ปรับแต่งเทมเพลตหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office OneNote 2007 คุณสามารถใช้แม่แบบเพื่อนำเค้าโครงหน้ากระดาษและการออกแบบซึ่งเป็นแบบเดียวกันไปใช้กับหน้าในสมุดบันทึกของคุณ แม่แบบหน้าสามารถเพิ่มความสวยงามให้กับสมุดบันทึกของคุณได้จากการใช้สี รูปพื้นหลัง และการจัดรูปแบบข้อความที่สม่ำเสมอ

ถ้าคุณไม่ต้องการสร้างแม่แบบใหม่ทั้งหมดด้วยตนเอง ก็สามารถเปลี่ยนเนื้อหาและลักษณะที่ปรากฏของแม่แบบที่มีอยู่แล้วได้ จากนั้นจึงบันทึกไว้เป็นแม่แบบแบบกำหนดเอง

  1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แม่แบบ

  2. ในบานหน้าต่างงาน แม่แบบ ภายใต้ เพิ่มหน้า ให้คลิกประเภท แล้วคลิกชื่อของแม่แบบที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

  3. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้นในบานหน้าต่างงาน ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้เปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการ

  4. เปลี่ยนเนื้อหาใดๆ บนหน้าเพื่อให้หน้านั้นปรากฏในลักษณะที่ควรจะเป็นเมื่อใดก็ตามที่หน้าใหม่ถูกสร้างขึ้นตามแม่แบบที่คุณปรับเปลี่ยน ในทำนองเดียวกัน ให้ลบเนื้อหาแม่แบบใดๆ ที่มีอยู่ ซึ่งคุณไม่ต้องการเก็บไว้

  5. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก บันทึกหน้าปัจจุบันเป็นแม่แบบ

  6. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็นแม่แบบ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง ชื่อแม่แบบ

  7. เมื่อต้องการนำแม่แบบนี้ไปใช้กับหน้าใหม่ทุกหน้าที่คุณเพิ่มลงในส่วนปัจจุบันของสมุดบันทึกของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าเป็นแม่แบบเริ่มต้นสำหรับหน้าใหม่ในส่วนปัจจุบัน

  8. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: แม่แบบที่คุณกำหนดเองนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ แม่แบบของฉัน ในบานหน้าต่างงาน แม่แบบ โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×