ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ปัญหากับพิมพ์วัตถุที่ใช้ความโปร่งใสใน Publisher

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

วัตถุใช้สีโปร่งใสสำหรับเส้นหรือเติม เมื่อคุณพิมพ์ลงในโพสคริปต์ หรือพิมพ์ PCL คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

 • วัตถุอาจแสดง banding ลวดลาย

 • สีของวัตถุอาจเปลี่ยนแปลง

 • วัตถุอาจปรากฏพร่าเลือน

 • วัตถุอาจสูญเสียของความโปร่งใส

 • ถ้านี้วัตถุซ้อนทับ หรือซ้อนกันอาจปรากฏลวดลายไม่พึงประสงค์ (ลวดลายเรียกว่า) โดยวัตถุแบบโปร่งใส อื่นได้

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ความโปร่งใสเป็นก็ปรากฏบนหน้าจอไปยังเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสี และความโปร่งใสจะแสดงอย่างถูกต้องเมื่อคุณประกาศในสิ่งพิมพ์เป็นเว็บไซต์ หรือส่งเป็นข้อความอีเมล

วัตถุนั้นคืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • รูปร่างอัตโนมัติ

 • ในตาราง

 • ในกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ มีเงา

 • ภาพตัดปะรูปภาพหรือคลิปอาร์ต

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

แทนโปร่งใส ด้วยสีอ่อน      คลิกแก้ไขนี้เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็นเปอร์เซ็นต์ 0 โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณใช้แก้ไขปัญหานี้ คุณจะไม่สามารถดูวัตถุใด ๆ ที่อยู่ใต้วัตถุนี้ นอกจากนี้คุณจะสูญเสียลักษณะที่ปรากฏของการแรเงาสำหรับส่วนต่าง ๆ ของวัตถุแบบโปร่งใสที่ดูกับพื้นหลังสีทึบหรือสีอ่อนไป เมื่อต้องการรักษาเอฟเฟ็กต์เหล่านี้ คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทนที่โปร่งใส ด้วยสีอ่อนหรือแรเงา

ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับวัตถุเดียวสีแสดงถึงวัตถุแบบโปร่งใสเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างลักษณะที่ปรากฏของวัตถุแบบโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบ ทำต่อไปนี้:

 1. ตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็นเปอร์เซ็นต์ 0

  สำหรับวัตถุด้วยการเติมแบบโปร่งใส

  1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้น ภายใต้เติม ใช้แถบเลื่อนความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

  สำหรับวัตถุที่มีเส้นแบบโปร่งใส

  1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้น ภายใต้เส้น ใช้แถบเลื่อนความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%นั้นแล้ว คลิกตกลง

 2. เลือกวัตถุ แล้วสีอ่อน หรือแรเงา นำไปใช้

  สำหรับสีเติม

  1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้น ภายใต้เติม คลิกรายการแบบดรอปดาวน์ถัดจากสี และเลือกสีอ่อน

  3. ในกล่องโต้ตอบเติมลักษณะพิเศษ เลือกสีอ่อนหรือคุณต้องการแรเงา คลิ กตกลง

  สำหรับรายการ

  1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้น ภายใต้เส้น คลิกรายการแบบดรอปดาวน์ถัดจากสี และเลือกสีอ่อน

  3. ในกล่องโต้ตอบเติมลักษณะพิเศษ เลือกสีอ่อนหรือคุณต้องการแรเงา คลิ กตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสีอ่อนหรือแรเงาสีใน 10 เปอร์เซ็นต์เพิ่มเท่านั้น นั้นอาจไม่เป็นไปได้ให้ตรงกับความสีอ่อนแน่นอนหรือแรเงาลักษณะของความโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบ

บันทึกวัตถุเป็นรูปภาพ และแทรกรูปภาพในสถานที่ของพวกเขา

ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับวัตถุแบบโปร่งใสที่ครอบคลุมพื้นหลังอย่าง น้อยหนึ่งวัตถุบางส่วนเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างรูปภาพที่คุณสามารถใช้ในตำแหน่งวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกวัตถุทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ด้วยความโปร่งใส แล้วคลิกขวา แล้วเลือกกลุ่ม รายการย่อ/ขยาย

 2. อีกครั้ง ให้คลิกขวากลุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เลือกชนิดไฟล์รูปภาพจากรายการบันทึกเป็นชนิด

  หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เลือกอุปกรณ์แมป ชนิดไฟล์นี้จะรักษารูปลักษณ์ของความโปร่งใสกับพื้นหลังที่มีการจัดกลุ่มวัตถุ

 4. คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนความละเอียด เลือกความละเอียดที่ตรงกับชนิดของการพิมพ์ที่คุณจะใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับรูปภาพในกล่องชื่อไฟล์

 7. ในรายการบันทึกใน เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพ แล้ว คลิ กบันทึก

