ปรับแต่งแผนภูมิใน Office for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถกำหนดค่าด้วยตัวเองเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลของคุณได้อย่างดีที่สุด คุณสามารถจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิ เช่นชื่อเรื่อง พื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด, ชุดข้อมูล, แกน, และอื่น ๆ ได้

สิ่งสำคัญ: คุณต้องมี Excel ติดตั้งเพื่อสร้าง หรือเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถเรียงลำดับสำเนาของ Excel บนเว็บไซต์ Microsoft

แผนภูมิ Office ที่มีคำอธิบายภาพ

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 พิ้นที่การลงจุด

คำบรรยายภาพ 3 คำอธิบายแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 4 ชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 5 ป้ายชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 6 เครื่องหมายถูก

คำบรรยายภาพ 7 เส้นตาราง

หมายเหตุ: เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อปรับแต่งแผนภูมิใน Word 2016 สำหรับ Mac, 2016 PowerPoint for Mac และ 2016 Excel for mac

คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิของคุณได้

แผนภูมิที่มีชื่อเรื่องและชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 ชื่อแกน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่แผนภูมิ และคลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >ชื่อแผนภูมิ แล้ว คลิกตัวเลือกชื่อเรื่องที่คุณต้องการ

 4. พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อแผนภูมิ

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง เลือกข้อความในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

คุณสามารถเพิ่มชื่อในแต่ละ แกน แผนภูมิของคุณได้ โดยทั่วไป ชื่อแกนจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกแกนที่สามารถแสดงในแผนภูมิได้ รวมทั้งแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ

แผนภูมิบางชนิด (เช่นแผนภูมิเรดาร์) มีแกน แต่จะไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้ แผนภูมิชนิดที่ไม่มีแกน (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) จะไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้เช่นกัน

แผนภูมิที่มีชื่อเรื่องและชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 ชื่อแกน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่แผนภูมิ และคลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >ชื่อแกน แล้ว เลือกตัวเลือกชื่อแกน

 4. พิมพ์ข้อความในกล่องชื่อแกน

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง เลือกข้อความในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

สำหรับแกนแนวนอน คุณสามารถเพิ่มและจัดตำแหน่งแกนทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของพื้นที่การลงจุด สำหรับแกนแนวตั้ง คุณสามารถเพิ่มและจัดตำแหน่งแกนด้านบนหรือด้านล่างของพื้นที่การลงจุด

หมายเหตุ: ตัวเลือกอาจย้อนกลับสำหรับแท่งแผนภูมิเมื่อเทียบกับแผนภูมิคอลัมน์

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่แผนภูมิ และคลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >แกน >ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับแกน

 4. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบแกน ขยายป้ายชื่อ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนช่วงป้ายชื่อ ระยะห่างจากแกน และตำแหน่งของป้ายชื่อ

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

คำอธิบายแผนภูมิสามารถทำให้แผนภูมิของคุณอ่านได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะจัดตำแหน่งป้ายข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลที่อยู่นอก พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิได้ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิและกำหนดสีและฟอนต์เองได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขข้อความในคำอธิบายแผนภูมิ และเปลี่ยนลำดับของรายการในคำอธิบายแผนภูมิได้อีกด้วย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่แผนภูมิ และคลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >คำอธิบายแผนภูมิ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิ เลือกขวาบนซ้าย หรือด้านล่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของคำอธิบายแผนภูมิ คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมคำอธิบายแผนภูมิ แล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่คุณต้องการ

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

คุณสามารถเพิ่มป้ายข้อมูลเพื่อแสดงค่าจุดข้อมูลจากแผ่นงาน Excel ในแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่แผนภูมิ และคลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >ป้ายชื่อข้อมูล

 4. เลือกตำแหน่งที่ป้ายชื่อข้อมูล สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติม นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในบานหน้าต่างป้ายชื่อข้อมูล

สามารถถูกจัดรูปแบบแกนได้เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายขีดหลักและรองในระยะห่างที่คุณเลือก

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่แผนภูมิ และคลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >แกน >ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับแกน

 4. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบแกน ขยายขีด นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกสำหรับชนิดเครื่องหมายขีดเวอร์ชันหลัก และรอง

