ปรับแต่งวิธีตัดข้อความรอบรูปภาพ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในสิ่งพิมพ์พิมพ์ ถ้าคุณได้ตั้งค่าลักษณะการตัดรูปภาพเพื่อให้ข้อความต่อเนื่องไปรอบ ๆ รูปภาพ คุณอาจต้องการทำการปรับแต่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ข้อความที่จะเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดตัดรอบรูปภาพ หรือคุณอาจต้องการให้ข้อความไหลมากใกล้กับรูปภาพ บนด้านเดียว แต่ไม่ใกล้เคียงด้านบน

เปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพ

รูปภาพทุกมีเค้าร่างปรับล้อมรอบ เมื่อต้องการดูเค้าร่าง คลิกรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ คลิกตัดข้อความ แล้ว คลิ กแก้ไขจุดตัด

เค้าร่างรอบๆ รูปภาพ

หลังจากที่คุณคลิกแก้ไขจุดตัด คุณเห็นเค้าร่างเป็นเส้นประแบบสีแดง ด้วยสีดำจัตุรัสจับ (จุดตัดที่เรียกว่า) อยู่รอบรูปภาพ คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างเค้าร่าง โดยการลากจุดจับสีดำ

การปรับจุดจับจุดใดจุดหนึ่งบนเค้าร่างเพื่อลากออกจากรูปภาพ

ด้วยการลากจุดจับออกจากรูปภาพตามได้ถูกลากจุดจับห่างจากแขนของนี้เช่น chair คุณเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อความและรูปภาพ ลากจุดจับใกล้กับรูปภาพมีเอฟเฟ็กต์ตรงกันข้าม

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างรูปภาพจริงก็ต่อเมื่อตัดข้อความอย่างใกล้ชิดรอบรูปภาพ (นั่นคือ เมื่อสไตล์ตัดของรูปภาพถูกตั้งค่าเป็นล้อมรอบ หรือผ่านทาง ) ได้ นอกจากนี้คุณสามารถแก้ไขจุดตัดเมื่อสไตล์การตัดคำถูกตั้งค่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือบนและล่าง แต่นี้มีผลต่อเฉพาะระยะห่างระหว่างรูปภาพ และข้อความ ไม่รูปร่างของข้อความรอบ ๆ รูปภาพ

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างรูปภาพ:

 1. คลิกรูปภาพ

 2. บนแท็บรูปแบบ คลิกตัดข้อความ แล้ว คลิกแก้ไขจุดตัด ปุ่มแก้ไขจุดตัด

 3. ได้ง่ายขึ้นเพื่อทำการปรับปรุงเค้าร่างเมื่อคุณเห็นรูปภาพชัดเจนยิ่งขึ้น กด F9 เพื่อขยายเค้าร่างและรูปภาพที่เลือก

  ถ้ารูปภาพของคุณมีจุดจับมุมแต่ละตัดเดียวเท่านั้น

  ถ้ารูปภาพ มีเค้าร่างที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนเป็นรูปถ่าย อาจมีเดียวสี่ตัดจุดจับ หนึ่งบนแต่ละมุม คุณมักจะต้องจับเพื่อปรับปรุงเค้าร่างของรูปภาพในแบบที่คุณต้องเพิ่มเติม เมื่อต้องการเพิ่มจุดจับ วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับที่คุณต้องการย้ายจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นแบบ ปรับตัวชี้สำหรับ แก้ไขจุดตัดคำ นั้นแล้ว ลากตัวชี้เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของรูปภาพ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเปลี่ยนลักษณะการตัดของรูปภาพหลังจากที่คุณปรับจุดจับบนเค้าร่าง คุณอาจสูญเสียการปรับปรุงที่คุณทำไว้

 • เมื่อต้องการลบจับจุดตัด CTRL + SHIFT ค้างไว้ และคลิกที่จุดจับ

ควบคุมระยะห่างที่แน่นอนของข้อความจากแต่ละด้านของรูปภาพ

ถ้าคุณตั้งค่าลักษณะการตัดรูปภาพเป็นสี่เหลี่ยม คุณสามารถควบคุมอย่างแม่นยำมากวิธีตัดข้อความของรูปภาพบน ล่าง และสองด้าน ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. คลิกขวารูปภาพ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพคลิกแท็บเค้าโครง

