ปัญหาความเข้ากันได้ในการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ตัวตรวจสอบความเข้ากันพบปัญหาความเข้ากันได้ที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งปัญหาขึ้นไป

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรแก้ ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลอย่างถาวรหรือหน้าที่การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง อาจจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่คุณจะทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กต่อไปก็ได้ ข้อมูลหรือหน้าที่การใช้งานจะไม่สูญหายไป แต่เวิร์กบุ๊กอาจมีลักษณะหน้าตาหรือการทำงานไม่เหมือนกับเมื่อคุณเปิดใน Microsoft Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ในบทความนี้

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

ปัญหา

โซลูชัน

เซลล์บางเซลล์มีรูปแบบตามเงื่อนไขมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก เฉพาะสามเงื่อนไขแรกเท่านั้นที่จะแสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ใน Excel 2016 และ 2013 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสามารถมีเงื่อนไขได้ถึง 64 เงื่อนไข แต่ใน Excel 97-2003 คุณจะเห็นเพียงสามเงื่อนไขแรกเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้มากกว่าสามเงื่อนไข แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้ใช้เงื่อนไขไม่เกินสามเงื่อนไข

เซลล์บางเซลล์มีช่วงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เหลื่อมกัน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่ประเมินกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดบนเซลล์ที่เหลื่อมกัน เซลล์ที่เหลื่อมกันจะแสดงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

นั่นหมายความว่า    ช่วงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เหลื่อมกันไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003 และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่แสดงผลตามที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีช่วงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เหลื่อมกัน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเหลื่อมกัน

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เช่น แถบข้อมูล ระดับสี หรือชุดไอคอน

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 97-2003 คุณจะไม่เห็นชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เช่น แถบข้อมูล ระดับสี ชุดไอคอน ค่าที่อยู่ในอันดับแรกหรืออันดับท้าย ค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ค่าที่ไม่ซ้ำหรือค่าที่ซ้ำ และการเปรียบเทียบคอลัมน์ตารางเพื่อกำหนดว่าจะจัดรูปแบบเซลล์ใด

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เป็นชนิดใหม่ใน Excel 2016 แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อใช้เฉพาะชนิดการจัดรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าเท่านั้น

เซลล์บางเซลล์มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีการล้างตัวเลือก หยุดถ้าเป็นจริง ซึ่ง Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่รู้จักตัวเลือกนี้และจะหยุดหลังจากเงื่อนไขที่เป็นจริงเงื่อนไขแรก

นั่นหมายความว่า    การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่มีการหยุดเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขไม่ใช่ตัวเลือกใน Excel 97-2003 จะไม่มีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้อีกต่อไปหลังจากที่เงื่อนไขแรกเป็นจริง

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งมีการล้างตัวเลือก หยุดถ้าเป็นจริง แล้วคลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขบนช่วงที่ไม่ได้อยู่ติดกัน (เช่น N อันดับแรก/อันดับท้าย N% อันดับแรก/อันดับท้าย สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย หรือ สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 97-2003 คุณจะไม่เห็นการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีชนิดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในช่วงที่ไม่ได้อยู่ติดกัน แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อใช้กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

PivotTable บางรายการในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะแสดงผลลัพธ์ไม่เหมือนกับเมื่อคุณใช้ PivotTable เหล่านี้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ผลลัพธ์ของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณเห็นในรายงาน PivotTable ของ Excel 97-2003 จะไม่เหมือนกับในรายงาน PivotTable ของ Excel 2016 และ 2013

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาเขตข้อมูลรายงาน PivotTable ที่มีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้วนำกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไปใช้

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่น การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    ใน Excel 2016, Excel 2013 และ Excel 97-2003 จะไม่แสดงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 2007 หรือ Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งอ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่น แล้วนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่อ้างถึงค่าบนเวิร์กชีตอื่นไปใช้

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้รูปแบบ 'ข้อความที่มี' กับการอ้างอิงเซลล์หรือสูตร การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 2007 และ Excel 97-2003 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้สูตรสำหรับข้อความที่มีกฎอยู่จะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 2007 หรือ Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้สูตรสำหรับข้อความที่มีกฎอยู่ แล้วนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไปใช้

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของสูตรอยู่ในช่วงของกฎ

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 2007 และ Excel 97-2003 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้กฎที่ยึดตามช่วงจะไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องบนเวิร์กชีต เมื่อกฎที่ยึดตามช่วงนั้นมีข้อผิดพลาดของสูตร

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีกฎที่ยึดตามช่วงที่มีข้อผิดพลาดของสูตร แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้กฎที่ยึดตามช่วงไม่มีข้อผิดพลาดของสูตร

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดเรียงชุดไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 2007 และ Excel 97-2003 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่แสดงการจัดเรียงชุดไอคอนที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุน และการจัดเรียงชุดไอคอนจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 2007 หรือ Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่แสดงการจัดเรียงชุดไอคอนที่ระบุ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่แสดงการจัดเรียงชุดไอคอนนั้น

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎแถบข้อมูลที่ใช้การตั้งค่า "ค่าลบ" แถบข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 2007 และ Excel 97-2003 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีกฎแถบข้อมูลที่ใช้ค่าลบจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 2007 หรือ Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีแถบข้อมูลค่าลบ เนื่องจากการจัดรูปแบบค่าลบถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่ (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไตล์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกฎใหม่) หรือ การตั้งค่าแกน ถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ หรือ ค่ากลางเซลล์ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าค่าลบและแกน (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไตล์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกฎใหม่ สไตล์การจัดรูปแบบ แถบข้อมูล ปุ่ม ค่าลบและแกน ) แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่อ้างถึงพื้นที่ที่ไม่ต่อเนื่องกันของเซลล์มากกว่า 8192 แห่ง รูปแบบตามเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึก

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 2007 และ Excel 97-2003 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่อ้างถึงพื้นที่ของเซลล์ที่ไม่ต่อเนื่องกันมากกว่า 8192 แห่งจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 2007 หรือ Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขซึ่งอ้างถึงพื้นที่ของเซลล์ที่ไม่ต่อเนื่องกันมากกว่า 8192 แห่ง แล้วเปลี่ยนจำนวนพื้นที่ของเซลล์ที่ไม่ต่อเนื่องกันที่การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขอ้างถึง

ด้านบนของหน้า

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหา

โซลูชัน

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีกฎแถบข้อมูลที่ใช้การตั้งค่าการเติม เส้นขอบ หรือ "ทิศทางของแถบ" แถบข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

นั่นหมายความว่า    ใน Excel 2007 และ Excel 97-2003 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีกฎแถบข้อมูลที่ใช้การเติมสีทึบหรือเส้นขอบ หรือการตั้งค่าทิศทางของแถบจากซ้ายไปขวา และจากขวาไปซ้ายสำหรับแถบข้อมูลจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2016 หรือ 2013 เว้นแต่จะมีการแก้ไขกฎใน Excel 2007 หรือ Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่มีกฎแถบข้อมูลของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้การเติมสีทึบหรือเส้นขอบ หรือการตั้งค่าสำหรับแถบข้อมูลจากซ้ายไปขวา และจากขวาไปซ้าย แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×