ปัญหาทั่วไปในการพิมพ์

ปัญหาทั่วไปในการพิมพ์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะช่วยให้คุณได้รับคำตอบของปัญหาการพิมพ์ทั่วไปบางส่วน ปัญหาเหล่านี้จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างหน้าและแผ่นงานของกระดาษใน Publisher ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์หลายหน้าหรือหลายสำเนาบนแผ่นงานและวิธีการจัดแนวหน้าบนแผ่นงานของกระดาษ

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างหน้าเอกสารและสำเนา

พิมพ์หลายหน้าบนแผ่นงาน

พิมพ์หลายสำเนาบนแผ่นงาน

จัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณ

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างหน้าเอกสารและสำเนา

ใน Publisherขนาดหน้าจะอ้างอิงไปยังพื้นที่ของสิ่งพิมพ์ของคุณ ขนาดกระดาษหรือขนาดของแผ่นงานคือขนาดของกระดาษที่คุณใช้ในการพิมพ์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถพิมพ์หลายหน้าหรือหลายสำเนาของหน้าเดียวบนกระดาษแผ่นเดียว ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงหน้าที่แตกต่างกันหลายหน้าที่พิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว

ตัวอย่างการพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

พิมพ์หลายหน้าบนแผ่นงาน

ถ้าคุณมีหลายหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณคุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์ลงบนกระดาษแต่ละแผ่นได้ดังนี้

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อขนาดของหน้าสิ่งพิมพ์มีขนาดเล็กเพียงพอที่หน้ามากกว่าหนึ่งหน้าสามารถพอดีกับกระดาษแผ่นเดียวได้

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้การตั้งค่าให้คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นงานแล้วเลือกหลายหน้าต่อแผ่นงานในรายการ

 3. คลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: พิมพ์แผ่นงานทดสอบบนแผ่นกระดาษธรรมดาเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งพิมพ์ของคุณพิมพ์ออกมาตามที่คุณคาดไว้ก่อนที่คุณจะพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตหรือกระดาษที่มีราคาแพงกว่า

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 2. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ให้คลิกหลายหน้าต่อแผ่นงาน

  กล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ที่มีตัวเลือก 'หลายหน้าต่อแผ่น'

 3. คลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: พิมพ์แผ่นงานทดสอบบนแผ่นกระดาษธรรมดาเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งพิมพ์ของคุณพิมพ์ออกมาตามที่คุณคาดไว้ก่อนที่คุณจะพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตหรือกระดาษที่มีราคาแพงกว่า

พิมพ์หลายสำเนาบนแผ่นงาน

สมมติว่าคุณมีสิ่งพิมพ์นามบัตร เมื่อเลือกหลายสำเนาต่อแผ่นงานคุณอาจเลือกที่จะพิมพ์สำเนาของบัตรใบเดียวกันได้10สำเนาบนกระดาษแผ่นเดียว

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์เช่นสิ่งพิมพ์ป้ายชื่อ

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่าให้คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นงานแล้วเลือกหลายสำเนาต่อแผ่นงานในรายการ

 4. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการในสำเนาของแต่ละกล่องของหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะตัวอย่างเช่นแผ่นของป้ายชื่อให้ลองพิมพ์บนแผ่นกระดาษเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกจัดแนวอย่างถูกต้องบนผลิตภัณฑ์

พอดีกับแผ่นงานได้มากขึ้น

ถ้าคุณไม่พยายามจัดแนวพิมพ์ของคุณให้เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตคุณอาจสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถพอดีกับแผ่นงานแผ่นเดียวได้โดยการปรับระยะขอบด้านข้างและระยะขอบด้านบนและช่องว่างแนวนอนและแนวตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบพิมพ์และช่องว่างแนวนอนและแนวตั้งให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้การตั้งค่าให้คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นงานแล้วเลือกหลายสำเนาต่อแผ่นงานในรายการ

 3. คลิกตัวเลือกเค้าโครงแล้วปรับระยะขอบและช่องว่าง

ขนาดกระดาษ

คุณยังสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาที่พิมพ์บนแผ่นงานแต่ละแผ่นได้โดยใช้ขนาดกระดาษหรือแผ่นงานที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการพิมพ์หลายสำเนาบนแผ่นงานของกระดาษขนาดหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์ต้องมีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษ ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการพิมพ์สำเนาของหน้าของคุณสองสำเนาบนกระดาษแต่ละแผ่นขนาดหน้ากระดาษของคุณจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งเป็นขนาดแผ่นงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของกระดาษที่คุณวางแผนที่จะพิมพ์ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้การตั้งค่าให้เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการ

 3. คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นงานแล้วเลือกหลายสำเนาต่อแผ่นงานในรายการ

 4. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการในสำเนาของแต่ละกล่องของหน้า

  หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนขนาดกระดาษแบบกำหนดเองคุณสามารถระบุขนาดกระดาษแบบกำหนดเองหลังจากที่คุณคลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ดูคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเพิ่มขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์เช่นสิ่งพิมพ์ป้ายชื่อ

