ปัญหาทั่วไปในการพิมพ์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะช่วยให้คุณได้รับคำตอบไปยังบางส่วนของปัญหาทั่วไปพิมพ์ ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างหน้าและของแผ่นกระดาษใน Publisher ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์สำเนาหลายชุดหรือหลายหน้าบนแผ่นงานของกระดาษ และวิธีการจัดแนวหน้าบนแผ่นกระดาษ

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างหน้า เอกสาร และคัดลอก

พิมพ์หลายหน้าบนแผ่นงาน

พิมพ์สำเนาหลายชุดบนแผ่นงาน

จัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณ

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างหน้า เอกสาร และคัดลอก

ใน Publisherขนาดหน้ากระดาษอ้างอิงไปยังพื้นที่ของสิ่งพิมพ์ของคุณ ขนาดกระดาษหรือขนาดแผ่นกระดาษ มีขนาดกระดาษที่คุณใช้สำหรับการพิมพ์ ซึ่งหมายความ ว่า คุณสามารถพิมพ์หลายหน้า หรือหลายสำเนาของหน้าเดียว บนกระดาษแผ่นเดียว ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงหลายหน้าที่ไม่ซ้ำกันพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว

ตัวอย่างการพิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว

พิมพ์หลายหน้าบนแผ่นงาน

ถ้าคุณมีหลายหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์บนแผ่นกระดาษแต่ละ:

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะ เมื่อขนาดหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์เป็นเล็กพอที่มากกว่าหนึ่งหน้าสามารถทำให้พอดีบนกระดาษแผ่นเดียว

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้การตั้งค่าคลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นนั้นแล้ว เลือกหลายหน้าต่อแผ่นงานในรายการ

 3. คลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: พิมพ์แผ่นกระดาษทดสอบบนกระดาษธรรมดาเพื่อตรวจสอบว่า สิ่งพิมพ์ของคุณพิมพ์ ตามที่คุณคาดไว้ก่อนที่คุณพิมพ์บนผลิตภัณฑ์หรือกระดาษแพงกว่าของผู้ผลิต

ด้านบนของหน้า

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 2. ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์คลิกหลายหน้าต่อแผ่น

  กล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ที่มีตัวเลือก 'หลายหน้าต่อแผ่น'

 3. คลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: พิมพ์แผ่นกระดาษทดสอบบนกระดาษธรรมดาเพื่อตรวจสอบว่า สิ่งพิมพ์ของคุณพิมพ์ ตามที่คุณคาดไว้ก่อนที่คุณพิมพ์บนผลิตภัณฑ์หรือกระดาษแพงกว่าของผู้ผลิต

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สำเนาหลายชุดบนแผ่นงาน

สมมติว่า คุณมีสิ่งพิมพ์นามบัตร ด้วยการเลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นคุณอาจเลือกพิมพ์สำเนา 10 ของบัตรข้อมูลเหมือนกันบนกระดาษแผ่นเดียว

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์ เช่นสิ่งพิมพ์ป้ายผนึก

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่าคลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นนั้นแล้ว เลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงานในรายการ

 4. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการในกล่องสำเนาของแต่ละหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ — แผ่นป้ายผนึกตัวอย่าง — ลองพิมพ์บนแผ่นงานเปล่าแผ่นกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งพิมพ์ของคุณจะสามารถถูกจัดชิดในผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติมบนแผ่นงานให้พอดี

ถ้าคุณไม่ได้พยายามที่จะจัดสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต คุณอาจไม่สามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถให้พอดีกับบนแผ่นกระดาษเดียว ด้วยการปรับด้านข้าง และระยะขอบด้านบน และช่องว่างแนวนอน และแนวตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบการพิมพ์และช่องว่างแนวนอน และแนวตั้ง ทำต่อไปนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้การตั้งค่าคลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นนั้นแล้ว เลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงานในรายการ

 3. คลิกตัวเลือกเค้าโครงและปรับระยะขอบและช่องว่าง

ขนาดกระดาษ

คุณยังสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์บนแต่ละแผ่น โดยใช้ขนาดแตกต่างกันของแผ่นกระดาษ หรือแผ่นงาน เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาหลายชุดบนแผ่นกระดาษ ขนาดหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์ต้องมีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษ ตัวอย่างเช่น พิมพ์สองสำเนาของหน้าของคุณบนแผ่นกระดาษแต่ละ ขนาดหน้ากระดาษของคุณต้องจะไม่เกินครึ่งเป็นขนาดใหญ่เป็นขนาดแผ่นงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษที่คุณวางแผนที่จะพิมพ์บน ทำต่อไปนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้การตั้งค่าเลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการ

 3. คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่นนั้นแล้ว เลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงานในรายการ

 4. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการในกล่องสำเนาของแต่ละหน้า

  หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง คุณสามารถระบุขนาดกระดาษแบบกำหนดเองหลังจากที่คุณคลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ อ่านคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเพิ่มขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

 1. เปิดสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์ เช่นสิ่งพิมพ์ป้ายผนึก

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. คลิกสำเนาหลายชุดต่อแผ่น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ — แผ่นป้ายผนึกตัวอย่าง — ลองพิมพ์บนแผ่นงานเปล่าแผ่นกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งพิมพ์ของคุณจะสามารถถูกจัดชิดในผลิตภัณฑ์

