ปัญหาความเข้ากันได้ของเวิร์กชีต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: 

  • ก่อนที่คุณบันทึกแอ Excel 2007 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า คุณควรคำนึงถึงปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือไม่ถูกต้องฟังก์ชันถาวร ของ Excelตัวตรวจสอบความเข้ากันได้สามารถช่วยคุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

  • ปัญหาที่ทำให้เกิดที่ไม่ร้ายแรงอาจ หรืออาจไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการบันทึกเวิร์กบุ๊กซึ่งข้อมูลหรือหน้าที่การใช้งานจะไม่สูญหายไป แต่เวิร์กบุ๊กอาจมีลักษณะ หรือทำงานแบบเดียวกันทุกประการเมื่อคุณเปิดเอกสารใน Micr รุ่นก่อนหน้า osoft Excel

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพยายามบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบ.xls Excel 97-2003 ถ้าคุณไม่กังวลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถปิดตัวตรวจสอบความเข้ากัน

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้แสดงเวอร์ชันที่จะตรวจสอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ดูสมุดบันทึกแบบ Excel สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ในบทความนี้

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าที่การใช้งานที่สำคัญ

ปัญหาที่ทำให้เกิดที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

ปัญหา

วิธีแก้ไข

เวิร์กบุ๊กนี้ประกอบด้วยข้อมูลในเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก ข้อมูลที่เกิน 256 คอลัมน์ 65536 แถวจะไม่ถูกบันทึก สูตรอ้างอิงไปยังข้อมูลในพื้นที่นี้จะส่งกลับตัว #REF ข้อผิดพลาด

ความหมาย    เริ่มต้น ด้วย Excel 2007 ขนาดเวิร์กชีตคือ 1048576 แถวคูณ 16384 คอลัมน์กว้าง แต่ Excel 97-2003 เฉพาะ 65536 แถวเพียง 256 คอลัมน์ ข้อมูลในเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์นี้จะหายไปใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ คลิกค้นหา เพื่อค้นหาตำแหน่งเซลล์และช่วงที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ เลือกแถวและคอลัมน์เหล่านั้น และวางภายในขีดจำกัดของคอลัมน์และแถวของแผ่นงาน หรือบนแผ่นงานอื่นโดยใช้ตัด และวาง

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

เวิร์กบุ๊กนี้มี สถานการณ์สมมติ ที่มีการอ้างอิงถึงเซลล์ที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของรูปแบบไฟล์ที่เลือก สถานการณ์สมมติเหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่เลือก

ความหมาย    สถานการณ์สมมติในแผ่นงานอ้างอิงไปยังเซลล์ที่อยู่นอก Excel 97-2003 ของแถวและคอลัมน์ขีดจำกัด (65536 แถวเพียง 256 คอลัมน์), และไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็น Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สิ่งที่ต้องทำ    ในตัวจัดการสถานการณ์สมมติค้นหาสถานการณ์ที่ประกอบด้วยการอ้างอิงที่อยู่นอกขีดจำกัดแถวและคอลัมน์ของ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า และเปลี่ยนการอ้างอิงไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในขีดจำกัดที่แล้ว

บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล คลิกการวิเคราะห์ What If >ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ ในกล่องสถานการณ์สมมติ ค้นหาสถานการณ์ที่ทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ และ แล้ว แก้ไขการอ้างอิง

เวิร์กบุ๊กนี้มีวันที่ในรูปแบบปฏิทินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก วันที่เหล่านี้จะแสดงขึ้นเป็นวันที่แบบคริสต์ศักราช

ความหมาย    เริ่มต้น ด้วย Excel 2007 คุณสามารถสร้างรูปแบบปฏิทินนานาชาติแบบกำหนดเอง เช่นภาษาฮิบรูจันทรคติ จันทรคติญี่ปุ่น จันทรคติจีน สักกะ Zodiac จีน เกาหลี Zodiac โระคุยูจันทรคติ และเกาหลีจันทรคติ อย่างไรก็ตาม รูปแบบปฏิทินเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งาน คุณควรเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเป็นภาษา (หรือตำแหน่งกระทำการ) ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