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. คลิกหลายสำเนาต่อแผ่นงาน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะตัวอย่างเช่นแผ่นของป้ายชื่อให้ลองพิมพ์บนแผ่นกระดาษเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกจัดแนวอย่างถูกต้องบนผลิตภัณฑ์

พอดีกับแผ่นงานได้มากขึ้น

ถ้าคุณไม่พยายามจัดแนวพิมพ์ของคุณให้เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตคุณอาจสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถพอดีกับแผ่นงานแผ่นเดียวได้โดยการปรับระยะขอบด้านข้างและระยะขอบด้านบนและช่องว่างแนวนอนและแนวตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบพิมพ์และช่องว่างแนวนอนและแนวตั้งให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนูไฟล์ให้คลิกการตั้งค่าการพิมพ์แล้วคลิกหลายสำเนาต่อแผ่นงาน

 2. ในส่วนตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมให้ปรับระยะขอบและช่องว่าง

ขนาดกระดาษ

คุณยังสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาที่พิมพ์บนแผ่นงานแต่ละแผ่นได้โดยใช้ขนาดกระดาษหรือแผ่นงานที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการพิมพ์หลายสำเนาบนแผ่นงานของกระดาษขนาดหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์ต้องมีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษ ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการพิมพ์สำเนาของหน้าของคุณสองสำเนาบนกระดาษแต่ละแผ่นขนาดหน้ากระดาษของคุณจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งเป็นขนาดแผ่นงาน

เครื่องพิมพ์ที่คุณใช้จะกำหนดขนาดกระดาษที่คุณสามารถใช้ได้ เมื่อต้องการตรวจสอบช่วงของขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์ได้ให้ดูคู่มือสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณหรือดูขนาดกระดาษที่พร้อมใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของกระดาษที่คุณวางแผนที่จะพิมพ์ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าการพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์ภายใต้กระดาษให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากรายการขนาดเพื่อดูว่ามีขนาดใดบ้างที่พร้อมใช้งาน

 3. เลือกขนาดของกระดาษที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนขนาดกระดาษแบบกำหนดเองคุณสามารถระบุขนาดกระดาษแบบกำหนดเองได้หลังจากที่คุณคลิกคุณสมบัติ ดูคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเพิ่มขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

จัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์บนแผ่นกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่เฉพาะเจาะจงเช่นป้ายชื่อหรือนามบัตรคุณสามารถจัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อที่จะพิมพ์ลงในตำแหน่งที่คุณต้องการได้

เมื่อต้องการทำให้การจัดแนวสิ่งพิมพ์กับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่เฉพาะเจาะจงทำได้ง่ายขึ้นให้เปิดเครื่องหมายครอบตัด คุณสามารถปิดเครื่องหมายครอบตัดหลังจากที่คุณจัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นงานของกระดาษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายครอบตัดให้ดูที่เพิ่มและพิมพ์เครื่องหมายครอบตัดใน Publisher

ด้วยการปรับตัวเลือกการพิมพ์ในการตั้งค่าการพิมพ์คุณสามารถระบุตำแหน่งบนแผ่นกระดาษของสิ่งพิมพ์ของคุณจะพิมพ์ออกมา ตัวอย่างเช่นคุณสามารถบังคับให้สิ่งพิมพ์เริ่มพิมพ์นิ้วจากด้านบนของแผ่นกระดาษโดยการเปลี่ยนระยะขอบบนไปยัง๑.๐

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างสำเนาสิ่งพิมพ์หรือหน้าได้โดยการเพิ่มช่องว่างแนวนอนและช่องว่างแนวตั้งเพื่อให้พิมพ์แผ่นของกระดาษได้ดียิ่งขึ้น

ปรับตัวเลือกการพิมพ์เพื่อเลือกตำแหน่ง

 1. สร้างหรือเปิดสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษที่คุณต้องการพิมพ์เช่นนามบัตร

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่าให้คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นงานแล้วเลือกหลายสำเนาต่อแผ่นงานในรายการ

  ใส่สำเนาตัวเลขที่คุณต้องการบนแผ่นงาน (แม้ว่าจะเป็น1เท่านั้น) ในสำเนาของแต่ละกล่องหน้า

 4. คลิกตัวเลือกเค้าโครงแล้วใส่แถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์บนหน้า

 5. เปลี่ยนระยะขอบด้านบนระยะขอบด้านบนช่องว่างแนวนอนและการวัดช่องว่างแนวตั้งเพื่อให้หน้าต่างแสดงตัวอย่างแสดงการวางตำแหน่งและจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่เฉพาะเจาะจงให้ลองพิมพ์บนหน้าเปล่าก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

 1. สร้างหรือเปิดสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษที่คุณต้องการพิมพ์เช่นนามบัตร

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมให้ใส่แถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์บนหน้า

 4. เปลี่ยนระยะขอบด้านบนระยะขอบด้านบนช่องว่างแนวนอนและการวัดช่องว่างแนวตั้งเพื่อให้หน้าต่างแสดงตัวอย่างแสดงตำแหน่งตัวเลขหรือจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมในกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์'

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่เฉพาะเจาะจงให้ลองพิมพ์บนหน้าเปล่าก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×