ปรับใช้สมุดบันทึก OneNote คลาสเพิ่มชื่อเข้าใช้โดยใช้เทมเพลตนโยบายกลุ่ม: คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลระบบ IT

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ดูแลระบบ IT สามารถใช้คำแนะนำนี้การปรับใช้ในadd-in ของสมุดบันทึกของคลาส OneNoteข้ามโรงเรียนหรือเขต ใช้เทมเพลตนโยบายกลุ่ม ด้วยวิธีนี้ ผู้ดูแลระบบ IT แบบพุชออกจากการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเฉพาะเรียนรู้จัดการระบบ (LMS) หรือระบบข้อมูลนักเรียน (SIS) หรือ Gradebook ด้วยการปรับใช้นโยบายกลุ่มนี้ ครูมีน้อยกว่าการตั้งค่าตัวเองเพื่อเริ่มต้นใช้งานการมอบหมายงานและการรวมคะแนนมีสมุดบันทึกคลา add-in

การเริ่มต้นใช้งาน

ดาวน์โหลดสมุดบันทึกคลาเพิ่มในกลุ่มนโยบายเทมเพล

ไฟล์นี้ประกอบด้วยไฟล์ ClassNotebook.admx ภาษากลางเดียวและหลายไฟล์ภาษาเฉพาะ ClassNotebook.adml หนึ่งสำหรับแต่ละภาษา 43 ที่สมุดบันทึกคลา add-in ของสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟล์ ADMX และ ADML สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 และด้าน บน ดูจัดการกลุ่มนโยบาย ADMX ไฟล์ Step-by-Step คำแนะนำ

การจัดการการเชื่อมต่อ LMS/SIS

สมุดบันทึกคลา add-in ของช่วยให้คุณครูเพื่อเชื่อมต่อของโรงเรียนหรือของเขตของพวกเขา LMS/SIS เมื่อคุณครูคลิกที่ปุ่มเชื่อมต่อ ในสมุดบันทึกของคลาส add-in พวกเขาจะได้รับพร้อมท์สำหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่จะอนุญาตให้สมุดบันทึกคลา add-in ของการเชื่อมต่อกับของพวกเขา LMS/SIS ดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้

กล่องโต้ตอบสกรีนช็อตของการเชื่อมต่อในสมุดบันทึกของคลาส OneNote add-in ของด้วยไม่ได้รับการกำหนดค่านโยบายกลุ่ม

กับนโยบายนี้กลุ่ม ผู้ดูแลระบบ IT สามารถตั้งค่าเหล่านี้สำหรับทุกครูในโรงเรียนหรือเขต เมื่อเปิดใช้งาน ครูจะไม่จำเป็นต้องใส่การตั้งค่าด้วยตนเอง สกรีนช็อตต่อไปนี้แสดงกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อที่มีจัดการกับนโยบายกลุ่มเปิดใช้งาน

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อของสมุดบันทึกของคลาส OneNote add-in ของกับนโยบายกลุ่มที่เปิดใช้งาน

ส่วนต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าเหล่านี้ในรายละเอียดและฉันจะนำไปใช้กับแต่ละ LMS/SIS ที่สมุดบันทึกคลา add-in ของสนับสนุน

ตั้งค่านโยบายกลุ่ม

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่านโยบายกลุ่มที่รวมอยู่ในเทมเพลตด้านบน

ตั้งค่าชื่อ

เส้นทางรีจิสทรีและชื่อของค่า

คำอธิบาย

ชื่อ LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

ตั้งค่านโยบายนี้ระบุ LMS หรือ SIS ที่สมุดบันทึกคลา add-in ของการเชื่อมต่อกับหรือไม่

สำหรับรายการของค่าที่อนุญาตสำหรับการตั้งค่านี้ อ้างอิงไปยังส่วนการตั้งค่า LMS/SISด้านล่าง

URL ของโฮสต์ LMS

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

ตั้งค่านโยบายนี้ระบุ URL ของโฮสต์ LMS หรือ SIS หรือไม่ บาง LMS และ SIS มี url ของโฮสต์คงในขณะที่ผู้อื่นมี url ของโฮสต์ที่เฉพาะเจาะจงโรงเรียนหรือเขต

การอ้างอิงไปยังส่วนการตั้งค่า LMS/SISด้านล่างเพื่อดูว่า LMS หรือ SIS มี url ของโฮสต์เฉพาะโรงเรียน หรือเขต

