ปรับใช้และกำหนดค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive สำหรับ Mac

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบไอทีที่จัดการการตั้งค่า OneDrive for Business ในสภาพแวดล้อมที่ทำงานหรือโรงเรียน ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไอที ให้อ่าน ซิงค์ไฟล์ด้วยไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใน Mac OS X

จัดการ OneDrive การตั้งค่าบน macOS โดยใช้ไฟล์รายการคุณสมบัติ (Plist)

ใช้คีย์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าล่วงหน้าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ของคุณ คีย์จะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเรียกใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์รุ่น Store หรือรุ่นสแตนด์อโลน แต่ชื่อไฟล์รายการคุณสมบัติหรือชื่อโดเมนจะแตกต่างกัน เมื่อคุณนำการตั้งค่าไปใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดเป้าหมายโดเมนที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของไคลเอ็นต์การซิงค์

แบบสแตนด์อโลน

Mac App Store

ตำแหน่งที่ตั้ง PList

~/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive.plist

~/Library/Containers/com.microsoft.OneDrive-mac/Data/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive-mac.plist

โดเมน

com.microsoft.OneDrive

com.microsoft.OneDrive-mac

ปรับใช้การตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์

ปรับใช้การตั้งค่าบน macOS ในรูปแบบทั่วไป:

  1. ออกจากแอปพลิเคชัน OneDrive

  2. กำหนดการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน โดยการสร้าง Plist ที่มีค่า หรือใช้สคริปต์เพื่อตั้งค่าค่าเริ่มต้น

  3. ปรับใช้การตั้งค่าลงในคอมพิวเตอร์ภายใน

  4. รีเฟรชแคชกำหนดลักษณะ

    ในการเริ่มต้นครั้งถัดไปของ OneDrive การตั้งค่าใหม่จะถูกเลือก

ภาพรวมของการตั้งค่า

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการตั้งค่าทั้งหมดที่กำลังถูกแสดงสำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ในวงเล็บ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

พารามิเตอร์

รายการ Plist ตัวอย่าง

ปิดใช้งานบัญชีส่วนบุคคล

บล็อกผู้ใช้จากการลงชื่อเข้าใช้และการซิงค์ไฟล์ในบัญชี OneDrive ส่วนบุคคล ถ้าคีย์นี้ถูกตั้งค่าหลังจากที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าการซิงค์กับบัญชีส่วนบุคคล ผู้ใช้จะถูกลงชื่อออก

DisablePersonalSync (Bool): เมื่อตั้งค่าเป็น true พารามิเตอร์นี้จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มหรือซิงค์บัญชีส่วนบุคคล

<key>DisablePersonalSync</key>

<(Bool)/>

ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เริ่มต้น

ระบุตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์ OneDrive สำหรับแต่ละผู้เช่า

TenantID (สตริง): TenantID กำหนดว่าบัญชีใดที่ควรใช้การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เริ่มต้น ค้นหารหัสผู้เช่า Office 365 ของคุณ

DefaultFolderPath (สตริง): DefaultFolder ระบุตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เริ่มต้น

Mac App Store:

เส้นทางต้องมีอยู่แล้วเมื่อผู้ใช้ตั้งค่าไคลเอ็นต์การซิงค์

สแตนด์อโลน:

เส้นทางจะถูกสร้างบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หากยังไม่มี คุณจะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งได้เมื่อใช้ไคลเอ็นต์ซิงค์แบบสแตนด์อโลนเท่านั้น

<Key>Tenants</key>

<dict>

<key>(TenantID)</key>      

<dict>           

<key>DefaultFolder</key>           

<string>(DefaultFolderPath)</string>

</dict>

</dict>

เปอร์เซ็นต์ของแบนด์วิดท์อัปโหลดอัตโนมัติ

เปิดใช้งานไคลเอ็นต์การซิงค์เพื่อกำหนดปริมาณแบนด์วิดท์ที่ใช้โดยอัตโนมัติตามแบนด์วิธที่พร้อมใช้งานสำหรับการอัปโหลดไฟล์

