ปัญหาความเข้ากันได้ของแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ: 

  • ก่อนที่คุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊กของ Excel 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าในรูปแบบไฟล์ของเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรทราบปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถป้องกันการสูญเสียข้อมูลอย่างถาวรหรือการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ของ Excel สามารถช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

  • ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง อาจจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่คุณจะทำการบันทึกสมุดงานต่อไป ข้อมูลหรือหน้าที่การใช้งานจะไม่สูญหายไป แต่สมุดงานอาจมีลักษณะหน้าตาหรือการทำงานไม่เหมือนกับเมื่อคุณเปิดใน Microsoft Excel รุ่นก่อนหน้า

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพยายามบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบ Excel 97-2003 .xls ถ้าคุณไม่กังวลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถปิดตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ แสดงเวอร์ชันที่จะตรวจสอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้ดู บันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ในบทความนี้

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ

ปัญหา

โซลูชัน

เวิร์กบุ๊กนี้มีข้อมูลในเซลล์เกินกว่าขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก ข้อมูลที่มีขนาดเกิน 65,536 แถวและ 256 คอลัมน์จะไม่ถูกบันทึก การอ้างอิงสูตรใดๆ ไปยังข้อมูลในขอบเขตนี้จะส่งกลับข้อผิดพลาด #REF!

ความหมาย   เริ่มต้นด้วย Excel 2007 ขนาดของเวิร์กชีตคือ 1,048,576 แถวและ 16,384 คอลัมน์ แต่ Excel 97-2003 มีขนาดสูง 65,536 แถวคูณกว้าง 256 คอลัมน์เท่านั้น ข้อมูลในเซลล์ที่เกินขีดจำกัดแถวและคอลัมน์นี้จะหายไปใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์และช่วงที่อยู่เกินขีดจำกัดของแถวและคอลัมน์ ทำการเลือกแถวและคอลัมน์ แล้วนำมาวางไว้ภายในขีดจำกัดของแถวและคอลัมน์ของแผ่นงาน หรือบนแผ่นงานอื่นโดยใช้ ตัด และ วาง

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

สมุดงานนี้มีสถานการณ์สมมติที่มีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบแฟ้มที่เลือก สถานการณ์สมมติเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึกในรูปแบบแฟ้มที่เลือก

ความหมาย    สถานการณ์สมมติในเวิร์กชีตอ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของ Excel 97-2003 (65,536 แถวและ 256 คอลัมน์) และไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไปเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็น Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใน ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ ให้ค้นหาสถานการณ์สมมติที่มีการอ้างอิงไปยังภายนอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า แล้วเปลี่ยนการอ้างอิงให้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ภายในขีดจำกัด

บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก การวิเคราะห์แบบ What-If > ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ ในกล่อง สถานการณ์สมมติ ให้ระบุตำแหน่งสถานการณ์สมมติที่ทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ แล้วแก้ไขการอ้างอิงของสถานการณ์สมมตินั้น

สมุดงานนี้มีวันที่ในรูปแบบปฏิทินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบแฟ้มที่เลือก วันที่เหล่านี้จะถูกแสดงเป็นวันที่แบบคริสต์ศักราช

ความหมาย    ตั้งแต่ Excel 2007 คุณสามารถสร้างรูปแบบปฏิทินสากลแบบกำหนดเอง เช่น จันทรคติฮิบรู จันทรคติญี่ปุ่น จันทรคติจีน มหาศักราช จักรราศีจีน จักรราศีเกาหลี จันทรคติแบบโรคุโย และจันทรคติเกาหลี อย่างไรก็ตาม รูปแบบปฏิทินเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งาน คุณควรเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเป็นภาษา (หรือตำแหน่งกระทำการ) ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

สมุดงานนี้มีข้อมูลในรูปแบบปฏิทินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบแฟ้มที่เลือก วันที่เหล่านี้ต้องถูกแก้ไขโดยใช้ปฏิทินแบบคริสต์ศักราช

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถนำชนิดปฏิทินที่ไม่ใช่แบบตะวันตกไปใช้ได้ เช่น พุทธศักราชหรืออาหรับฮิจเราะห์ ใน Excel 97-2003 ชนิดปฏิทินเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในแบบคริสต์ศักราชเท่านั้น

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งาน คุณควรเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเป็นภาษา (หรือตำแหน่งกระทำการ) ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

สมุดงานนี้มีเซลล์ที่มีข้อมูลอยู่มากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel รุ่นก่อนหน้า โดย Excel รุ่นก่อนหน้าจะไม่สามารถเปิดสมุดงานนี้ได้

ความหมาย    ตั้งแต่ Excel 2007 จำนวนบล็อกของเซลล์ที่พร้อมใช้งาน (CLB) ทั้งหมดจะถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำที่มีอยู่ ใน Excel 97-2003 จำนวน CLB ที่พร้อมใช้งานจะจำกัดไว้ที่ 64,000 CLB ในอินสแตนซ์หนึ่งๆ ของ Excel

CLB จะมีแถวแแผ่นงาน 16 แถว ถ้าแถวทั้งหมดในแผ่นงานมีข้อมูลอยู่ คุณควรจะมี CLB อยู่ 4,096 เซลล์ในแผ่นงานนั้น และคุณจะมีเพียงแผ่นงานเพียง 16 แผ่นในอินสแตนซ์เดี่ยวของ Excel (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเวิร์กบุ๊กที่คุณเปิดใน Excel)

สิ่งที่ต้องทำ    เพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กบุ๊กจะไม่เกินขีดจำกัด 64,000 CLB และสามารถเปิดใน Excel 97-2003 ได้ คุณควรทำงานในโหมดความเข้ากันได้ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าหลังจากที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 แล้ว ในโหมดความเข้ากันได้ Excel จะคอยติดตาม CLB ในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีเส้นแบบประกายไฟ เส้นแบบประกายไฟจะไม่ได้รับการบันทึก