  หลังจากที่คุณเพิ่มเครื่องหมายขีด คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีดโดยการเปลี่ยนค่าในกล่องช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมาย

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลในแผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งลากผ่านพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิได้ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติได้อีกด้วย เส้นตารางสามารถแสดงสำหรับหน่วยหลักและรอง และจะสอดคล้องกับเครื่องหมายขีดหลัก และรองบนแกนเมื่อแสดงได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่แผนภูมิ และคลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >เส้นตาราง

 4. เลือกแกนที่คุณต้องการใช้เส้นตารางเมื่อต้องการ หรือคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นตาราง เพื่อเปิดบานหน้าต่างหลักของรูปแบบเส้นตาราง คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสเส้น ลูกศรเพิ่ม และนำไปใช้เงา เรืองแสง และเอฟเฟ็กต์ขอบนุ่ม

  โดยขึ้นอยู่กับชนิดของตารางหรือแผนภูมิข้อมูล ตัวเลือกบางอย่างสำหรับเส้นตารางอาจไม่พร้อมใช้งาน

Word

คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิของคุณได้

แผนภูมิที่มีชื่อเรื่องและชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 ชื่อแกน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 4. เลือกข้อความในกล่อง ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อแผนภูมิ

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง เลือกข้อความในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

คุณสามารถเพิ่มชื่อในแต่ละ แกน แผนภูมิของคุณได้ โดยทั่วไป ชื่อแกนจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกแกนที่สามารถแสดงในแผนภูมิได้ รวมทั้งแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ

แผนภูมิบางชนิด (เช่นแผนภูมิเรดาร์) มีแกน แต่จะไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้ แผนภูมิชนิดที่ไม่มีแกน (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) จะไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้เช่นกัน

แผนภูมิที่มีชื่อเรื่องและชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 ชื่อแกน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแกน ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 4. เลือกข้อความในช่อง ชื่อแกน แล้วพิมพ์ชื่อแกน

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง เลือกข้อความในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

สำหรับแกนแนวนอน คุณสามารถเพิ่มและจัดตำแหน่งแกนทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของพื้นที่การลงจุด สำหรับแกนแนวตั้ง คุณสามารถเพิ่มและจัดตำแหน่งแกนด้านบนหรือด้านล่างของพื้นที่การลงจุด

หมายเหตุ: ตัวเลือกอาจย้อนกลับสำหรับแท่งแผนภูมิเมื่อเทียบกับแผนภูมิคอลัมน์

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ แกน คลิก แกน ชี้ไปที่แกนแนวนอนหรือแนวตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกชนิดของป้ายชื่อแกนที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

ตามค่าเริ่มต้น ค่าระดับต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละแกนในแผนภูมิจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดมาตราส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าจุดข้อมูลทั้งหมดในตารางข้อมูลของคุณอยู่ระหว่าง 60 ถึง 90 คุณอาจต้องปรับให้แกนค่า (y) มีช่วงข้อมูลอยู่ที่ 50 ถึง 100 แทนที่จะเป็น 0 ถึง 100 เมื่อแกนค่าครอบคลุมช่วงขนาดใหญ่แล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนแกนให้เป็น มาตราส่วนลอการิทึม (หรือที่เรียกว่ามาตราส่วนลอการิทึม) ได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ แกน คลิก แกน ชี้ไปยังแกนที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ตัวเลือกแกน

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก มาตราส่วน จากนั้นภายใต้ มาตราส่วนของแกนนอน หรือ มาตราส่วนของแกนตั้ง ใส่ตัวเลือกที่คุณต้องการ

คำอธิบายแผนภูมิสามารถทำให้แผนภูมิของคุณอ่านได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะจัดตำแหน่งป้ายข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลที่อยู่นอก พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิได้ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิและกำหนดสีและฟอนต์เองได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขข้อความในคำอธิบายแผนภูมิ และเปลี่ยนลำดับของรายการในคำอธิบายแผนภูมิได้อีกด้วย

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิ ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก คำอธิบายแผนภูมิ จากนั้นคลิกตำแหน่งคำอธิบายแผนภูมิที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของคำอธิบายแผนภูมิ ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก คำอธิบายแผนภูมิ คลิก ตัวเลือกคำอธิบายแผนภูมิ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่คุณต้องการ

