่นสำหรับ Windows Desktop Search รุ่นก่อนหน้า 2.x ทั้งหมดที่คุณอาจใช้งานอยู่ในปัจจุบัน Outlook 2007 จะมีเทคโนโลยีการค้นหาทันทีรุ่นใหม่ที่อยู่บน WDS และมีการทำงานขึ้นกับคอมโพเนนต์เพื่อให้การค้นหาสามารถทำงานได้

Outlook จะพร้อมท์ให้คุณดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows 3.0 ค้นหาของเดสก์ท็อปถ้าคุณกำลังทำงานกับ Windows XP จำเป็นเพื่อสนับสนุนความสามารถในการค้นหาทันทีของเราใหม่ใน Outlook

กระบวนการติดตั้งจะทำการปรับรุ่น Windows Desktop Search รุ่น 2.5 และรุ่นที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ คุณควรถอนการติดตั้ง Windows Desktop Search รุ่นก่อนหน้าจาก 'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก' ก่อนติดตั้งรุ่นนี้

ถ้าคุณใช้ Vista RC1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณจะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติม

เมื่อฉันพิมพ์ บางครั้ง Outlook ก็หยุดการแสดงผล

เมื่อทำการแสดงตัวอย่างการพิมพ์ใน Outlook 2007 บน Vista การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำไว้ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษที่เป็นสาเหตุให้หน้าต่างต้องแสดงผลใหม่จะทำให้ Outlook แสดงผลเป็นหน้าว่าง (หน้าต่างเปล่า) หลังจากการพิมพ์ (หรือคลิกปิด)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ย่อ Outlook เล็กสุดและขยายออกอีกครั้ง จะไม่มีข้อมูลใดสูญหายไป

ตัวดึงข้อมูล RSS บางตัวไม่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันและรายงานข้อผิดพลาด ไม่ได้ลงทะเบียนวัตถุ OLE ในหน้าต่าง 'ความคืบหน้าของ ส่ง/รับ' ได้

ข้อจำกัดนี้เป็นข้อจำกัดที่ทราบอยู่แล้วกับชุดตัวดึงข้อมูล RSS ขนาดเล็กมากๆ เมื่อคุณติดตั้ง Internet Explorer 6 บนเครื่องของคุณ ให้ปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 7 เพื่อทำตัวดึงข้อมูลเหล่านี้ให้ตรงกันต่อไป

การกำหนดค่า Outlook ให้เรียกเลขหมายสำหรับการดำเนินการ ส่ง/รับ ล้มเหลวเป็นครั้งคราว

ก่อนอื่น ให้สร้างการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ภายนอก Outlook โดยใช้การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ใน Windows หรือเบราว์เซอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ฉันไม่สามารถทำให้ Add-in ของ Microsoft Office Producer for PowerPoint 2003 ทำงานได้ใน PowerPoint 2007

Add-in นี้ไม่สามารถทำงานได้ใน PowerPoint 2007 ลูกค้าที่ต้องการสร้างเนื้อหาโดยใช้ Add-in นี้จะต้องใช้การติดตั้งที่มีใบรับรองของ PowerPoint 2003

ทำไมแฟ้มรุ่นก่อน PowerPoint 97 จึงไม่สามารถเปิดได้

PowerPoint 2007 ไม่สนับสนุนการเปิดแฟ้มที่สร้างขึ้นในรุ่นก่อนหน้า PowerPoint 97

ด้านบนของหน้า

Project 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่มีปัญหาในเวลานี้

ด้านบนของหน้า

Publisher 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่มีปัญหาในเวลานี้

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

หลังจากใช้ หรือย้ายโฟกัสลงในบานหน้าต่างงาน Web Part ฉันไม่สามารถใช้แป้นลูกศรของฉัน คีย์ลัดของฉัน (เช่น CTRL + S สำหรับบันทึก CTRL + Z มิ) หรือแป้น backspace ของฉันขณะแก้ไขหน้าของฉัน

นี่คือปัญหาที่ทราบในบานหน้าต่างงาน Web Part เมื่อต้องการแก้ไขสถานการณ์ สลับโฟกัสออกจากแอปพลิเคชันของ SharePoint Designer แล้ว สลับโฟกัสกลับไปยังแอปพลิเคชัน

ด้านบนของหน้า

Visio 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

เมื่อฉันเปิดใช้ Visio 2007 ฉันได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดแฟ้มเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด แฟ้มนี้คืออะไรและเหตุใดฉันจึงจำเป็นต้องใช้แฟ้มนี้

แฟ้มนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในการบันทึกและโหลดแฟ้ม XML ของ Visio แฟ้มนี้มีอยู่ในระบบ Windows Vista อยู่แล้ว และในกรณีที่มีการติดตั้ง Windows Desktop Search หรือ Windows Internet Explorer 7

ด้านบนของหน้า

Word 2007

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ฉันจะเปิดหรือบันทึกแฟ้ม .dotx และ .dotm ผ่านตัวแปลงรูปแบบ Word XML ได้อย่างไร

ตัวแปลงรูปแบบ XML Word สนับสนุนเฉพาะเปิดและบันทึก และไฟล์.docx และ.docm ใน Microsoft Office Word 2003

ฉันจะทำให้โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานร่วมกับ Word หรือจดหมาย Outlook ได้อย่างไร

ติดตั้งรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options] "WordAlternateDisplayMethodForScreenReaders"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common] "ScreenReaderPresent"=dword:00000001

ด้านบนของหน้า

อื่นๆ

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

การเอาปุ่ม 'ย้อนกลับ' และ 'ไปข้างหน้า' ออกจากแถบเครื่องมือจะทำให้โฮมเพจแบบออฟไลน์กลายเป็นเพจว่าง

เมื่อต้องการทำซ้ำขั้นตอน ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์ใดๆ

 2. กด F1 เพื่อเปิดใช้ตัวแสดง

 3. ตั้งค่าสถานะเป็นออฟไลน์

 4. คลิกรายการแบบหล่นลง ตัวเลือกแถบเครื่องมือ และคลิกปุ่ม ย้อนกลับ และ ไปข้างหน้า เพื่อเอาออกจากแถบเครื่องมือ

 5. ปิดตัวแสดงบนไคลเอ็นต์

 6. กด F1 เพื่อเปิดวิธีใช้

ไปที่ ตัวเลือกแถบเครื่องมือ และคลิก ตั้งค่าแถบเครื่องมือใหม่ หรือเพิ่มปุ่ม 'ย้อนกลับ' และ 'ไปข้างหน้า' กลับเข้าไปยังแถบเครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลด

คำถามหรือปัญหา

คำตอบ

ไม่มีปัญหาในเวลานี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×