รหัสไคลเอ็นต์

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

ตั้งค่านโยบายนี้ระบุ ID ไคลเอ็นต์ (บางครั้งเรียกว่า app ID) ว่า สมุดบันทึกคลา add-in ของจำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะโทรหาแอปพลิเคชัน Programming Interface (API) ของ LMS หรือ SIS บางรายการ Id ของไคลเอ็นต์โดยทั่วไปจะสร้างขึ้น โดยผู้ดูแลระบบ IT ภายในส่วนติดต่อผู้ใช้ LMS/SIS พร้อมกับลับไคลเอ็นต์

การอ้างอิงไปยังส่วนการตั้งค่า LMS/SISด้านล่างเพื่อดู LMS หรือ SIS ที่จำเป็นต้องใช้รหัสไคลเอ็นต์แบบใด

ความลับไคลเอ็นต์

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

การตั้งค่านโยบายนี้ระบุลับไคลเอ็นต์ที่ (บางครั้งเรียกว่าลับ app) ว่า สมุดบันทึกคลา add-in ของจำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะโทรหาแอปพลิเคชัน Programming Interface (API) ของ LMS หรือ SIS บางรายการ

ความลับไคลเอ็นต์โดยทั่วไปจะถูกสร้างขึ้น โดยผู้ดูแลระบบ IT ภายในส่วนติดต่อผู้ใช้ LMS/SIS พร้อมกับรหัสไคลเอ็นต์

การอ้างอิงไปยังส่วนการตั้งค่า LMS/SISด้านล่างเพื่อดูว่า LMS หรือ SIS ที่จำเป็นต้องใช้เคล็ดลับไคลเอ็นต์

เข้าถึงโทเค็น

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

ตั้งค่านโยบายนี้โทเค็นการเข้าถึง (บางครั้งเรียกว่าผู้ใช้โทเค็น) ที่ระบุว่า สมุดบันทึกคลา add-in ของจำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะโทรหาแอปพลิเคชัน Programming Interface (API) ของ LMS หรือ SIS บางรายการ

โทเค็นการเข้าถึงโดยทั่วไปจะสร้างขึ้น โดยผู้ดูแลระบบ IT ภายในการตั้งค่าการดูแลระบบ LMS/SIS

อ้างอิงไปยังส่วนการตั้งค่า LMS/SISด้านล่างเพื่อดูว่า LMS หรือ SIS ที่จำเป็นต้องใช้โทเค็นการเข้าถึง

โค้ดโรงเรียน

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

ตั้งค่านโยบายนี้ระบุรหัสโรงเรียนที่สมุดบันทึกคลา add-in ของสำหรับ OneNote จำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะโทรหาแอปพลิเคชัน Programming Interface (API) ของ LMS หรือ SIS บางรายการ หรือไม่

ค่าของการตั้งค่านี้จะได้รับมาจากตั้งค่าการดูแลระบบ LMS/SIS โดยทั่วไป

การอ้างอิงไปยังส่วนการตั้งค่า LMS/SISด้านล่างเพื่อดู LMS หรือ SIS ที่จำเป็นต้องใช้รหัสโรงเรียนใด

ปีของโรงเรียน

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

ตั้งค่านโยบายนี้ระบุปีโรงเรียนที่สมุดบันทึกคลา add-in ของสำหรับ OneNote จำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะโทรหาแอปพลิเคชัน Programming Interface (API) ของ LMS หรือ SIS บางรายการ หรือไม่

ค่าของการตั้งค่านี้จะได้รับมาจากตั้งค่าการดูแลระบบ LMS/SIS โดยทั่วไป

การอ้างอิงไปยังส่วนการตั้งค่า LMS/SISด้านล่างเพื่อดู LMS หรือ SIS ที่จำเป็นต้องใช้ปีที่โรงเรียนใด

ตั้งค่า LMS/SIS

การตั้งค่านโยบายกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้ LMS/SIS ที่ได้รับการสนับสนุน โดยสมุดบันทึกคลา add-in ของแต่ละส่วนต่อไปนี้แสดงรายการอยู่

ตั้งค่าเป็นตัวหนาหมายความว่า ต้องถูกใส่ค่า verbatim ตัวอย่างเช่น ค่าสำหรับการตั้งค่าชื่อ LMS

ค่าตั้งค่าเป็นตัวเอียงหมายความว่า ค่าเฉพาะของโรงเรียนของคุณหรือเขตของอินสแตนซ์ LMS/SIS โดยทั่วไปจะได้รับมาจากการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ ตัวอย่างเช่น ค่าสำหรับการตั้งค่า URL ของโฮสต์ LMS นั้น

