ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ปัญหาความเข้ากันได้ของแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ: 

  • ก่อนที่คุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel ๒๐๐๗หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้าคุณควรแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถป้องกันการสูญเสียข้อมูลอย่างถาวรหรือฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Excel สามารถช่วยคุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

  • ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียความถูกต้องของความไม่เข้ากันเล็กน้อยอาจหรืออาจไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่คุณจะทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กต่อไปเช่นข้อมูลหรือฟังก์ชันการทำงานจะไม่สูญหายไปแต่เวิร์กบุ๊กอาจไม่มีลักษณะหรือทำงานเหมือนกันเมื่อคุณเปิดใน Micr เวอร์ชันก่อนหน้า osoft Excel

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพยายามบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบของ Excel 97-2003 ถ้าคุณไม่กังวลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคุณสามารถปิดตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้แสดงเวอร์ชันที่จะตรวจสอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ให้ดูที่บันทึกเวิร์กบุ๊ก excel เพื่อความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ในบทความนี้

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

ปัญหา

วิธีแก้ไข

เวิร์กบุ๊กนี้มีข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก ข้อมูลที่เกินกว่า๖๕,๕๓๖แถวโดยคอลัมน์๒๕๖จะไม่ถูกบันทึก การอ้างอิงสูตรไปยังข้อมูลในภูมิภาคนี้จะส่งกลับ #REF! เป็นข้อผิดพลาด

ความหมาย   เริ่มต้นด้วย Excel ๒๐๐๗, ขนาดเวิร์กชีตคือ๑,๐๔๘,๕๗๖แถวสูงโดย๑๖,๓๘๔คอลัมน์กว้างแต่ Excel 97-2003 จะมีเพียง๖๕,๕๓๖แถวตามคอลัมน์๒๕๖เท่านั้น ข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์นี้จะสูญหายใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ให้คลิกค้นหาเพื่อระบุตำแหน่งเซลล์และช่วงที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์แล้วเลือกแถวและคอลัมน์เหล่านั้นแล้ววางไว้ภายในขีดจำกัดของคอลัมน์และแถวของเวิร์กชีตหรือบนเวิร์กชีตอื่นโดยใช้Cut และวาง

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

เวิร์กบุ๊กนี้มี สถานการณ์สมมติ ที่มีการอ้างอิงถึงเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก สถานการณ์สมมติเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่เลือก

ความหมาย    สถานการณ์สมมติในเวิร์กชีตอ้างอิงไปยังเซลล์ภายนอก Excel 97-2003 แถวและคอลัมน์ (๖๕,๕๓๖แถวตามคอลัมน์๒๕๖) และไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไปเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กไปยัง Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวจัดการสถานการณ์สมมติให้มองหาสถานการณ์ที่มีการอ้างอิงที่อยู่ภายนอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วเปลี่ยนการอ้างอิงไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในขีดจำกัดนั้น

บนแท็บข้อมูลในกลุ่มเครื่องมือข้อมูลให้คลิกถ้าการวิเคราะห์>ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ ในกล่องสถานการณ์สมมติให้ค้นหาสถานการณ์สมมติที่ทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้แล้วแก้ไขการอ้างอิง

เวิร์กบุ๊กนี้มีวันที่ในรูปแบบปฏิทินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก วันที่เหล่านี้จะแสดงขึ้นเป็นวันที่แบบคริสต์ศักราช

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel ๒๐๐๗คุณสามารถสร้างรูปแบบปฏิทินระหว่างประเทศแบบกำหนดเองเช่นจันทรคติฮิบรู, จันทรคติของญี่ปุ่น, จันทรคติจีน, สกา, จีนราศี, ภาษาเกาหลี, Rokuyou และจันทรคติของเกาหลี อย่างไรก็ตามรูปแบบปฏิทินเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งาน คุณควรเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเป็นภาษา (หรือตำแหน่งกระทำการ) ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

เวิร์กบุ๊กนี้มีวันที่ในรูปแบบปฏิทินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก วันที่เหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยใช้ปฏิทินแบบคริสต์ศักราช

