ปรับแต่งมุมมองในแอป Access ด้วยการสร้างแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กับแมโคร (UI) ของส่วนติดต่อผู้ใช้ใน Access web app คุณสามารถดำเนินการกระทำเช่นเปิดมุมมองอื่น นำตัวกรอง หรือการสร้างระเบียนใหม่ มีสองชนิด: "ฝัง" แมโคร UI ซึ่งแนบโดยตรงกับวัตถุส่วนติดต่อผู้ใช้เช่นปุ่มคำสั่ง กล่องคำสั่งผสม หรือการกระทำแถบวัตถุปุ่ม และ "แบบสแตนด์อโลน" UI แมโคร อยู่ในแมโครวัตถุนั้น

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการทำซ้ำตรรกะแมโคร นำแมโคร UI สแตนด์อโลน โดยการโทรหาเหล่านั้นจากแมโครอื่น ๆ คุณสามารถเห็นแมโคร UI สแตนด์อโลนในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้แมโคร แต่คุณไม่สามารถเรียกใช้ได้โดยตรงจากที่นั่น ใช้เพื่อเรียกใช้แมโคร UI สแตนด์อโลนจากแมโคร UI ฝังตัว

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

สร้างแมโคร UI ฝังตัวในแอป web Access

เรียกใช้แมโคร UI ฝังตัวใน Access web apps เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในมุมมอง เช่นคลิกปุ่ม เลือกรายการในกล่องคำสั่งผสม หรือการโหลดมุมมอง แมโครในกลายเป็น ส่วนหนึ่งของพวกเขากำลังฝังอยู่ในตัวควบคุมหรือมุมมอง

ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์คุณสามารถเพิ่มแบบแมโคร UI ไปในตัวควบคุมหรือมุมมองในแอป Access web:

ประเภทของเหตุการณ์

เมื่อเกิดเหตุการณ์

หลังจากอัปเดต

หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อมูลในตัวควบคุมหรือเลือกรายการในตัวควบคุมรายการ

เมื่อคลิก

เมื่อตัวควบคุมถูกเลือก

ณ ปัจจุบัน

เมื่อผู้ใช้ย้ายไปที่ระเบียนอื่นในมุมมอง

เมื่อโหลด

เมื่อมุมมองถูกเปิด

และนี่คือเหตุการณ์ตัวควบคุมสนับสนุนบนมุมมองรายการและมุมมองเปล่า:

ตัวควบคุมหรือประเภทของวัตถุ

เหตุการณ์ที่ได้รับการสนับสนุน

ปุ่มแถบแอคชัน

เมื่อคลิก

การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

หลังจากอัปเดต, เมื่อคลิก

ปุ่ม

เมื่อคลิก

กล่องกาเครื่องหมาย

หลังจากอัปเดต

กล่องคำสั่งผสม

หลังจากอัปเดต

ไฮเปอร์ลิงก์

หลังจากอัปเดต, เมื่อคลิก

รูป

เมื่อคลิก

ป้ายชื่อ

เมื่อคลิก

กล่องข้อความแบบหลายบรรทัด

หลังจากอัปเดต, เมื่อคลิก

กล่องข้อความ

หลังจากอัปเดต, เมื่อคลิก

มุมมอง

เมื่อเรียกใช้งานในปัจจุบัน, เมื่อโหลด

หมายเหตุ: 

 • มุมมองสรุปใน Access web apps ไม่สนับสนุนความสามารถในการเพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถเพิ่มแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้ใด ๆ กับตัวควบคุมใด ๆ บนชนิดมุมมองนี้

 • มุมมองแผ่นข้อมูลไม่สนับสนุนเหตุการณ์ตัวควบคุมหลังจากอัปเดต เฉพาะคุณสามารถกำหนดตรรกะแมโครในเหตุการณ์หลังจากอัปเดตข้อมูลของตัวควบคุมที่วางบนรายการและมุมมองเปล่า

 • ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ ตัวควบคุมย่อย และตัวควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องไม่สนับสนุนเหตุการณ์ใด ๆ บนทุกชนิดมุมมอง

นี่คือวิธีการสร้างแมโคร UI ฝังตัวในแอป Access web:

 1. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการฝังแมโคร

 2. คลิกปุ่ม แอคชัน Access จะเปิดกล่องโต้ตอบ แอคชัน ของแอคชันแบบกำหนดเอง

  ปุ่มแอคชันของปุ่มคำสั่งในมุมมอง

 3. คลิกเหตุการณ์คุณต้องการแนบแมโครไว้ Access แสดงโครเปล่าในมุมมองออกแบบแมโคร และคุณสามารถเริ่มเพิ่มแอคชัน

สร้างแมโคร UI สแตนด์อโลนในแอป web Access

 1. คลิก หน้าแรก > ขั้นสูง > แมโคร

  Access จะแสดงแมโครเปล่าในมุมมองการออกแบบแมโคร คุณสามารถเริ่มเพิ่มแอคชันได้เลย

 2. คลิก บันทึก ใส่ชื่อแมโครในกล่อง ชื่อแมโคร จากนั้นคลิก ตกลง

เคล็ดลับสำหรับการสร้างแมโคร UI ในแอป web Access

เคล็ดลับนี้จะช่วยให้คุณสร้างแมโครได้อย่างราบลื่น

 • เมื่อต้องการอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลในแมโคร ใช้รูปแบบ[ชื่อตาราง] [ ชื่อเขตข้อมูล] ตัวอย่าง ใช้[งาน] [ วันครบกำหนด]เพื่ออ้างอิงไปยังเขตข้อมูลวันครบกำหนด และ[งาน] [ Status]การอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลสถานะ ถ้ามุมมองของคุณยึดตามคิวรี ใส่ชื่อของวัตถุแบบสอบถามที่บันทึกไว้ ตัวอย่าง ถ้าแหล่งระเบียนของมุมมองของคุณเป็นแบบสอบถามที่มีชื่อว่า MyQuery ใช้[MyQuery] [ วันครบกำหนด]การอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลวันครบกำหนด ในแบบสอบถาม

 • ก่อนจะสร้างแมโคร UI ฝังตัว ควรจดชื่อตาราง เขตข้อมูล และตัวควบคุมที่คุณวางแผนจะใช้ไว้ก่อน เพราะขณะทำงานอยู่ในแท็บใดแท็บหนึ่ง คุณจะไม่สามารถสลับไปแท็บอื่นได้

 • อาร์กิวเมนต์บางแอคชันแมโครสนับสนุนนิพจน์ ถ้าคุณต้องการใช้นิพจน์สำหรับอาร์กิวเมนต์แอคชันในแมโคร ใส่เครื่องหมาย=ตำแหน่งแรกในกล่องอาร์กิวเมนต์ที่ ถ้าอาร์กิวเมนต์สนับสนุนนิพจน์ Access แสดงปุ่มตัวสร้างนิพจน์บนด้านขวาของกล่องอาร์กิวเมนต์

 • หมั่นกดบันทึกอยู่เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×