 8. ลบวัตถุ ด้วยการเลือกวัตถุมีการจัดกลุ่มแล้ว กด DELETE ถ้าคุณต้องการให้วัตถุต้นฉบับ ลากกลุ่มนอกหน้ากระดาษไปพื้นที่ร่าง

 9. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่รูปภาพ

 10. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกรูปภาพ เลือก แล้ว คลิ กแทรก

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้ได้ผลลัพธ์ต้องการในกรณีที่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่อยู่บนหน้าต้นแบบ หรือได้รับผลกระทบของวัตถุแบบโปร่งใสปรากฏพื้นหลังของหน้า

 • สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้าคุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript หรือ PCL ความโปร่งใส ใช้โปรแกรมรูปวาดแทน เพื่อสร้างทึบรูปภาพที่โปร่งใสปรากฏขึ้น

แก้ไขอัตโนมัติ

แทนโปร่งใส ด้วยสีอ่อน      คลิกแก้ไขนี้เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็นเปอร์เซ็นต์ 0 โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณใช้แก้ไขปัญหานี้ คุณจะไม่สามารถดูวัตถุใด ๆ ที่อยู่ใต้วัตถุนี้ นอกจากนี้คุณจะสูญเสียลักษณะที่ปรากฏของการแรเงาสำหรับส่วนต่าง ๆ ของวัตถุแบบโปร่งใสที่ดูกับพื้นหลังสีทึบหรือสีอ่อนไป เมื่อต้องการรักษาเอฟเฟ็กต์เหล่านี้ คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทนที่โปร่งใส ด้วยสีอ่อนหรือแรเงา

ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับวัตถุเดียวสีแสดงถึงวัตถุแบบโปร่งใสเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างลักษณะที่ปรากฏของวัตถุแบบโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบ ทำต่อไปนี้:

 1. ตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็นเปอร์เซ็นต์ 0

  สำหรับวัตถุด้วยการเติมแบบโปร่งใส

  1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้น ภายใต้เติม ใช้แถบเลื่อนความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

  สำหรับวัตถุที่มีเส้นแบบโปร่งใส

  1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้น ภายใต้เส้น ใช้แถบเลื่อนความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%นั้นแล้ว คลิกตกลง

 2. เลือกวัตถุ แล้วสีอ่อน หรือแรเงา นำไปใช้

  สำหรับสีเติม

  1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกจัดรูปแบบวัตถุ

  2. ในแท็บสีและเส้น ภายใต้เติม คลิกเอฟเฟ็กต์แบบเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบเติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บสีอ่อน และเลือกสีอ่อนหรือคุณต้องการแรเงา คลิ กตกลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสีอ่อนหรือแรเงาสีใน 10 เปอร์เซ็นต์เพิ่มเท่านั้น นั้นอาจไม่เป็นไปได้ให้ตรงกับความสีอ่อนแน่นอนหรือแรเงาลักษณะของความโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบ

บันทึกวัตถุเป็นรูปภาพ และแทรกรูปภาพในสถานที่ของพวกเขา

ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับวัตถุแบบโปร่งใสที่ครอบคลุมพื้นหลังอย่าง น้อยหนึ่งวัตถุบางส่วนเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างรูปภาพที่คุณสามารถใช้ในตำแหน่งวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือกวัตถุทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ด้วยความโปร่งใส แล้วคลิกขวา แล้วเลือกกลุ่ม รายการย่อ/ขยาย

 2. อีกครั้ง ให้คลิกขวากลุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เลือกชนิดไฟล์รูปภาพจากรายการบันทึกเป็นชนิด

  หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เลือกอุปกรณ์แมป ชนิดไฟล์นี้จะรักษารูปลักษณ์ของความโปร่งใสกับพื้นหลังที่มีการจัดกลุ่มวัตถุ

 4. คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนความละเอียด เลือกความละเอียดที่ตรงกับชนิดของการพิมพ์ที่คุณจะใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับรูปภาพในกล่องชื่อไฟล์

 7. ในรายการบันทึกใน เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพ แล้ว คลิ กบันทึก

 8. ลบวัตถุ ด้วยการเลือกวัตถุมีการจัดกลุ่มแล้ว กด DELETE ถ้าคุณต้องการให้วัตถุต้นฉบับ ลากกลุ่มนอกหน้ากระดาษไปพื้นที่ร่าง

 9. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่รูปภาพ

 10. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกรูปภาพ เลือก แล้ว คลิ กแทรก

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้ได้ผลลัพธ์ต้องการในกรณีที่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่อยู่บนหน้าต้นแบบ หรือได้รับผลกระทบของวัตถุแบบโปร่งใสปรากฏพื้นหลังของหน้า

 • สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้าคุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript หรือ PCL ความโปร่งใส ใช้โปรแกรมรูปวาดแทน เพื่อสร้างทึบรูปภาพที่โปร่งใสปรากฏขึ้น