Bandwidth (int): พารามิเตอร์นี้กำหนดว่าไคลเอ็นต์การซิงค์สามารถใช้แบนด์วิดท์อัปโหลดภายในได้กี่เปอร์เซ็นต์ ค่าที่ใช้ได้คือตั้งแต่ 1 ถึง 99

<key>AutomaticUploadBandwidthPercentage</key>

<Int>(Bandwidth)</int>

ตั้งค่าอัตราความเร็วในการอัปโหลดสูงสุด

ตั้งค่าอัตราความเร็วในการอัปโหลดสูงสุดเป็นกิโลไบต์ (KB)/sec สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

กิโลไบต์/วินาที (แบบสากล): พารามิเตอร์นี้จะกำหนดอัตราการอัปโหลดเป็นกิโลไบต์/วินาทีที่ไคลเอ็นต์การซิงค์สามารถใช้งานได้ อัตราต่ำสุดคือ 50 กิโลไบต์/วินาทีและอัตราสูงสุดคือ 100,000 กิโลไบต์/วินาที

<key>UploadBandwidthLimited</key>

<Int>(อัตราปริมาณการอัปโหลดเป็น KB/sec)</int>

ตั้งค่าอัตราความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด

ตั้งค่าอัตราความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดเป็นกิโลไบต์ (KB)/วินาที สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

กิโลไบต์/วินาที (แบบสากล): พารามิเตอร์นี้จะกำหนดอัตราการดาวน์โหลดเป็นกิโลไบต์/วินาทีที่ไคลเอ็นต์การซิงค์สามารถใช้งานได้ อัตราต่ำสุดคือ 50 กิโลไบต์/วินาทีและอัตราสูงสุดคือ 100,000 กิโลไบต์/วินาที

<key>DownloadBandwidthLimited</key>

<Int>(อัตราปริมาณการดาวน์โหลดเป็น KB/sec)</int>

ไอคอน Dock

ระบุว่าจะมีไอคอน Dock สำหรับ OneDrive หรือไม่

HideDockIcon (Bool): เมื่อตั้งค่าเป็น true พารามิเตอร์นี้จะซ่อนไอคอน OneDrive บน Dock แม้ว่าแอปจะกำลังทำงานอยู่

<key>HideDockIcon</key>

<(Bool)/>

เปิดเมื่อเข้าสู่ระบบ

ระบุว่าจะให้ OneDrive เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือไม่

OpenAtLogin (Bool): เมื่อตั้งค่าเป็น true จะทำให้ OneDrive เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบบน Mac

<key>OpenAtLogin</key>

<(Bool)/>

คุณยังสามารถกำหนดค่าไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive แบบสแตนด์อโลนเพื่อรับการอัปเดตที่ล่าช้าได้

ตำแหน่งที่ตั้ง PList

~/Library/Preferences/com.microsoft.OneDriveUpdater.plist

โดเมน

com.microsoft.OneDriveUpdater

การตั้งค่า

คำอธิบาย

พารามิเตอร์

รายการ Plist ตัวอย่าง

ระดับ

กำหนดรอบการอัปเดตสำหรับคอมพิวเตอร์

UpdateRing (สตริง): พารามิเตอร์นี้มีสองค่าที่แตกต่างกัน

การผลิต - รอบการอัปเดตเริ่มต้นสำหรับการอัปเดต OneDrive

องค์กร – วงรอบการอัปเดตนี้ได้รับการอัปเดตหลังจากมีการเผยแพร่ในวงรอบการผลิต ซึ่งยังช่วยให้คุณควบคุมการปรับใช้การอัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงรอบการอัปเดตและวิธีการตรวจสอบการอัปเดตของไคลเอ็นต์การซิงค์ ให้ดู กระบวนการอัปเดตไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

<key>ระดับ</key>

<string>(แวดวงการอัปเดต)</string>

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×