เพิ่มเติมบนแผ่นงานให้พอดี

ถ้าคุณไม่ได้พยายามที่จะจัดสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต คุณอาจไม่สามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถให้พอดีกับบนแผ่นกระดาษเดียว ด้วยการปรับด้านข้าง และระยะขอบด้านบน และช่องว่างแนวนอน และแนวตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบการพิมพ์และช่องว่างแนวนอน และแนวตั้ง ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนูไฟล์คลิกการตั้งค่าการพิมพ์แล้ว คลิ กสำเนาหลายชุดต่อแผ่น

 2. ในส่วนตัวเลือกพิมพ์เพิ่มเติมปรับระยะขอบและช่องว่าง

ขนาดกระดาษ

คุณยังสามารถเปลี่ยนจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์บนแต่ละแผ่น โดยใช้ขนาดแตกต่างกันของแผ่นกระดาษ หรือแผ่นงาน เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาหลายชุดบนแผ่นกระดาษ ขนาดหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์ต้องมีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษ ตัวอย่างเช่น พิมพ์สองสำเนาของหน้าของคุณบนแผ่นกระดาษแต่ละ ขนาดหน้ากระดาษของคุณต้องจะไม่เกินครึ่งเป็นขนาดใหญ่เป็นขนาดแผ่นงาน

เครื่องพิมพ์ที่คุณใช้กำหนดขนาดกระดาษที่คุณสามารถใช้ได้หรือไม่ เมื่อต้องการเลือกช่วงของขนาดกระดาษที่เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์บน คู่มือสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือดูขนาดกระดาษที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษที่คุณวางแผนที่จะพิมพ์บน ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าการพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์ภายใต้กระดาษคลิกลูกศรอยู่ถัดจากรายการขนาดเพื่อดูขนาดที่จะพร้อมใช้งาน

 3. เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง คุณสามารถระบุขนาดกระดาษแบบกำหนดเองหลังจากที่คุณคลิกคุณสมบัติ อ่านคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเพิ่มขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

จัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์บนแผ่นงานของผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ เช่นป้ายชื่อหรือนามบัตร หรือกระดาษคุณสามารถจัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อให้ข้อมูลนั้นจะถูกพิมพ์เป็นเหมือนกับที่คุณต้อง

เมื่อต้องการทำให้ง่ายต่อการจัดแนวสิ่งพิมพ์ของผู้ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ เปิด_z0z_ คุณสามารถปิดเครื่องหมายครอบตัดหลังจากที่คุณจัดแนวสิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นกระดาษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายครอบตัด ดูเพิ่มและเครื่องหมายครอบตัดพิมพ์ใน Publisher

ด้วยการปรับตัวเลือกการพิมพ์ในการตั้งค่าการพิมพ์ คุณสามารถระบุตำแหน่งบนแผ่นกระดาษ สิ่งพิมพ์ของคุณจะพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบังคับให้สิ่งพิมพ์เพื่อเริ่มพิมพ์นิ้วจากด้านบนของแผ่นกระดาษ โดยการเปลี่ยนระยะขอบด้านบนเพื่อ1.0

คุณยังสามารถสร้างเนื้อที่เพิ่มเติมระหว่างสิ่งพิมพ์สำเนาหรือหน้าที่ได้ โดยการเพิ่มช่องว่างแนวนอนและช่องว่างแนวตั้งเพื่อให้งานพิมพ์แผ่นกระดาษกรอกข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ให้เลือกตำแหน่ง

 1. สร้าง หรือเปิดสิ่งพิมพ์ที่มีค่าน้อยกว่าขนาดกระดาษที่คุณต้องการพิมพ์บน เช่นนามบัตร

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่า คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่น นั้นแล้ว เลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงาน ในรายการ

  ใส่การคัดลอกตัวเลขที่คุณต้องการบนแผ่นงาน (แม้ว่าเป็น 1 เท่านั้น), ในกล่องสำเนาของแต่ละหน้า

 4. คลิกตัวเลือกเค้าโครงและใส่แถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์บนหน้า

 5. เปลี่ยนหน่วยการวัดระยะขอบด้านข้างระยะขอบบนช่องว่างแนวนอนและช่องว่างแนวตั้งเพื่อให้หน้าต่างแสดงตัวอย่างแสดงตำแหน่งและจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ ลองพิมพ์บนหน้าเปล่าก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า จะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

 1. สร้าง หรือเปิดสิ่งพิมพ์ที่มีค่าน้อยกว่าขนาดกระดาษที่คุณต้องการพิมพ์บน เช่นนามบัตร

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 3. ภายใต้ตัวเลือกพิมพ์เพิ่มเติม ใส่แถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการเริ่มพิมพ์บนหน้า

 4. เปลี่ยนหน่วยการวัดระยะขอบด้านข้างระยะขอบบนช่องว่างแนวนอน และช่องว่างแนวตั้ง เพื่อให้หน้าต่างแสดงตัวอย่าง แสดงตำแหน่งตัวเลขหรือจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมในกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์'

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเฉพาะ ลองพิมพ์บนหน้าเปล่าก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า จะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×