 3. ภายใต้ระยะห่างจากข้อความยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ

 4. กับด้านบนล่างซ้ายขวา พิมพ์มีระยะห่างที่คุณต้องการ คลิกตกลง

เปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพ

รูปภาพทุกมีเค้าร่างปรับล้อมรอบ เมื่อต้องการดูเค้าร่าง คลิกรูปภาพ บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่การตัดข้อความ แล้ว คลิ กแก้ไขจุดตัด

เค้าร่างรอบๆ รูปภาพ

หลังจากที่คุณคลิกแก้ไขจุดตัด คุณเห็นเค้าร่างเป็นเส้นประแบบสีแดง ด้วยสีดำจัตุรัสจับ (จุดตัดที่เรียกว่า) อยู่รอบรูปภาพ คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างเค้าร่าง โดยการลากจุดจับสีดำ

การปรับจุดจับจุดใดจุดหนึ่งบนเค้าร่างเพื่อลากออกจากรูปภาพ

ด้วยการลากจุดจับออกจากรูปภาพตามได้ถูกลากจุดจับห่างจากแขนของนี้เช่น chair คุณเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อความและรูปภาพ ลากจุดจับใกล้กับรูปภาพมีเอฟเฟ็กต์ตรงกันข้าม

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างรูปภาพจริงก็ต่อเมื่อตัดข้อความอย่างใกล้ชิดรอบรูปภาพ (นั่นคือ เมื่อสไตล์ตัดของรูปภาพถูกตั้งค่าเป็นล้อมรอบ หรือผ่านทาง ) ได้ นอกจากนี้คุณสามารถแก้ไขจุดตัดเมื่อตั้งค่าลักษณะการตัดคำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือบนและล่าง ลากจุดตัดเมื่อใช้ลักษณะเหล่านี้ตัด อย่างไรก็ตาม มีผลเฉพาะระยะห่างระหว่างรูปภาพ และข้อความ ไม่รูปร่างของข้อความรอบ ๆ รูปภาพนั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างรูปภาพ:

 1. คลิกรูปภาพ

 2. บนเมนูจัดเรียง ชี้ไปที่การตัดข้อความ แล้ว คลิ กแก้ไขจุดตัด รูปปุ่ม

 3. ได้ง่ายขึ้นเพื่อทำการปรับปรุงเค้าร่างเมื่อคุณเห็นรูปภาพชัดเจนยิ่งขึ้น กด F9 เพื่อขยายเค้าร่างและรูปภาพที่เลือก

  ถ้ารูปภาพของคุณมีจุดจับมุมแต่ละตัดเดียวเท่านั้น

  ถ้ารูปภาพ มีเค้าร่างที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนเป็นรูปถ่าย อาจมีเดียวสี่ตัดจุดจับ หนึ่งบนแต่ละมุม คุณมักจะต้องจับเพื่อปรับปรุงเค้าร่างของรูปภาพในแบบที่คุณต้องเพิ่มเติม ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่มจุดจับ:

  1. กด CTRL ค้างไว้แล้ว คลิ กเค้าร่างสีแดงที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขการอ้างอิง

  2. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับที่คุณต้องการย้ายจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นแบบ ปรับตัวชี้สำหรับ แก้ไขจุดตัดคำ

  3. ลากตัวชี้เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของรูปภาพ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเปลี่ยนลักษณะการตัดของรูปภาพหลังจากที่คุณปรับจุดจับบนเค้าร่าง คุณอาจสูญเสียการปรับปรุงที่คุณทำไว้

 • เมื่อต้องการลบจับจุดตัด CTRL + SHIFT ค้างไว้ และคลิกที่จุดจับ

ควบคุมระยะห่างที่แน่นอนของข้อความจากแต่ละด้านของรูปภาพ

ถ้าคุณตั้งค่าลักษณะการตัดรูปภาพเป็นสี่เหลี่ยม คุณสามารถควบคุมอย่างแม่นยำมากวิธีตัดข้อความของรูปภาพบน ล่าง และสองด้าน ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. คลิกขวารูปภาพ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพคลิกแท็บเค้าโครง

 3. ภายใต้ระยะห่างจากข้อความยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายโดยอัตโนมัติ

 4. กับด้านบนล่างซ้ายขวา พิมพ์มีระยะห่างที่คุณต้องการ คลิกตกลง

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×