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถนำชนิดปฏิทินที่ไม่ใช่แบบตะวันตกไปใช้ได้ เช่น พุทธศักราชหรืออาหรับฮิจเราะห์ ใน Excel 97-2003 ชนิดปฏิทินเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในแบบคริสต์ศักราชเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งาน คุณควรเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเป็นภาษา (หรือตำแหน่งกระทำการ) ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

เวิร์กบุ๊กนี้มีเซลล์ที่มีข้อมูลอยู่มากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กนี้ได้

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel ๒๐๐๗จำนวนรวมของบล็อกเซลล์ที่พร้อมใช้งาน (CLBs) จะถูกจำกัดโดยหน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน ใน Excel 97-2003 จำนวนทั้งหมดของ CLBs ที่พร้อมใช้งานจะถูกจำกัดไว้ที่๖๔,๐๐๐ CLBs ในอินสแตนซ์ของ Excel

CLB ประกอบด้วยแถวเวิร์กชีต16แถว ถ้าแถวทั้งหมดในเวิร์กชีตมีข้อมูลคุณจะมี๔,๐๙๖ CLBs ในเวิร์กชีตนั้นและคุณสามารถมีได้เพียง16แผ่นงานดังกล่าวในอินสแตนซ์เดียวของ Excel (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเวิร์กบุ๊กที่คุณเปิดใน Excel เท่านั้น)

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวิร์กบุ๊กไม่เกินขีดจำกัดของ๖๔,๐๐๐ CLB และสามารถเปิดได้ใน Excel 97-2003 คุณควรทำงานในโหมดความเข้ากันได้ใน Excel ๒๐๐๗และขึ้นหลังจากที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊กไปยังรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 ในโหมดความเข้ากันได้ Excel จะติดตาม CLBs ในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

เซลล์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้ มีเส้นแบบประกายไฟ ประกายจะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    ใน Excel 97-2010 ประกายจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตามประกายทั้งหมดจะยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊กและจะถูกนำไปใช้เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งใน Excel ๒๐๑๐และขึ้น

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีเส้นแบบประกายไฟ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้แทนที่หรือเพิ่มเติมจากเส้นแบบประกายไฟดังกล่าว ซึ่งจะไม่แสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ไฟล์นี้เดิมมีฟีเจอร์ที่ Excel เวอร์ชันนี้ไม่รู้จัก ฟีเจอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึกไว้

ความหมาย    ฟีเจอร์ที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กนี้ไม่มีอยู่ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel 2007 (Excel 97-2003) และจะสูญหายไป

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณทราบว่าฟีเจอร์ใดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหานี้ ให้เอาออกหรือแทนที่ถ้าเป็นไปได้ แล้วบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

ไฟล์นี้เดิมมีฟีเจอร์ที่ Excel เวอร์ชันนี้ไม่รู้จัก ฟีเจอร์เหล่านี้จะไม่ถูกเก็บไว้เมื่อบันทึกไฟล์ OpenXML เป็นรูปแบบไฟล์ XLSB หรือในทางกลับกัน

ความหมาย    ฟีเจอร์ที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กนี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2007 เมื่อคุณบันทึกไฟล์ OpenXML เป็นเวิร์กบุ๊กไบนารี Excel (.xlsb) หรือในทางกลับกัน เมื่อคุณบันทึกไฟล์ต่อไป ฟีเจอร์จะสูญหายไป

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณทราบว่าฟีเจอร์ใดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหานี้ ให้เอาออกหรือแทนที่ถ้าเป็นไปได้ แล้วบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

เวิร์กบุ๊กนี้มีแผนภูมิอย่างน้อยหนึ่งแผนภูมิ (เช่น treemaps) ที่ไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า พวกเขาจะถูกเอาออก

ความหมาย    ชนิดแผนภูมิที่ใหม่กว่าเช่น treemaps ที่ได้รับการแนะนำใน Excel ๒๐๑๖ครั้งแรกที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กนี้จะไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อคุณบันทึกไฟล์ต่อไปแผนภูมิจะสูญหายไป