ความหมาย    ใน Excel 97-2010 เส้นแบบประกายไฟจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม เส้นแบบประกายไฟทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีเส้นแบบประกายไฟ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้แทนที่หรือเพิ่มเติมจากเส้นแบบประกายไฟดังกล่าว ซึ่งจะไม่แสดงใน Excel รุ่นก่อนหน้า

แฟ้มนี้แต่เดิมมีคุณลักษณะที่ Excel รุ่นนี้ไม่รู้จัก คุณลักษณะเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึก

ความหมาย    คุณลักษณะที่ใช้ในสมุดงานนี้ไม่มีอยู่ใน Excel รุ่นก่อนหน้า Excel 2007 (Excel 97-2003) และจะสูญหายไป

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณทราบว่าคุณลักษณะใดที่ทำให้เกิดปัญหานี้ ให้เอาคุณลักษณะนั้นออกหรือแทนที่ถ้าเป็นไปได้ แล้วบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการ

แฟ้มนี้แต่เดิมมีคุณลักษณะที่ Excel รุ่นนี้ไม่รู้จัก คุณลักษณะเหล่านี้จะไม่ได้รับการเก็บรักษาไว้เมื่อบันทึกแฟ้ม OpenXML เป็นรูปแบบแฟ้ม XLSB หรือในทางกลับกัน

ความหมาย    คุณลักษณะที่ใช้ในสมุดงานนี้จะไม่มีอยู่ใน Excel 2007 เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม OpenXML เป็น Excel Binary Workbook (.xlsb) หรือในทางกลับกัน เมื่อคุณทำการบันทึกแฟ้มต่อไป คุณสมบัติดังกล่าวจะสูญหายไป

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณทราบว่าคุณลักษณะใดที่ทำให้เกิดปัญหานี้ ให้เอาคุณลักษณะนั้นออกหรือแทนที่ถ้าเป็นไปได้ แล้วบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหา

โซลูชัน

Excel รุ่นก่อนหน้าไม่สนันสนุนการจัดรูปแบบสีในข้อความส่วนหัวและส่วนท้าย ข้อมูลการจัดรูปแบบสีจะถูกแสดงเป็นข้อความธรรมดาใน Excel รุ่นก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถนำการจัดรูปแบบสีไปใช้กับข้อความส่วนหัวและส่วนท้ายได้ คุณไม่สามารถใช้การจัดรูปแบบสีในส่วนหัวและส่วนท้ายใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก แก้ไข ถ้าคุณต้องการเอาการจัดรูปแบบสีออก

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

สมุดงานนี้มีแผ่นงานที่มีส่วนหัวและส่วนท้ายเป็นหน้าแรกหรือหน้าคู่ ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าเหล่านี้ไม่สามารถถูกแสดงขึ้นได้ใน Excel รุ่นก่อนหน้า

ความหมาย   เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงข้อความส่วนหัวและส่วนท้ายที่แตกต่างกันบนหน้าคู่หรือบนหน้าแรก ใน Excel 97-2003 ส่วนหัวหรือส่วนท้ายของหน้าคู่หรือหน้าแรกจะไม่สามารถแสดงได้ แต่จะสามารถแสดงได้เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ถ้าคุณบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้ม Excel 97-2003 บ่อยๆ ขอแนะนำว่าไม่ให้ระบุส่วนหัวหรือส่วนท้ายของหน้าแรกหรือหน้าคู่สำหรับสมุดงานนั้น

มีบางเซลล์หรือบางลักษณะในสมุดงานนี้ที่มีการจัดรูปแบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบแฟ้มที่เลือก รูปแบบเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงที่สุดที่มีอยู่

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จะมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเซลล์หรือสไตล์ของเซลล์ต่างๆ เช่น เอฟเฟ็กต์พิเศษและเงา ตัวเลือกเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เมื่อคุณดำเนินการต่อด้วยการบันทึกสมุดงาน Excel จะนำรูปแบบที่ใกล้เคียงที่สุดที่มีอยู่ไปใช้ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่คุณนำไปใช้กับเซลล์อื่นๆ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงรูปแบบที่ซ้ำกัน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาการจัดรูปแบบเซลล์และลักษณะเซลล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนออกก่อนที่คุณจะบันทึกสมุดงานเป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 97-2003

สมุดงานนี้มีรูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบแฟ้มที่เลือก มีบางรูปแบบเซลล์จะไม่ถูกบันทึกไว้

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถใช้รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันได้ 64,000 รูปแบบ แต่ใน Excel 97-2003 คุณสามารถใช้รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุดเพียง 4,000 รูปแบบเท่านั้น รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันจะรวมถึงการผสานการจัดรูปแบบเฉพาะใดๆ ที่นำไปใช้ในเวิร์กบุ๊ก

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียรูปแบบเซลล์ที่คุณต้องการรักษาไว้ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเอารูปแบบเซลล์บางรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ออกได้

สมุดงานนี้มีรูปแบบแบบอักษรที่ไม่ซ้ำมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบแฟ้มที่เลือก มีบางรูปแบบแบบอักษรจะไม่ถูกบันทึกไว้

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จะมีชนิดฟอนต์สากล 1,024 ชนิด แลละคุณสามารถใช้ได้ถึง 512 ชนิดต่อหนึ่งเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 สนับสนุนรูปแบบฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกันน้อยลง

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียรูปแบบแบบอักษรที่คุณต้องการรักษาไว้ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเอารูปแบบแบบอักษรบางรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ออกได้

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

บันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

การจัดรูปแบบและฟีเจอร์ของ Excel จะไม่ถูกโอนไปยังรูปแบบไฟล์อื่นๆ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×