เวิร์กบุ๊กนี้มีวันที่ในรูปแบบปฏิทินที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก วันที่เหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยใช้ปฏิทินแบบคริสต์ศักราช

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถนำชนิดปฏิทินที่ไม่ใช่แบบตะวันตกไปใช้ได้ เช่น พุทธศักราชหรืออาหรับฮิจเราะห์ ใน Excel 97-2003 ชนิดปฏิทินเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในแบบคริสต์ศักราชเท่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหน้าที่การใช้งาน คุณควรเปลี่ยนรูปแบบปฏิทินเป็นภาษา (หรือตำแหน่งกระทำการ) ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 97-2003

เวิร์กบุ๊กนี้มีเซลล์ที่มีข้อมูลอยู่มากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel เวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กนี้ได้

ความหมาย    เริ่มต้น ด้วย Excel 2007 จำนวนของช่วงเซลล์ที่มีอยู่ (CLBs) ถูกจำกัด โดยหน่วยความจำที่พร้อมใช้งาน ใน Excel 97-2003 จำนวน CLBs พร้อมใช้งานทั้งหมดจะถูกจำกัด CLBs 64000 ในอินสแตนซ์ของ Excel

CLB มีแถวเวิร์กชีต 16 ถ้าแถวทั้งหมดในแผ่นงานประกอบด้วยข้อมูล คุณจะไม่สามารถ CLBs 4096 ในแผ่นงาน และคุณไม่สามารถมีแผ่นงานดังกล่าวเฉพาะ 16 ในอินสแตนซ์เดียวของ Excel (โดยไม่คำนึงถึงกี่เวิร์กบุ๊กคุณจะเปิดใน Excel)

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวิร์กบุ๊กไม่เกินขีดจำกัด CLB 64000 และว่า สามารถเปิดใน Excel 97-2003 คุณควรทำงานในโหมดความเข้ากันได้ ใน Excel 2007 และค่าหลังจากที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 ในโหมดความเข้ากันได้ Excel เก็บของ CLBs ในเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานอยู่

เซลล์อย่าง น้อยหนึ่งเซลล์ในเวิร์กบุ๊กนี้ประกอบด้วยในเส้นแบบประกายไฟ เส้นแบบประกายไฟจะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    ใน Excel 97-2010 เส้นแบบประกายไฟจะไม่แสดงบนเวิร์กชีต

อย่างไรก็ตาม เส้นแบบประกายไฟทั้งหมดยังคงพร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊ก และจะถูกนำไปใช้เมื่อมีเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้ง ใน Excel 2010 และค่า

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก ค้นหา เพื่อระบุตำแหน่งเซลล์ที่มีเส้นแบบประกายไฟ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้แทนที่หรือเพิ่มเติมจากเส้นแบบประกายไฟดังกล่าว ซึ่งจะไม่แสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ไฟล์นี้เดิมมีฟีเจอร์ที่ Excel เวอร์ชันนี้ไม่รู้จัก ฟีเจอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการบันทึกไว้

ความหมาย    ฟีเจอร์ที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กนี้ไม่มีอยู่ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel 2007 (Excel 97-2003) และจะสูญหายไป

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณทราบว่าฟีเจอร์ใดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหานี้ ให้เอาออกหรือแทนที่ถ้าเป็นไปได้ แล้วบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

ไฟล์นี้เดิมมีฟีเจอร์ที่ Excel เวอร์ชันนี้ไม่รู้จัก ฟีเจอร์เหล่านี้จะไม่ถูกเก็บไว้เมื่อบันทึกไฟล์ OpenXML เป็นรูปแบบไฟล์ XLSB หรือในทางกลับกัน

ความหมาย    ฟีเจอร์ที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กนี้จะไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2007 เมื่อคุณบันทึกไฟล์ OpenXML เป็นเวิร์กบุ๊กไบนารี Excel (.xlsb) หรือในทางกลับกัน เมื่อคุณบันทึกไฟล์ต่อไป ฟีเจอร์จะสูญหายไป