สิ่งที่ต้องทำ    Excel จะเอาชนิดแผนภูมิที่ใหม่กว่าออกจากเวิร์กบุ๊กของคุณถ้าคุณยังคงบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่เก่ากว่า ถ้าคุณทราบว่าผู้ใช้ในเวอร์ชันที่เก่ากว่าจะต้องใช้เวิร์กบุ๊กของคุณคุณควรพิจารณาเอาชนิดแผนภูมิใหม่ทั้งหมดออกจากเวิร์กบุ๊กของคุณและใช้ชนิดแผนภูมิมาตรฐานที่พร้อมใช้งานกับทุกเวอร์ชัน จากนั้นคุณสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการได้

ด้านบนของหน้า

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหา

โซลูชัน

Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่สนับสนุนการจัดรูปแบบสีในข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ข้อมูลการจัดรูปแบบสีจะแสดงเป็นข้อความธรรมดาใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel ๒๐๐๗คุณสามารถนำการจัดรูปแบบสีไปใช้กับข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้ คุณไม่สามารถใช้การจัดรูปแบบสีในหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก แก้ไข ถ้าคุณต้องการเอาการจัดรูปแบบสีออก

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

เวิร์กบุ๊กนี้มีเวิร์กชีตที่มีส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าคู่หรือหน้าแรก ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าเหล่านี้จะไม่แสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย   เริ่มต้นด้วย Excel ๒๐๐๗คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างกันในหน้าแม้แต่หน้าแรกหรือบนหน้าแรก ใน Excel 97-2003 หน้าคู่หรือส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าแรกจะไม่สามารถแสดงได้แต่จะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับการแสดงเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel ๒๐๐๗และขึ้นอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 บ่อยๆ คุณไม่ควรระบุส่วนหัวหรือส่วนท้ายในหน้าคู่หรือหน้าแรกสำหรับเวิร์กบุ๊กนั้น

บางเซลล์หรือบางสไตล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก รูปแบบเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงที่สุดที่มีอยู่

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จะมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเซลล์หรือสไตล์ของเซลล์ต่างๆ เช่น เอฟเฟ็กต์พิเศษและเงา ตัวเลือกเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อคุณทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กต่อไป Excel จะนำรูปแบบที่มีอยู่ที่ใกล้เคียงที่สุดไปใช้ ซึ่งอาจเหมือนกับรูปแบบอื่นที่คุณใช้กับสิ่งอื่น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงรูปแบบที่ซ้ำกัน คุณสามารถเปลี่ยนหรือเอาการจัดรูปแบบเซลล์หรือสไตล์ของเซลล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนออกได้ก่อนที่คุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003

เวิร์กบุ๊กนี้มีรูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบไฟล์ที่เลือก รูปแบบเซลล์บางรูปแบบจะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถใช้รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันได้ 64,000 รูปแบบ แต่ใน Excel 97-2003 คุณสามารถใช้รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุดเพียง 4,000 รูปแบบเท่านั้น รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันจะรวมถึงการผสานการจัดรูปแบบเฉพาะใดๆ ที่นำไปใช้ในเวิร์กบุ๊ก

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียรูปแบบเซลล์บางอย่างที่คุณต้องการคงไว้ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเอารูปแบบเซลล์บางรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ออกได้

เวิร์กบุ๊กนี้มีรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์ที่เลือก รูปแบบของฟอนต์บางรูปแบบจะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จะมีชนิดฟอนต์สากล 1,024 ชนิด แลละคุณสามารถใช้ได้ถึง 512 ชนิดต่อหนึ่งเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 สนับสนุนรูปแบบฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกันน้อยลง

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียรูปแบบของฟอนต์บางอย่างที่คุณต้องการคงไว้ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเอารูปแบบของฟอนต์บางรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ออกได้

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

บันทึกเวิร์กบุ๊ก excel เพื่อความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

การจัดรูปแบบและฟีเจอร์ของ Excel ที่ไม่ได้ถูกถ่ายโอนไปยังรูปแบบไฟล์อื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×