แก้ไขอัตโนมัติ

แทนโปร่งใส ด้วยสีอ่อน      คลิกแก้ไขนี้เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็นเปอร์เซ็นต์ 0 โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณใช้แก้ไขปัญหานี้ คุณจะไม่สามารถดูวัตถุใด ๆ ที่อยู่ใต้วัตถุนี้ นอกจากนี้คุณจะสูญเสียลักษณะที่ปรากฏของการแรเงาสำหรับส่วนต่าง ๆ ของวัตถุแบบโปร่งใสที่ดูกับพื้นหลังสีทึบหรือสีอ่อนไป เมื่อต้องการรักษาเอฟเฟ็กต์เหล่านี้ คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

แทนที่โปร่งใส ด้วยสีอ่อนหรือแรเงา

ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับวัตถุเดียวสีแสดงถึงวัตถุแบบโปร่งใสเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างลักษณะที่ปรากฏของวัตถุแบบโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบ ทำต่อไปนี้:

 1. ตั้งค่าความโปร่งใสของวัตถุเป็นเปอร์เซ็นต์ 0

  สำหรับวัตถุด้วยการเติมแบบโปร่งใส

  1. เลือกวัตถุ

  2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กสีเติมเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบสี คลิกที่แท็บมาตรฐาน แล้ว ใช้ตัวเลื่อนความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

  สำหรับวัตถุที่มีเส้นแบบโปร่งใส

  1. เลือกวัตถุ

  2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเส้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กสีเส้นเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบสี คลิกที่แท็บมาตรฐาน แล้ว ใช้ตัวเลื่อนความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าความโปร่งใสเป็น0%

 2. เลือกวัตถุ แล้วสีอ่อน หรือแรเงา นำไปใช้

  สำหรับสีเติม

  1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์แบบเติม

  2. ในกล่องโต้ตอบเติมลักษณะพิเศษ คลิกแท็บสีอ่อน จากนั้น เลือกสีอ่อนหรือแรเงาที่คุณต้องการ

  สำหรับรายการ

  1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเส้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กลวดลายเส้น

  2. ในกล่องโต้ตอบลวดลายเส้น คลิกแท็บสีอ่อน จากนั้น เลือกสีอ่อนหรือแรเงาที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสีอ่อนหรือแรเงาสีใน 10 เปอร์เซ็นต์เพิ่มเท่านั้น นั้นอาจไม่เป็นไปได้ให้ตรงกับความสีอ่อนแน่นอนหรือแรเงาลักษณะของความโปร่งใสกับพื้นหลังสีทึบ

บันทึกวัตถุเป็นรูปภาพ และแทรกรูปภาพในสถานที่ของพวกเขา

ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับวัตถุแบบโปร่งใสที่ครอบคลุมพื้นหลังอย่าง น้อยหนึ่งวัตถุบางส่วนเท่านั้น เมื่อต้องการสร้างรูปภาพที่คุณสามารถใช้ในตำแหน่งวัตถุในสิ่งพิมพ์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. เลือก และจัดกลุ่มวัตถุทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ด้วยความโปร่งใส

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกเครื่องมือการเลือกวัตถุ ปุ่ม ตัวชี้ จากนั้น ลากกล่องการเลือกรอบวัตถุที่คุณต้องการในกลุ่ม

  2. ที่มุมล่างขวาของกล่องการเลือก คลิกกลุ่ม รายการย่อ/ขยาย

 2. คลิกขวากลุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็นรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เลือกชนิดไฟล์รูปภาพจากรายการบันทึกเป็นชนิด

  หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เลือกอุปกรณ์แมป ชนิดไฟล์นี้จะรักษารูปลักษณ์ของความโปร่งใสกับพื้นหลังที่มีการจัดกลุ่มวัตถุ

 4. คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนความละเอียด เลือกความละเอียดที่ตรงกับชนิดของการพิมพ์ที่คุณจะใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับรูปภาพในกล่องชื่อไฟล์

 7. ในรายการบันทึกใน เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกรูปภาพ แล้ว คลิ กบันทึก

 8. ลบวัตถุ ด้วยการเลือกวัตถุมีการจัดกลุ่มแล้ว กด DELETE ถ้าคุณต้องการให้วัตถุต้นฉบับ ลากกลุ่มนอกหน้ากระดาษไปพื้นที่ร่าง

 9. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วคลิก จากไฟล์

 10. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณบันทึกรูปภาพ เลือก แล้ว คลิ กแทรก

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้ได้ผลลัพธ์ต้องการในกรณีที่ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณจะไม่สามารถจัดกลุ่มวัตถุที่อยู่บนหน้าต้นแบบ หรือได้รับผลกระทบของวัตถุแบบโปร่งใสปรากฏพื้นหลังของหน้า

 • สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้าคุณจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript หรือ PCL ความโปร่งใส ใช้โปรแกรมรูปวาดแทน เพื่อสร้างทึบรูปภาพที่โปร่งใสปรากฏขึ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×