Aeries

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Aeries

Blackbaud

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Blackbaud

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของอินสแตนซ์ Blackbaud ของโรงเรียนหรือของเขตของคุณ ตัวอย่าง: https://contoso.blackbaud.com

Brightspace

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Brightspace

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของอินสแตนซ์ Brightspace ของโรงเรียนหรือของเขตของคุณ ตัวอย่าง: https://contoso.brightspace.com

รหัสไคลเอ็นต์

สตริง

สร้างภายในอินสแตนซ์ Brightspace ของคุณ ดูคำแนะนำนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างรหัสไคลเอ็นต์

ความลับไคลเอ็นต์

สตริง

สร้างภายในอินสแตนซ์ Brightspace ของคุณ คู่มือนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างลับไคลเอ็นต์เท่านั้น

พื้นที่วาดรูป

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

พื้นที่

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของอินสแตนซ์พื้นที่ของโรงเรียนหรือของเขตของคุณ ตัวอย่าง: https://contoso.instructure.com

Classter

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Classter

Edmodo

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Edmodo

Edsby

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Edsby

ชื่อองค์กร LMS

สตริง

ชื่อขององค์กรที่ระบุผู้ดูแลระบบ IT ในระหว่างการลงทะเบียน

EDUonGo

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

EDUonGo

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของอินสแตนซ์ EDUonGo ของโรงเรียนหรือของเขตของคุณ ตัวอย่าง: https://contoso.eduongo.com

ESD

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

ESD

ชื่อองค์กร LMS

สตริง

ชื่อขององค์กรที่ระบุผู้ดูแลระบบ IT ในระหว่างการลงทะเบียน

เรียนรู้ firefly

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

FireflyLearning

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของอินสแตนซ์เรียนรู้ Firefly ของโรงเรียนหรือของเขตของคุณ ตัวอย่าง: https://contoso.firefly.com

ห้องเรียน Google

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

GoogleClassroom

ไม่จำกัดอยู่นอกสถานที่ (ถูกบล็อก)

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

ไม่จำกัดอยู่นอกสถานที่ (ถูกบล็อก)

ระดับแบบสด

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

ระดับแบบสด

LMS365

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Lms365

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของอินสแตนซ์ LMS365 ของโรงเรียนหรือของเขตของคุณ ตัวอย่าง: https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Classroom

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

MicrosoftClassroom

ทีม Microsoft

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

ทีม Microsoft

Moodle

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Moodle

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของอินสแตนซ์ Moodle ของโรงเรียนหรือของเขตของคุณ ตัวอย่าง: https://contoso.moodle.com

เข้าถึงโทเค็น

สตริง

สร้างภายในอินสแตนซ์ Moodle ของคุณ ดูที่คู่มือนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโทเค็นการเข้าถึง

OpenLearning

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

OpenLearning

PowerSchool

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

PowerSchool

Rediker

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Rediker

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของอินสแตนซ์ Moodle ของโรงเรียนหรือของเขตของคุณ ตัวอย่าง: https://www.plusportals.com/contoso

โค้ดโรงเรียน

สตริง

Obtained จากอินสแตนซ์ Rediker ของคุณ ดูhttps://aka.ms/classnotebookaddinrediker

ปีของโรงเรียน

สตริง

Obtained จากอินสแตนซ์ Rediker ของคุณ ดูhttps://aka.ms/classnotebookaddinrediker

โรงเรียนไบต์

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

SchoolBytes

Schoology

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Schoology

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของอินสแตนซ์ Schoology ของโรงเรียนหรือของเขตของคุณ ตัวอย่าง: https://contoso.schoology.com

รหัสไคลเอ็นต์

สตริง

สร้างภายในอินสแตนซ์ Schoology ของคุณ ดูhttps://aka.ms/classnotebookaddinschoology

ความลับไคลเอ็นต์

สตริง

สร้างภายในอินสแตนซ์ Schoology ของคุณ ดูhttps://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Sebit

Skyward

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Skyward

SunGard

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

SunGard

Synergy

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

Synergy

ชื่อองค์กร LMS

สตริง

ชื่อขององค์กรที่ระบุผู้ดูแลระบบ IT ในระหว่างการลงทะเบียน

แดชบอร์ดสำหรับคุณครู

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

TeacherDashboard

URL ของโฮสต์ LMS

สตริง

URL ของโรงเรียนของคุณหรือเขตของอินสแตนซ์แดชบอร์ดสำหรับคุณครู ตัวอย่าง: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

ตั้งค่าชื่อ

การตั้งค่าชนิด

ค่า

ชื่อ LMS

สตริง

WinjiGo

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×