ปัญหาที่ทราบ/ReadMe ของ Microsoft SharePoint Foundation 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft SharePoint Foundation 2010

คำถาม/ปัญหา

คำตอบ/การแก้ปัญหา

การดูแล

เมื่อพยายามเรียกใช้ cmdlet ของ Powershell จากระยะไกล cmdlet จะไม่สามารถทำงานได้โดยไม่ทราบสาเหตุ

เมื่อเรียกใช้ cmdlet สำหรับ SharePoint จากระยะไกล จะมีข้อกำหนดเฉพาะสองข้อดังต่อไปนี้

  • CredSSP จำเป็นต้องใช้ บนคำสั่งใด ๆ ระยะไกล คุณต้องใส่ข้อมูลประจำตัว (ผ่านทางพารามิเตอร์ข้อมูลประจำตัว)

คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์รับรองความถูกต้องจะ CredSSP  นี่คือเพื่อที่ powershell cmdlet ของมีข้อมูลประจำตัวเหมาะสมที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารกับหน่วยความจำ SQLAdditional เกินขีดจำกัดเริ่มต้นสำหรับ powershell ระยะไกลมักจำเป็นสำหรับการดำเนินการขนาดใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นใช้ cmdlet ชุดรายการ - ต่อไปนี้เป็นคำสั่งการตั้งค่าขีดจำกัดการ 1000MB: 1000 WSMan:\localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB ชุดข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×