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

คุณสามารถเพิ่มป้ายข้อมูลเพื่อแสดงค่าจุดข้อมูลจากแผ่นงาน Excel ในแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ป้ายชื่อข้อมูล และในส่วนบนของรายการ คลิกชนิดป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 4. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ป้ายชื่อข้อมูล จากนั้นในส่วนล่างของรายการ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ป้ายชื่อข้อมูลปรากฏขึ้น

สามารถถูกจัดรูปแบบแกนได้เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายขีดหลักและรองในระยะห่างที่คุณเลือก

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ แกน คลิก แกน ชี้ไปยังแกนที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ตัวเลือกแกน

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 4. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก เครื่องหมายขีด แล้วคลิกตัวเลือกสำหรับชนิดของเครื่องหมายขีดหลักและรอง

  หลังจากที่คุณเพิ่มเครื่องหมายขีดแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนช่วงห่างระหว่างเครื่องหมายขีดด้วยการคลิก มาตราส่วน ในบานหน้าต่างการนำทาง แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลในแผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งลากผ่านพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิได้ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติได้อีกด้วย เส้นตารางสามารถแสดงสำหรับหน่วยหลักและรอง และจะสอดคล้องกับเครื่องหมายขีดหลัก และรองบนแกนเมื่อแสดงได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ แกน คลิก เส้นตาราง ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตาราง จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

  หมายเหตุ: โดยขึ้นอยู่กับชนิดของตารางหรือแผนภูมิข้อมูล ตัวเลือกบางอย่างสำหรับเส้นตารางอาจไม่พร้อมใช้งาน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ แกน คลิก เส้นตาราง ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการจัดรูปแบบเส้นตาราง จากนั้นคลิก ตัวเลือกเส้นตาราง

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 4. ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก เส้นเงา หรือ ขอบเรืองแสงขอบนุ่ม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

PowerPoint

คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิของคุณได้

แผนภูมิที่มีชื่อเรื่องและชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 ชื่อแกน

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เลือกข้อความในกล่อง ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อแผนภูมิ

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง เลือกข้อความในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

คุณสามารถเพิ่มชื่อในแต่ละ แกน แผนภูมิของคุณได้ โดยทั่วไป ชื่อแกนจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกแกนที่สามารถแสดงในแผนภูมิได้ รวมทั้งแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ

แผนภูมิบางชนิด (เช่นแผนภูมิเรดาร์) มีแกน แต่จะไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้ แผนภูมิชนิดที่ไม่มีแกน (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) จะไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้เช่นกัน

แผนภูมิที่มีชื่อเรื่องและชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 ชื่อแกน

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแกน ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เลือกข้อความในช่อง ชื่อแกน แล้วพิมพ์ชื่อแกน

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง เลือกข้อความในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

สำหรับแกนแนวนอน คุณสามารถเพิ่มและจัดตำแหน่งแกนทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของพื้นที่การลงจุด สำหรับแกนแนวตั้ง คุณสามารถเพิ่มและจัดตำแหน่งแกนด้านบนหรือด้านล่างของพื้นที่การลงจุด

หมายเหตุ: ตัวเลือกอาจย้อนกลับสำหรับแท่งแผนภูมิเมื่อเทียบกับแผนภูมิคอลัมน์

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก แกน ชี้ไปที่แกนแนวนอนหรือแนวตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกชนิดของป้ายชื่อแกนที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

ตามค่าเริ่มต้น ค่าระดับต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละแกนในแผนภูมิจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดมาตราส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าจุดข้อมูลทั้งหมดในตารางข้อมูลของคุณอยู่ระหว่าง 60 ถึง 90 คุณอาจต้องปรับให้แกนค่า (y) มีช่วงข้อมูลอยู่ที่ 50 ถึง 100 แทนที่จะเป็น 0 ถึง 100 เมื่อแกนค่าครอบคลุมช่วงขนาดใหญ่แล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนแกนให้เป็น มาตราส่วนลอการิทึม (หรือที่เรียกว่ามาตราส่วนลอการิทึม) ได้