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณทราบว่าฟีเจอร์ใดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหานี้ ให้เอาออกหรือแทนที่ถ้าเป็นไปได้ แล้วบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่เข้ากันที่ไม่ร้ายแรง

ปัญหา

โซลูชัน

Excel เวอร์ชันก่อนหน้าไม่สนับสนุนการจัดรูปแบบสีในข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ข้อมูลการจัดรูปแบบสีจะแสดงเป็นข้อความธรรมดาใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้น ด้วย Excel 2007 คุณสามารถนำการจัดรูปแบบเป็นข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษสี คุณไม่สามารถใช้ในหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Excel 97-2003 การจัดรูปแบบสี

สิ่งที่ต้องทำ    ใน ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้คลิก แก้ไข ถ้าคุณต้องการเอาการจัดรูปแบบสีออก

ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

เวิร์กบุ๊กนี้มีเวิร์กชีตที่มีส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าคู่หรือหน้าแรก ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าเหล่านี้จะไม่แสดงใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

ความหมาย    เริ่มต้น ด้วย Excel 2007 คุณมีตัวเลือกในการแสดงหัวข้อที่แตกต่างกันและข้อความท้ายกระดาษ บนหน้าคู่ หรือหน้าแรก ใน Excel 97-2003 แม้แต่หน้า หรือแรกหน้าหัวกระดาษ และท้ายกระดาษไม่สามารถแสดง แต่จะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับการแสดงเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel 2007 และขึ้นอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำ    ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003 บ่อยๆ คุณไม่ควรระบุส่วนหัวหรือส่วนท้ายในหน้าคู่หรือหน้าแรกสำหรับเวิร์กบุ๊กนั้น

บางเซลล์หรือบางสไตล์ในเวิร์กบุ๊กนี้มีการจัดรูปแบบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยรูปแบบไฟล์ที่เลือก รูปแบบเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงที่สุดที่มีอยู่

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จะมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเซลล์หรือสไตล์ของเซลล์ต่างๆ เช่น เอฟเฟ็กต์พิเศษและเงา ตัวเลือกเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel 97-2003

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อคุณทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กต่อไป Excel จะนำรูปแบบที่มีอยู่ที่ใกล้เคียงที่สุดไปใช้ ซึ่งอาจเหมือนกับรูปแบบอื่นที่คุณใช้กับสิ่งอื่น เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงรูปแบบที่ซ้ำกัน คุณสามารถเปลี่ยนหรือเอาการจัดรูปแบบเซลล์หรือสไตล์ของเซลล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนออกได้ก่อนที่คุณจะบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel 97-2003

เวิร์กบุ๊กนี้มีรูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบไฟล์ที่เลือก รูปแบบเซลล์บางรูปแบบจะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 คุณสามารถใช้รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันได้ 64,000 รูปแบบ แต่ใน Excel 97-2003 คุณสามารถใช้รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุดเพียง 4,000 รูปแบบเท่านั้น รูปแบบเซลล์ที่ไม่ซ้ำกันจะรวมถึงการผสานการจัดรูปแบบเฉพาะใดๆ ที่นำไปใช้ในเวิร์กบุ๊ก

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียรูปแบบเซลล์บางอย่างที่คุณต้องการคงไว้ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเอารูปแบบเซลล์บางรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ออกได้

เวิร์กบุ๊กนี้มีรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าที่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบไฟล์ที่เลือก รูปแบบของฟอนต์บางรูปแบบจะไม่ถูกบันทึก

ความหมาย    เริ่มต้นด้วย Excel 2007 จะมีชนิดฟอนต์สากล 1,024 ชนิด แลละคุณสามารถใช้ได้ถึง 512 ชนิดต่อหนึ่งเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 สนับสนุนรูปแบบฟอนต์ที่ไม่ซ้ำกันน้อยลง

สิ่งที่ต้องทำ    เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียรูปแบบฟอนต์บางอย่างที่คุณต้องการคงไว้ใน Excel 97-2003 คุณสามารถเอารูปแบบฟอนต์บางรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ออกได้

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สมุดบันทึกแบบ Excel สำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

จัดรูปแบบ Excel และฟีเจอร์ที่ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบไฟล์อื่น ๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×