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก แกน ชี้ไปยังแกนที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ตัวเลือกแกน

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก มาตราส่วน จากนั้นภายใต้ มาตราส่วนของแกนนอน หรือ มาตราส่วนของแกนตั้ง ใส่ตัวเลือกที่คุณต้องการ

คำอธิบายแผนภูมิสามารถทำให้แผนภูมิของคุณอ่านได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะจัดตำแหน่งป้ายข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลที่อยู่นอก พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิได้ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิและกำหนดสีและฟอนต์เองได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขข้อความในคำอธิบายแผนภูมิ และเปลี่ยนลำดับของรายการในคำอธิบายแผนภูมิได้อีกด้วย

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิ ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก คำอธิบายแผนภูมิ จากนั้นคลิกตำแหน่งคำอธิบายแผนภูมิที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของคำอธิบายแผนภูมิ ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก คำอธิบายแผนภูมิ คลิก ตัวเลือกคำอธิบายแผนภูมิ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่คุณต้องการ

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

คุณสามารถเพิ่มป้ายข้อมูลเพื่อแสดงค่าจุดข้อมูลจากแผ่นงาน Excel ในแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ป้ายชื่อข้อมูล และในส่วนบนของรายการ คลิกชนิดป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ป้ายชื่อข้อมูล จากนั้นในส่วนล่างของรายการ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ป้ายชื่อข้อมูลปรากฏขึ้น

สามารถถูกจัดรูปแบบแกนได้เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายขีดหลักและรองในระยะห่างที่คุณเลือก

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก แกน ชี้ไปยังแกนที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ตัวเลือกแกน

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก เครื่องหมายขีด แล้วคลิกตัวเลือกสำหรับชนิดของเครื่องหมายขีดหลักและรอง

  หลังจากที่คุณเพิ่มเครื่องหมายขีดแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนช่วงห่างระหว่างเครื่องหมายขีดด้วยการคลิก มาตราส่วน ในบานหน้าต่างการนำทาง แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลในแผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งลากผ่านพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิได้ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติได้อีกด้วย เส้นตารางสามารถแสดงสำหรับหน่วยหลักและรอง และจะสอดคล้องกับเครื่องหมายขีดหลัก และรองบนแกนเมื่อแสดงได้

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก เส้นตาราง ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตาราง จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

  หมายเหตุ: โดยขึ้นอยู่กับชนิดของตารางหรือแผนภูมิข้อมูล ตัวเลือกบางอย่างสำหรับเส้นตารางอาจไม่พร้อมใช้งาน

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก เส้นตาราง ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการจัดรูปแบบเส้นตาราง จากนั้นคลิก ตัวเลือกเส้นตาราง

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 3. ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก เส้นเงา หรือ ขอบเรืองแสงขอบนุ่ม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

Excel

คุณสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิของคุณได้

แผนภูมิที่มีชื่อเรื่องและชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 ชื่อแกน

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เลือกข้อความในกล่อง ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อแผนภูมิ

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง เลือกข้อความในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

คุณสามารถเพิ่มชื่อในแต่ละ แกน แผนภูมิของคุณได้ โดยทั่วไป ชื่อแกนจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกแกนที่สามารถแสดงในแผนภูมิได้ รวมทั้งแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิสามมิติ

แผนภูมิบางชนิด (เช่นแผนภูมิเรดาร์) มีแกน แต่จะไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้ แผนภูมิชนิดที่ไม่มีแกน (เช่น แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิโดนัท) จะไม่สามารถแสดงชื่อแกนได้เช่นกัน

แผนภูมิที่มีชื่อเรื่องและชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 ชื่อแกน

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแกน ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เลือกข้อความในช่อง ชื่อแกน แล้วพิมพ์ชื่อแกน

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง เลือกข้อความในกล่องชื่อเรื่อง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

สำหรับแกนแนวนอน คุณสามารถเพิ่มและจัดตำแหน่งแกนทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของพื้นที่การลงจุด สำหรับแกนแนวตั้ง คุณสามารถเพิ่มและจัดตำแหน่งแกนด้านบนหรือด้านล่างของพื้นที่การลงจุด

หมายเหตุ: ตัวเลือกอาจย้อนกลับสำหรับแท่งแผนภูมิเมื่อเทียบกับแผนภูมิคอลัมน์

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก แกน ชี้ไปที่แกนแนวนอนหรือแนวตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกชนิดของป้ายชื่อแกนที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

ตามค่าเริ่มต้น ค่าระดับต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละแกนในแผนภูมิจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดมาตราส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าจุดข้อมูลทั้งหมดในตารางข้อมูลของคุณอยู่ระหว่าง 60 ถึง 90 คุณอาจต้องปรับให้แกนค่า (y) มีช่วงข้อมูลอยู่ที่ 50 ถึง 100 แทนที่จะเป็น 0 ถึง 100 เมื่อแกนค่าครอบคลุมช่วงขนาดใหญ่แล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนแกนให้เป็น มาตราส่วนลอการิทึม (หรือที่เรียกว่ามาตราส่วนลอการิทึม) ได้

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก แกน ชี้ไปยังแกนที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ตัวเลือกแกน

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก มาตราส่วน จากนั้นภายใต้ มาตราส่วนของแกนนอน หรือ มาตราส่วนของแกนตั้ง ใส่ตัวเลือกที่คุณต้องการ

คำอธิบายแผนภูมิสามารถทำให้แผนภูมิของคุณอ่านได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะจัดตำแหน่งป้ายข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลที่อยู่นอก พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิได้ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิและกำหนดสีและฟอนต์เองได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขข้อความในคำอธิบายแผนภูมิ และเปลี่ยนลำดับของรายการในคำอธิบายแผนภูมิได้อีกด้วย

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายแผนภูมิ ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก คำอธิบายแผนภูมิ จากนั้นคลิกตำแหน่งคำอธิบายแผนภูมิที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของคำอธิบายแผนภูมิ ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก คำอธิบายแผนภูมิ คลิก ตัวเลือกคำอธิบายแผนภูมิ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่คุณต้องการ

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

คุณสามารถเพิ่มป้ายข้อมูลเพื่อแสดงค่าจุดข้อมูลจากแผ่นงาน Excel ในแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ป้ายชื่อข้อมูล และในส่วนบนของรายการ คลิกชนิดป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ป้ายชื่อข้อมูล จากนั้นในส่วนล่างของรายการ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ป้ายชื่อข้อมูลปรากฏขึ้น

สามารถถูกจัดรูปแบบแกนได้เมื่อต้องการแสดงเครื่องหมายขีดหลักและรองในระยะห่างที่คุณเลือก

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก แกน ชี้ไปยังแกนที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิก ตัวเลือกแกน

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก เครื่องหมายขีด แล้วคลิกตัวเลือกสำหรับชนิดของเครื่องหมายขีดหลักและรอง

  หลังจากที่คุณเพิ่มเครื่องหมายขีดแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนช่วงห่างระหว่างเครื่องหมายขีดด้วยการคลิก มาตราส่วน ในบานหน้าต่างการนำทาง แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลในแผนภูมิอ่านง่ายขึ้น คุณสามารถแสดงเส้นตารางแผนภูมิแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งลากผ่านพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิได้ คุณยังสามารถแสดงเส้นตารางลึกในแผนภูมิสามมิติได้อีกด้วย เส้นตารางสามารถแสดงสำหรับหน่วยหลักและรอง และจะสอดคล้องกับเครื่องหมายขีดหลัก และรองบนแกนเมื่อแสดงได้

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก เส้นตาราง ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตาราง จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

  หมายเหตุ: โดยขึ้นอยู่กับชนิดของตารางหรือแผนภูมิข้อมูล ตัวเลือกบางอย่างสำหรับเส้นตารางอาจไม่พร้อมใช้งาน

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ แกน คลิก เส้นตาราง ชี้ไปที่แกนที่คุณต้องการจัดรูปแบบเส้นตาราง จากนั้นคลิก ตัวเลือกเส้นตาราง

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม แกน

 3. ในบานหน้าต่างการนำทาง คลิก เส้นเงา หรือ ขอบเรืองแสงขอบนุ่ม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิ

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

ข้อความที่มีการเคลื่อนไหว วัตถุ และแผนภูมิใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×